ENGLISH / /
საწყისი / შესვლა / კონტაქტი
გამოცემები

კულტურა მედიაში - გიორგი ჩართოლანი, ლაურა კუტუბიძე, რევაზ ჭიჭინაძე (2019 წ.)

კრებული მოიცავს როგორც ჰუმანიტარული, ისე სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების არეალს და წარმოადგენს მულტიდისციპლინარულ აკადემიურ გამოცემას, რომელიც საფუძვლად დაედება დისციპლინის _ „კულტურის და ხელოვნების საკითხების გაშუქება მედიაში“ სწავლებისთვის აუცილებელი საგანმანათლებლო რესურსის (სახელმძღვანელო) შექმნას.

სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომის მომზადებაში მონაწილეობა მიიღეს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელოვნებო მეცნიერებათა, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის მედიისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების იმ პროფესორებმა, რომლებიც მრავალი წლის მანძილზე იკვლევენ მედიისა და კულტურის ურთიერთობის საკითხებს, ასწავლიან სტუდენტებს შესაბამის დისციპლინებს და, ამავდროულად, არიან ამ სფეროში საკვალიფიკაციო ნაშრომების (საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო) ხელმძღვანელები, მრავალი პუბლიკაციის ავტორები, მათ შორის, სახელმძღვანელოების, დამხმარე სახელმძღვანელოების და სხვ. კრებულის ავტორებს აქვთ ამ სფეროს არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილებაც.

„კულტურა მედიაში“ დაეხმარება მედიამკვლევრებს, მეცნიერებსა და მედიის თეორეტიკოსებს ამ სფეროში ცოდნის გაღრმავებაში და მოამზადებს დაინტერესებულ მკვლევრებს საკვლევ თემატიკაში სწორი ორიენტირებისთვის, რამდენადაც იგი მოიცავს მასობრივი კომუნიკაციის სხვადასხვა პლატფორმაზე კულტურისა და ხელოვნების საკითხების გაშუქების როგორც ისტორიას და თეორიას, ისე მის ტექნოლოგიურ პროცესს.

ISBN 978-9941-9630-6-3

 

ხელოვნების მენეჯმენტი და კულტურული ტურიზმი (XI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2018). 2019

ქეთევან ახობაძე - ქართული კულტურის პოლიტიკის პრობლემატიკისათვის

ნაირა გალახვარიძე - სოციალურ-კულტურული საქმიანობის პროდუქტების მოთხოვნა-მიწოდების

პროცესის რეგულირება

დილავარდისა დავითულიანი - სპელეოტურიზმის განვითარება საქართველოში

გიორგი ზაქარაშვილი - კულტურის მენეჯმენტის თანამედროვე

ფორმები საქართველოში 90-იანი წლებიდან დღემდე

ნათია კოპალეიშვილი - მუზეუმი _ ეროვნული საგანმანათლებლო პოლიტიკის ნაწილი

ნინო სანადირაძე - კულტურის სფეროს პროდუქტების წარმოების თავისებურებები

გიორგი ფხაკაძე - რეგიონის განვითარება კულტურის რესურსების ინტეგრირებით და სინერგიული ეფექტის თავისებურება

მაია ღვინჯილია - ეთნოგრაფიული ტურიზმის განვითარების თავისებურებები

დოდო ჭუმბურიძე - მასობრივი კულტურული ღონისძიებები და ახალგაზრდა ხელოვანების წახალისების ხელშემწყობი პროგრამები

 

XX საუკუნის ხელოვნება - ეროვნული იდენტობის იდეა ხელოვნებაში (2019)

კრებულს საფუძვლად დაედო 2018 წელს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები.

რედაქტორები: ნატო გენგიური, ლელა ოჩიაური, გიორგი ცქიტიშვილი, თამარ ჩხეიძე

ISBN 978-9941-9187-1-1 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9630-5-6 (ტომი IX)

 

 

ნოდარ გურაბანიძე - "სამყარო თეატრალის თვალით", წიგნი მესამე, 2019 წელი

მაკა ვასაძე: „ნოდარ გურაბანიძის ესეისტური, ეტიუდური ჩანახატებისგან შემდგარი ნაწარმოები, საინტერესოდ დაწერილი რომანივით იკითხება. ბატონი ნოდარი სიტყვით აცოცხლებს, არა მარტო პერსონაჟებს, არამედ იმ გარემოსაც, სადაც ეს პერსონაჟები, სკულპტურები, ფერწერული ტილოები, სპექტაკლები, თეატრები, მუზეუმები, საკონცერტო თუ საოპერო დარბაზები არსებობენ და მოქმედებენ. სიტყვით გაცოცხლებას, დიდი ოსტატობა სჭირდება. მკითხველი აღმოაჩენს, რომ ავტორი, არა მარტო უდიდესი ერუდიციის, განათლების, ინტელექტის მქონეა, არამედ, მწერლის ნიჭით დაჯილდოვებული ადამიანია. ავტორი მკითხველს, არა მხოლოდ, დროსა და სივრცეში ამოგზაურებს, არამედ, ხატოვნად აცნობს მსოფლიოს საუკეთესო მუზეუმებს, გალერეებს, სხვადასხვა ჟანრის თუ მიმდინარეობის თეატრებს, მათ შორის ოპერისა და ბალეტის, თანამედროვე ცეკვის, საკონცერტო და შერეული ტიპის, დარბაზებს, კინოთეატრებს... ავტორთან ერთად მკითხველისათვის, ახლობელი ხდება, ქართველი თუ უცხოელი ხელოვანი: რეჟისორი, მსახიობი, მხატვარი, მოქანდაკე, ფერმწერი, ლიტერატორი, მწერალი, დრამატურგი, პოეტი“.

