ENGLISH / /
საწყისი / შესვლა / კონტაქტი
ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი

არისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

თეორიული მიმართულების ფაკულტეტი (დღეს ჰუმანიტარულ, სოცილურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი) პირველია საქართველოს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ფაკულტეტებს შორის, სადაც ხარისხის სამსახური დაარსდა.

ის 2007 წლის შემოდგომაზე შეიქმნა. მისი შექმნისთანავე ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა სრული პროფესორი ნატო გენგიური. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი ამოცანაა ავტორიზაცია-აკრედიტაციისთვის ფაკულტეტის და საფაკულტეტო პროგრამების მომზადება. ის ხელს უწყობს სწავლების და კვლევის ხარისხის ამაღლებას, აფასებს სწავლების ხარისხს  გამოკითხვების ჩატარების გზით და შედეგების საფუძველზე გასცემს რეკომენდაციებს. 

სამსახურის ხელმძღვანელი 

ნატო გენგიური - სრული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი.

1992 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სპეციალობა - ხელოვნებათმცოდნეობა) და სწავლა განაგრძო იმავე უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის ასპირანტურაში.  

მისი სადისერტაციო თემა მიეძღვნა შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრების მანამდე შეუსწავლელ საკითხს - გუმბათოვანი დარბაზის თემას ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. მან პირველმა მოუყარა ერთად თავი კუპელჰალეს ტიპის ქართული ეკლესიების ნიმუშებს, შეისწავლა აღნიშნული ტიპის ძეგლები, მოახდინა მათი კლასიფიცირება, დაადგინა ტიპის ისტორიული გზა, შეადარა ქართულ-უცხოური ნიმუშები და გამოკვეთა მათი თავისებურებები.

2005 და 2011 წლებში ეწეოდა სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას გერმანიის წამყვან უნივერსიტეტებში - მიუხენის ლუდვიგ-მაქსიმილიანის უნივერსიტეტში, მაინის ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში და ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში.

ორგზის იყო გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) სტიპენდიანტი.

გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე ათეული  სამეცნიერო პუბლიკაცია და სამეცნიერო-პოპულარული სტატია. მათ შორისაა მონოგრაფია, წიგნები, ნაშრომები ქართულ და უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში.

იყო არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მომხსენებელი, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზატორი, საორგანიზაციო საბჭოს წევრი, საგრანტო პროექტების მონაწილე, ავტორი და ხელმძღვანელი; არის უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ავტორი ხელმძღვანელი ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულებით.

1994 წლიდან კითხულობს ლექციებს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ამ დროიდან დღემდე უწყვეტად მუშაობს თავდაპირველად მასწავლებლის, უფროსი მასწავლებლის, შემდგომ დოცენტის თანამდებობაზე, ხოლო 2006 წლიდან სრული პროფესორია. კითხულობდა და კითხულობს სალექციო კურსებს ქართულ  და მსოფლიო  ხელოვნების ისტორიაში უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტებზე. უძღვება მოდულებსა და სალექციო კურსებს ხელოვნებათმცოდნეობის  სპეციალობის ყველა აკადემიურ საფეხურზე (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო).

2009-2012 წლებში მისი, როგორც ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსის, ხელმძღვანელობით შემუშავდა სწავლების სამივე საფეხურის პროგრამები ფაკულტეტზე არსებულ ყველა სპეციალობასა და ყველა საფეხურზე - საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო (სულ - 11 პროგრამა).  ყველა პროგრამამ წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია. 2008 წელს მისი ინიციატივით და ხელმძღვანელობით თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში საფუძველი ჩაეყარა ყოველწლიურ კონფერენციებს.  მისი ორგანიზებით ტარდება წელიწადში ორი  კონფერენცია: სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია და ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია პროფესორებისა და  მკვლევარებსთვის. 2008-2013 წლებში 12  კონფერენცია ჩატარდა.

2009 წლიდან მისი ხელმძღვანელობით წიგნად გამოდის კრებულები, რომლებიც კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების საფუძველზე იქმნება. 2010 წელს დაარსდა კრებულთა სერია „მე-20 საუკუნის ხელოვნება“. არის 2010-2013 წლებში დასტამბული კრებულებისრედაქტორ-გამომცემელი.

2010 წლიდან მისი ინიციატივით და ხელმძღვანელობით დაიწყო ფაკულტეტის სტუდენთა გაყვანა უცხოეთში საერთაშორისო ვორქშოპებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად. არის აღნიშნული საერთაშორისო ფორუმების საორგანიზაციო საბჭოების წევრი.  პირველი გასვლა მოხდა 2010 წლის მარტში, ფლორენციაში, სადაც კონფერენციასა და ვორქშოპში ბაკალავრიატის სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა.

არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისა და პოპულარიზების კავშირის „სიგნეტის“ დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე და მიუნხენის ასოციაციის - „გვიანანტიკური არქეოლოგია და ბიზანტინოლოგია“ - წევრი.

სამეცნიერო ინტერესები: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, ხელოვნების ისტორია, არქიტექტურის ისტორია და თანამედროვეობა. დასავლეთ ევროპის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის საკითხები.

^ ზემოთ
 
საწყისი | შესვლა | კონტაქტი
0967337
ვებ გვერდის შექმნის თარიღია: 26-01-2006
ვებ გვერდის განახლების თარიღია: 2017-10-20
ვებ გვერდის მფლობელია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (c) ყველა უფლება დაცულია