 

მიხეილ ბორაშვილი - საუბრები კინორეჟისურაზე (ქრესტომათია) (წიგნი V) (2019)

კინორეჟისურის სპეციალობის სტუდენტებისთვის თქვენ წინაშე წარმოდგენილ ქრესტომათიულ კრებულში (წიგნი V) თავმოყრილია მსოფლიო კინემატოგრაფის სახელმოხვეჭილი კინორეჟისორების მასტერკლასების და კინოწარმოებასა და რეჟისორის პროფესიის შესახებ საუბრების ჩემ მიერ ქართულ ენაზე შესრულებული თარგმანები. წიგნს დართული აქვს კრებულში შესულ ავტორთა მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები, ფილმოგრაფია და ფოტოკადრები ფილმებიდან.

მასალის დიდი მოცულობის გამო შემდგომ წიგნებზე მუშაობა გაგრძელდება.

ISBN 978-9941-9352-7-5 (ტომეული)
ISBN 978-9941-9572-2-2 (ტომი V)

 

გიორგი ჩართოლანი - 1918-20 წწ. ქართული პრესა თეატრალური რეფორმის შესახებ

(გიორგი ჯაბადარის სტუდია)

გიორგი ჩართოლანი: “მონოგრაფია მოიცავს 1918 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს დედაქალაქში, საფრანგეთიდან ახალდაბრუნებული რეჟისორის, გიორგი ჯაბადარის მიერ დაარსებული დრამატული ხელოვნების სტუდიის ხანმოკლე, 2-წლიან ისტორიას. ნაშრომის მიზანია გამოიკვლიოს იმ თეატრალური ორგანიზმის ადგილი და როლი, რომელსაც ქართული თეატრალური საზოგადოების დიდმა ნაწილმა თეატრის „ამაღორძინებლის“ მისია დააკისრა. [...]

ნაშრომი ძირითადად ეყრდნობა 1918-20 წლების პერიოდულ პრესას და ყოფილ სტუდიელთა მემუარულ ლიტერატურას. ამასთან, ნაშრომში დამუშავებულია ქართული კულტურისა და ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის შესახებ არსებული მრავალფეროვანი მასალა, სხვადასხვა ფილოსოფიური თუ კულტურულოგიური შრომები, ქართული საზოგადოებრივი აზრის განვითარების ისტორიის ამსახველი ლიტერატურა და სხვ.

მნიშვნელოვანია, რომ ნაშრომს ერთვის გიორგი ჯაბადარის სტუდიის შესახებ 1918-20 წწ. პერიოდულ პრესაში დაბეჭდილი ყველა პუბლიკაციის ტექსტი, რომლებსაც ახლავს ავტორისეული კომენტარები და განმარტებები.”

 

ლელა ოჩიაური, მაგდა ანიკაშვილი, გიორგი რაზმაძე - უახლესი ქართული მხატვრული კინო (სახელმძღვანელო)

სახელმძღვანელოში _ „უახლესი ქართული მხატვრული კინო“ _ ასახულია ის პროცესები, ტენდენციები და მიმართულებები, რომლებიც ახასიათებს ქართულ კინოს _ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ _ XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან დღევანდელობამდე, 2018 წლის ჩათვლით.

„უახლესი ქართული მხატვრული კინო“ აწყობილია დამოუკიდებლობის პერიოდის ქართული კინემატოგრაფის ძირითადი ეტაპებისა და თითოეული ეტაპისთვის დამახასიათებელი მნიშვნელოვანი საკითხების მიხედვით:

XX საუკუნის ბოლო _ „პერესტროიკის“ პერიოდის ქართული კინო; დამოუკიდებლობის პირველი წლები; XXI საუკუნის დასაწყისი; XXI საუკუნის პირველი ათწლეულის მეორე ნახევარი _ კრიზისის დაძლევა; XXI საუკუნის მეორე ათწლეულის ქართულ კინოში მიმდინარე ახალი ტენდენციები და შემოქმედებითი ძიებების შედეგები.

სახელმძღვანელოში მიმოხილული და გაანალიზებულია:

XX-XXI საუკუნეების მიჯნისა და საქართველოს დღევანდელი რეალობა _ ისტორიულ-პოლიტიკურ-სოციალურ კონტექსტში _ რაც კინოს მდგომარეობაზე ახდენს გავლენას და ამავე დროს, ფილმებში (თემატურად) აისახება; კინოწარმოებისა და შემოქმედების კრიზისის პანორამული სურათი და საფუძვლები, კრიზისიდან გამოსვლის გზები და შედეგები; კინოს დაფინანსების წყაროების, წარმოების, საბაზრო-სადისტრიბუციო მდგომარეობა და საერთაშორისო გამოცდილება; შემოქმედებითი პროცესის მსვლელობა; დროის სხვადასხვა ეტაპზე გადაღებული და სხვადასხვა ნიშნით გამორჩეული ფილმების (მხატვრული ღირებულებების, წარმატებული თუ წარუმატებელი _ რომლებიც ერთიან სურათს ქმნიან) მახასიათებლები, პრობლემატიკა და თემატიკა; ქართული კინოს წარმატება საერთაშორისო კინოსაზოგადოებაში და მიზეზები; უახლესი ქართული მხატვრული კინოს მიმართულებები და გეზი.

სახელმძღვანელოს ცალკეულ თავებს თემატური, პრობლების წამოჭრისა და დასახული ამოცანების მიხედვით, განსხვავებული ფორმა აქვთ _ მიმოხილვა, კვლევა, ანალიზი, კონკრეტიკა (რეცენზირება) და განზოგადება. სხვადასხვა საკითხი, თემა თუ ტენდენცია სხვადასხვა რაკურსიდანაა ასახული, რაც, ზოგიერთ შემთხვევაში, ერთი და იგივე ფილმებზე საუბრის გამეორებას იწვევს _ უფრო ფართო პანორამის საჩვენებლად.

ყოველ თავს, რომლებიც ჩამოყალიბებულია სალექციო თემებისა და მოქმედი სილაბუსების მიხედვით, თანამედროვე სახელმძღვანელოს ფორმატის აკადემიურ ნორმებზე დაყრდნობითა და ბოლონიის პროცესის სტანდარტების ანალოგიით, მოჰყვება საკონტროლო კითხვები და დავალებები.

„უახლესი ქართული მხატვრული კინო“ განსაზღვრულია როგორც კინომცოდნეობის, ასევე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სხვა სპეციალობების სტუდენტებისთვის, რომლებიც, სასწავლო კურსის მიხედვით, ქართული კინოს ისტორიას შეისწავლიან. ართული მხატვრული კინოს მიმართულებები და გეზი.

სახელმძღვანელოს ცალკეულ თავებს თემატური, პრობლების წამოჭრისა და დასახული ამოცანების მიხედვით, განსხვავებული ფორმა აქვთ _ მიმოხილვა, კვლევა, ანალიზი, კონკრეტიკა (რეცენზირება) და განზოგადება. სხვადასხვა საკითხი, თემა თუ ტენდენცია სხვადასხვა რაკურსიდანაა ასახული, რაც, ზოგიერთ შემთხვევაში, ერთი და იგივე ფილმებზე საუბრის გამეორებას იწვევს _ უფრო ფართო პანორამის საჩვენებლად.

ყოველ თავს, რომლებიც ჩამოყალიბებულია სალექციო თემებისა და მოქმედი სილაბუსების მიხედვით, თანამედროვე სახელმძღვანელოს ფორმატის აკადემიურ ნორმებზე დაყრდნობითა და ბოლონიის პროცესის სტანდარტების ანალოგიით, მოჰყვება საკონტროლო კითხვები და დავალებები.

„უახლესი ქართული მხატვრული კინო“ განსაზღვრულია როგორც კინომცოდნეობის, ასევე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სხვა სპეციალობების სტუდენტებისთვის, რომლებიც, სასწავლო კურსის მიხედვით, ქართული კინოს ისტორიას შეისწავლიან.

 

მსოფლიო თეატრის ისტორია V-XVIII საუკუნეების მსოფლიო თეატრი, წიგნი II

სახელმძღვანელო -„მსოფლიო თეატრის ისტორია“ (ტ. II) მოიცავს ევროპული და აღმოსავლური თეატრების ისტორიის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს, შუასაუკუნეებიდან განათლების ეპოქის ჩათვლით (V-XVIII სს.). სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე მსოფლიო თეატრის ისტორიის კომპლექსური მიმოხილვის პირველი მცდელობაა. ავტორებმა ნაშრომზე მუშაობისას გამოიყენეს ფილოსოფოსის, თეატრმცოდნის პროფესორ ელენე თოფურიძის სალექციო კურსი, ასევე სხვა ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა კვლევები, თარგმანები. მეორე ტომში შესულია: შუასაუკუნეების, აღორძინების, კლასიციზმისა და განათლების ეპოქების თეატრი. სახელმძღვანელო გამოიცა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელშეწყობით. ვიმედოვნებთ, სახელმძღვანელოზე მუშაობა გაგრძელდება და ქართულ ენაზე დაიწერება XIX-XX საუკუნეების მსოფლიო თეატრის ისტორიაც. ავტორთა ჯგუფი: თამარ ბოკუჩავა, მარინე (მაკა) ვასაძე, მარიკა მამაცაშვილი, გულიკო მამულაშვილი, ნინო ქირია, ლაშა ჩხარტიშვილი, თამარ ცაგარელი, მარინა ხარატიშვილი

 

თამარ ბოკუჩავა, მაია გოშაძე - მსოფლიო თეატრის ისტორია, უძველესი და ანტიკური თეატრი, წიგნი I

თქვენ წინაშეა მსოფლიო თეატრის ისტორიის პირველი წიგნი - "უძველესი და ანტიკური თეატრი".

სახელმძღვანელოში თეატრი განიხილება როგორც საკაცობრიო ცივილიზაციის თანამდევი ფართო კულტურული და ანთროპოლოგიური ფენომენი. რომელიც, ერთი შეხედვით, სრულიად განსხვავებულად იჩენს თავს პრიმიტიულ საზოგადოებასა თუ საკაცობრიო კულტურის განვითარებულ საფეხურებზე.

სწორედ თეატრის დინამიკური განვითარების პრინციპი დაედო საფუძვლად სახელმძღვანელოს, სადაც თეატრის რიტუალური და მითოლოგიური საწყისები, პროფესიული განვითარების მთელი სპექტრი ახალი ტიპის პრაქტიკის ყველა შესაძლო გამოვლენა (თერაპიული, ანთროპოლოგიური, სოციალური, და სხვ.) განიხილება როგორც ერთიანი ზოგადსაკაცობრიო გლობალური პროცესის ნაწილი თავისი ნაციონალური თუ ეპოქალური თავისებურებებით.

თეატრის ისტორიის I წიგნი გამოიცემა მისი თანაავტორის – მაია გოშაძის გარდაცვალების შემდეგ. მაიამ დაასრულა წიგნის მის მიერ მომზადებულ ნაწილებზე მუშაობა, თუმცა სახელმძღვანელოს გამთლიანებისა და საბოლოო სტრუქტურის მინიჭების პროცესში მონაწილეობა ვეღარ მიიღო. წიგნი გამოსაცემად მის გარეშე მომზადდა. თამარ ბოკუჩავა

 

ვაჟა ზუბაშვილის ნაშრომი - "სატელევიზიო რეკლამის ჩამოყალიბება საქართველოში" (2018)

ვაჟა ზუბაშვილის ეს ნაშრომი გახლავთ არა მხოლოდ რეკლამის, არამედ თანამედროვე ქართული ინფორმაციული კულტურის შესწავლაში შეტანილი საკმაოდ სერიოზული განაცხადი.

ეს გახლავთ სრულიად სტრუქტურირებული, სრულიად ერთიანი, სრულიად თანმიმდევრული სახელმძღვანელო ქართული რეკლამის ისტორიაში, თეორიაში და ვიზუალურ განზომილებაში.

თეორიულ ბაზაზე დაყრდნობით, ვაჟა ზუბაშვილს შემოაქვს ინფორმაციული კულტურის ყველაზე შემოქმედებითი პროდუქტის _ რეკლამის შესახებ მსჯელობა და რეკლამის მეტაფორულ ხასიათზე აპელირებით აგებს რაციონალურ-დესკრიფციულ-ანალიტიკურ ტექსტს; ნაშრომში ავტორი აპელირებს ყველა იმ ადამიანზე, რომლებიც იმხანად ქართულ საინფორმაციო კულტურას ქმნიდნენ ან რეფლექსირებდნენ ქართული კულტურისათვის ამ საოცრად საინტერესო და განსაცვიფრებლად უცხო პროცესზე.

ISBN 978-9941-9522-6-5

 

მანანა მაჩაბელი - კომუნიკაციის თეორია (ურთიერთობის ფსიქოლოგია - დიალოგის ხელოვნება) (2018)

მანანა მაჩაბლის ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოდ. ის მართლაც ძალიან საჭიროა იმ თაობისათვის, რომელსაც სწორედ ახლა უყალიბდება მსოფლმხედველობა და ადამიანებთან ურთიერთობების უნარი. ნაშრომის მთავარ ღირებულებად სწორედ ის პრაქტიკული რჩევები და ტრენინგებია, რომლებიც ადამიანებთან ურთიერთობისას დაგვეხმარება. ეს არა მხოლოდ სტუდენტებს, არამედ თვითოეულ ჩვენგანს ჭირდება.

ISBN 978-9941-9572-1-5

 

ლევან ტატიშვილი - ფრანცისკუს ლანგის 1727 წლის ტრაქტატის

განაზრება სასცენო შესრულებაზე თარგმანი, ტექსტისთვის კომენტარები და ფილოლოგიურ-კრიტიკული კვლევა (2018)

ლანგის ეს შრომა გათვალისწინებულია მეცნიერული კვლევისთვის, ამიტომ თარგმანის ამოცანაა, ტექსტის ლათინური დედნის რაც შეიძლება ზუსტად გადმოცემა და, ამდენად, თარგმანი მოკლებულია ყოველგვარ მხატვრულ ღირებულებას. მით უფრო, რომ ტექსტი მოკლე სახელმძღვანელოა, რომელიც უმთავრესად მიზნად ისახავს იეზუიტური სასწავლო თეატრის მოსწავლებლისთვის ან პედაგოგისთვის თეატრალური და დრამატურგიული ხელოვნების სხვადასხვა ასპექტთან დაკავშირებით რჩევების და ინსტრუქციების გადაცემას. ამ ისტორიულ-თეორიული თვალსაზრისით ეს წყარო მართლაც შეუფასებადია, თუმცა დედანი თავადაც მოკლებულია მხატვრულ ღირებულებებს და ამის გათვალისწინებითაც მით უფრო გაუმართლებელი იქნებოდა თარგმანის მხატვრულ ღირებულებაზე ზრუნვა დედანთან შესატყვისობის ხარჯზე. ხშირად, ავტორი ერთი საკითხიდან სხვა საკითხზე ხტება მოულოდნელად, ხშირია ელიფსისი, ზოგი ადგილი საკმაოდ ბუნდოვანია.

ამიტომ ქართული ტექსტი თითქმის სიტყვა-სიტყვითაა გადმოტანილი ლათინურიდან, რაც შეიძლება ახლოსაა დედანთან, ხშირად ქართულის სტილისტიკის, პუნქტუაციის და სინტაქსისის უგულებელყოფის ფასადაც კი.

ISBN 978-9941-9572-0-8

 

დიმიტრი ჯანელიძე - ქართული თეატრის ისტორია; ხალხური საწყისები (სახელმძღვანელო) (2018)

წინამდებარე წიგნში განხილულია ქართული ხალხური თეატრის განვითარების პროცესი, შრომის სიმღერა-სანახაობები, მაგიური სამონადირეო და აგრარული წეს-სახიობა, წარმართული მისტერიებიდან ხალხურ საფერხულო შესრულების დრამაზე გადასვლა. აგრეთვე ძველ ქართულ დრამატულ სანახაობათა წყობა, ხალხური სახიობის მრავლსახეობანი, დიდი სახალხო სანახაობა _ ყეენობა და ხალხური ნიღბების საიმპროვიზაციო თეატრი _ ბერიკაობა.

წიგნი განკუთვნილია თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და ქართული თეატრის ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

მესამე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა

ISBN 978-9941-9522-8-9

 

ჟანა თოიძე - სასიმღერო ხმის წარმართვის მეთოდიკა (2018)

სახელმძღვანელოში აქცენტირებულია საქართველოში პროფესიული ვოკალური სკოლის ფუძემდებლების _ პროფესორ ო. ბახუტაშვილი-შულგინას, პროფესორ ე. ვრონსკის, პროფესორ ე. რიადნოვის ძირითადი მეთოდური პოსტულატები, რაზეც გაიზარდა არაერთი გამოჩენილი ქართველი მომღერალი.

შემდგომი ამოცანაა, გავაანალიზოთ მომდევნო თაობის ქართველი მომღერლების პედაგოგიური მოძღვრება _ რამდენად აგრძელებენ ისინი თავიანთი პედაგოგების სკოლას, მეთოდიკას, რამდენად ითვალისწინებენ მათ პოსტულატებს, რჩევებს.

ამ მიზნით საჭიროდ მიმაჩნია, პირველ რიგში, გავაშუქო და გავაანალიზო იმ მომღერალი-პედაგოგების ვოკალური სკოლა, რომელთა მეთოდიკას ვეზიარე, შევისწავლე როგორც თეორიულად, ისე პრაქტიკულად, მეცადინეობის _ ხმის წარმართვის დროს (კერძოდ: ზ. ფალიაშვილის სახ. სახელმწიფო მუსიკალურ `ნიჭიერთა ათწლედში~, ზ. ფალიაშვილის სახ. II სამუსიკო სასწავლებელში; საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ასპირანტურაში სწავლის დროს და დისერტაციებზე მუშაობის პროცესში).

ISBN 978-9941-9522-9-6

 

უილიამ შექსპირი - იულიუს კეისარი, მეფე ლირი, მაკბეთი (2017)

ტრაგედიები (ტომი I)

ინგლისურიდან თარგმნა მანანა ანთაძემ

ყველა თაობას სჭირდება თავისი საკუთარი შექსპირი, მაგრამ აუცილებლად ახალ თარგმანში, იმიტომ რომ მთარგმნელს შექსპირი გადაჰყავს მხოლოდ სხვა ენიდან კი არა, არამედ სხვა ეპოქიდან

დონალდ რეიფილდი _ დედოფალ მერის ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორი,

ქართველოლოგი, ისტორიკოსი, მთარგმნელი

მანანა ანთაძის მიერ თარგმნილი შექსპირის სამი პიესა: ,,მეფე ლირი“, ,,მაკბეთი“, ,,იულიუს კეისარი“ _ ამ ნაწარმოებების ახალი და საინტერესო წაკითხვაა, სადაც არა მხოლოდ მისი, როგორც მთარგმნელის ნიჭიერება და დიდი გამოცდილება ჩანს, არამედ შექსპირის შემოქმედების ღრმა მეცნიერული ცოდნა და წვდომა, რომლის გარეშე შექსპირის თარგმნა შეუძლებელია და რომელიც მან თავისი დიდი მასწავლებლის, ცნობილი შექსპიროლოგის, ნიკო ყიასაშვილისაგან მიიღო, ვისაც ეს კრებული ეძღვნება.

მანანა გელაშვილი _ ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

მანანა ანთაძისეული შექსპირის თარგმანები უკვე დიდი ხანია, რაც დაინტერესებული მკითხველისა და მაყურებლის თვალთახედვის არეში მოექცა. საქმე ისაა, რომ ანთაძის სახით ჩვენ გვყავს არა უბრალოდ ჩინებული ფილოლოგი-მთარგმნელი, არამედ _ თეატრალურ ლაბორატორიასთან სისხლხორცეულად დაკავშირებული პროფესიონალი. სწორედ ამ ორი ასპექტის ბედნიერი გადაკვეთა განაპირობებს მანანა ანთაძის თარგმანების როგორც ფილოლოგიურ სიზუსტეს, ისე _ თეატრალურ დამარწმუნებლობას.

ზაზა შათირიშვილი _ ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

ISBN 978-9941-9522-5-8 (tomeuli)

ISBN 978-9941-9522-4-1 (tomi I)

 

მარიკა წულაძე - მიხეილ თუმანიშვილის რეჟისურა სარეპეტიციო ჩანაწერების თანხლებით (2017)

ეს ნაშრომი არის შეძლებისდაგვარი ცდა სისტემურად წარმოვაჩინო მ. თუმანიშვილის თეორიული შეხედულებები, გამოვკვეთო და გამოვაცალკეო ის საკითხები, რომლებიც განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო ამ რეჟისორისთვის. მათზე ხელოვანს ჩამოყალიბებული ჰქონდა მოსაზრებები, გააჩნდა პრობლემების გადაწყვეტის თავისი ორიგინალური გზები. ყველაფერი ეს კი, გაკეთდეს რეჟისორის პრაქტიკული მოღვაწეობის ანალიზის ფონზე და მისი გათვალისწინებით.

ჩემი ამოცანაა, მ. თუმანიშვილის შემოქმედებითი გზის გაანალიზებით, საუკეთესო სპექტაკლების გააზრებით, წარმოჩნდეს მ. თუმანიშვილის მსოფლმხედველობა; შემდეგ, მისი თეორიული შეხედულებებიდან გამომდინარე, გამოვიკვლიო რეჟისორის ავტორისადმი დამოკიდებულება; დრამატურგიიდან წამოჭრილი პრობლემების მისეული გადაწყვეტა, მსახიობის ხელოვნების მტკივნეულ საკითხთა გადაწყვეტა, მისი მსახიობის იდეალი და ბოლოს, წარმატებული სპექტაკლებიდან, ამ რეჟისორის ფანტაზიის, ინდივიდუალობის, სპექტაკლების სტილისტიკის წარმოჩენა. (მ. წულაძე)

ISBN 978-9941-9522-7-2

 

XX საუკუნის ხელოვნება - კულტურათა დიალოგი XX საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში (2017)

“კულტურათა დიალოგი XX საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში” სამეცნიერო კრებულების სერიის "XX საუკუნის ხელოვნება" გაგრძელებაა.

საქართველომ XX საუკუნის დიდი ნაწილი საბჭოეთის “ძმურ”ოჯახში გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში არ დარჩენილა ხელოვნების დარგი, რომელშიც ქართველებს ინტენსიურად არ შეექმნათ ხელოვნების ნიმუშები; მათ შორის იყო მდარე და საშუალოც, მკაცრად იდეოლოგიზებული და მეტ-ნაკლებად თავისუფალი, მაღალი მხატვრული ღირებულებით გამორჩეული ქმნილებები, აფიშირებულ-პრემირებული და დამალულ-აკრძალული.

ქართული ხელოვნება ოდითგანვე უცხოეთის კულტურებთან ინტენსიურ კავშირში ვითარდებოდა: წინა აზიის უძველესი ცივილიზაციები, ბიზანტია-ევროპა, ირანი და აღმოსავლური კულტურა. აღმოსავლურ-დასავლურ კულტურათა გზათშესაყარზე ქართული ხელოვნება თავის ინდივიდუალურ სახეს ქმნიდა. ინტენსიური კულტურული კონტაქტები საქართველოს XX საუკუნის პირველ ოცეულშიც ჰქონდა... მაგრამ რა მოხდა მაშინ, როცა ის ჩაკეტილ, საბჭოთა სივრცეში აღმოჩნდა? როცა მხოლოდ “მოძმე” რესპუბლიკებთან კონტაქტი იყო იდეოლოგთა მიერ მოწონებული? რა განაპირობებდა მის სახეს? მხოლოდ იდეოლოგია? ტრადიცია? პარტიული დადგენილებები? იყო თუ არა სხვა კულტურებთან კონტაქტი? ეს და სხვა საკითხებია წინამდებარე კრებულის ყურადღების ცენტრში თავმოყრილი. აქ წარმოდგენილი ნაშრომები ეძღვნება თეატრის და მუსიკის, კინოს და მედიის, მხატვრობისა და არქიტექტურის, ფოტოგრაფიის ცალკეულ თემებს.

კრებულს საფუძვლად დაედო 2016 წელს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები.

რედატორ-გამომცემელი: ნატო გენგიური

რედაქტორები: ნატო გენგიური, ლელა ოჩიაური, გიორგი ცქიტიშვილი, თათია ჩხეიძე

ISBN 978-9941-9187-1-1 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9522-2-7 (ტომი VII)

 

საუბრები კინორეჟისურაზე (ქრესტომათია) წიგნი IV (2017)

მიხეილ ბორაშვილი

კინორეჟისურის სპეციალობის სტუდენტებისთვის თქვენ წინაშე წარმოდგენილ ქრესტომათიულ კრებულში (წიგნი IV) თავმოყრილია მსოფლიო კინემატოგრაფის სახელმოხვეჭილი კინორეჟისორების მასტერკლასების და კინოწარმოებასა და რეჟისორის პროფესიის შესახებ საუბრების ჩემ მიერ ქართულ ენაზე შესრულებული თარგმანები. წიგნს დართული აქვს კრებულში შესულ ავტორთა მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები, ფილმოგრაფია და ფოტოკადრები ფილმებიდან.

მასალის დიდი მოცულობის გამო შემდგომ წიგნებზე მუშაობა გაგრძელდება.

ISBN 978-9941-9352-7-5 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9522-1-0 (ტომი IV)

 

უჩა დვალიშვილი, რეზო ჭანიშვილი - ქართული ხალხური ცეკვა (2017)

დამხმარე სახელმძღვანელო _ ქართული ხალხური ცეკვა _ მოიცავს თეორიული და პრაქტიკული სწავლების სრულ კურსს.

ქართული ხალხური ცეკვები წარმოდგენილია ეთნოკულტურულ და ისტორიულ ჭრილში და მათ ურთიერთმიმართებაში. დეტალურადაა განხილული ქართული საცეკვაო ფოლკლორის კავშირი ხალხური შემოქმედების სხვა დარგებთან: სიმღერა, ზეპირსიტყვიერება, გამოყენებითი ხელოვნება (კოსტიუმი). გარჩეულია ზოგადი, საერთო და ლოკალური საშემსრულებლო ტრადიციები. წიგნში წარმოდგენილია საქართველოს თითოეული კუთხის ცეკვა მისთვის დამახასიათებელი საცეკვაო ლექსიკით, მუსიკალური მასალით, სამოსით და ა.შ.

დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული ხელოვნების დეპარტამენტის ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის, ქორეოლოგებისათვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

წიგნით სარგებლობა მსურველებს შეუძლიათ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და საქართველოს საბიბლიოთეკო სისტემის (სახელმწიფო, არასახელმწიფო, ადგილობრივ და საუწყებო) ქსელში.

ISBN 978-9941-9485-9-6

 

ლილი გვარამაძე - მთაწმინდელი მოცეკვავე (ალექსი ალექსიძე) 1874 – 1934 (2017)

ლილი გვარამაძის მონოგრაფია `მთაწმინდელი მოცეკვავე~, რომელიც პირველად გამოიცა 1962 წელს, დიდი ხანია ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობად იქცა. წიგნი სახელოვან ქართველ ქორეოგრაფ ალექსი ალექსიძეს მიეძღვნა. წინამდებარე ნაშრომი, რომელიც ძირითად ნაწილში იმეორებს პირველი გამოცემის ფორმატს, შევსებულია ალექსი ალექსიძის პუბლიკაციით (ჟურ. `თეატრი და ცხოვრება~, 1924, #18) და ხელოვნების სასახლეში ალექსი ალექსიძის შესახებ დაცული საარქივო მასალების კატალოგით. წინამდებარე გამოცემა, ძირითადად, განკუთვნილია ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების და, ასევე, ქართული ცეკვის მოყვარულთათვის.

ISBN 978-9941-9522-0-3

 

ნოდარ გურაბანიძე - "სამყარო თეატრალის თვალით", ორ ტომად (2017)

1997 წელს გამოვიდა ჩემი წიგნი `სამყარო თეატრალის თვალით~, რომელსაც, მომდევნო წელსვე, `საქართველოს სახელმწიფო პრემია~ მიენიჭა. ამ შედარებით მცირე მოცულობის წიგნში უპირატესი ადგილი ეთმობოდა თეატრალურ ხელოვნებას.

1997 წლიდან მოყოლებული დღემდე ვმუშაობდი პირველ წიგნში წარმოდგენილი არეალის ფართოდ გაშლაზე. შევეცადე შემექმნა ეტიუდები ხელოვნების ყველა სფეროზე (პირველ რიგში, რასაკვირველია, თეატრზე, ქორეოგრაფიაზე, მხატვრობაზე, არქიტექტურაზე, მუსიკაზე) დაახლოებით ისეთი პროფილისა, როგორც ერთ დროს იყო ძალზე პოპულარული `საკითხავი წიგნი ხელოვნების უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის~. მკითხველის დაინტერესების მიზნით ვცდილობდი ყოველი ეტიუდი თუ ესეი საინტერესო და მიმზიდველი ამბის საფუძველზე ამეგო.

ამჯერად გთავაზობთ ახალ წიგნს, "სამყარო თეატრალის თვალით", ორ ტომად.

ხაზგასმით მსურს აღვნიშნო, რომ 1997 წელს გამოცემული წიგნიდან არც ერთი მონაკვეთი არ გადმომიტანია ამ ორტომეულში.

ISBN 978-9941-9485-7-2 (წიგნი 1)

ISBN 978-9941-9485-8-9 (წიგნი II)

 

მანანა ბერიკაშვილი - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები (სახელმძღვანელო) (2017)

მანანა ბერიკაშვილი - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები (სახელმძღვანელო) (2017)

პროფესორ მანანა ბერიკაშვილის ნაშრომი `მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები~ განიხილავს მეტყველების კულტურის საკითხებს. ნაშრომში გაანალიზებულია სუნთქვის, წარმოთქმის, ხმის პრობლემები და მათი გადაჭრის, გასწორებისა და პროფესიული დაოსტატების გზები.

978-9941-9485-5-8

 

მანანა ბერიკაშვილი - სავარჯიშოები მეტყველების ტექნიკის დასახვეწად (დამხმარე სახელმძღვანელო) (2017)

პროფესორ მანანა ბერიკაშვილის დამხმარე სახელმძღვანელო _ „სავარჯიშოები მეტყველების ტექნიკის დასახვეწად“ _ მისივე სახელმძღვანელოს _ „მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები“ _ დამატებაა. მომცრო ზომის „სამაგიდო წიგნში“, დრამის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, პედაგოგებისა და ყველა დაინტერესებული საჯარო პირისთვის, სისტემურადაა დალაგებული და გადმოცემული სწორი მეტყველებისათვის განკუთვნილი სავარჯიშოები.

ISBN 978-9941-9485-4-1 (მეორე გამოცემა)

 

თამარ ქუთათელაძე - შალვა გაწერელიას თეატრი (მონოგრაფია) (2017)

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი XX საუკუნის მეორე ნახევრის დიდი ქართველი რეჟისორისა და პედაგოგის _ შალვა გაწერელიას გარდაცვალებიდან ხუთი წლისთავზე, პირველად ბეჭდავს მონოგრაფიას ამ ორიგინალურ თეატრალურ მოღვაწეზე.

წიგნი განკუთვნილია თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტების, თეატრმცოდნეების, თეატრის ისტორიის მკვლევართათვის, შალვა გაწერელიას შემოქმედებითი გუნდის წარმომადგენლებისა და, ზოგადად, ქართული თეატრით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

ISBN 978-9941-9485-3-4

 

კინოკრიტიკა და თეორია ფილმის ანალიზის საფუძვლები წიგნი I (2016)

ლია კალანდარიშვილი, მანანა ლეკბორაშვილი, მაია ლევანიძე

 

1. კინოთეორიის საგანი

2. მეცნიერება კინოს შესახებ და მისი შემადგენელი ნაწილები

3. კინოს სახეობები

4. კინოდრამატურგია

5. კინოჟანრები და ჟანრული კანონზომიერებები

6. მონტაჟი: მონტაჟის ევოლუცია, სახეები, ფუნქციები და შესაძლებლობები

7. ხმის ფუნქცია და ფილმის ხმოვანი მხატვრული სახე

8. კინოფილმის განათება

 

ISBN 978-9941-9485-2-7 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9461-7-2 (წიგნი I)

 

 

 

მარიკა მამაცაშვილი _ პიტერ ბრუკის რეჟისორული ძიებანი, 2016

წინამდებარე კვლევა სათეატრო რეჟისურას შეეხება; წიგნში განხილულია თეატრი მთელი თავისი სირთულეებით: თეატრი, _ როგორც კულტურის ერთ-ერთი სახელოვნებო დარგი, მისი შემადგენელი ცალკეული ნაწილებით, როგორებიცაა: დრამატურგია, სამსახიობო შესრულების ტექნიკა, თეატრალური სივრცე, კოსტიუმი, გრიმი, მუსიკა, ცეკვა, სიმღერა, მაყურებელი, და ბოლოს, რეჟისურა, როგორც ყოველივე ამის გამაერთიანებელი.

ავტორის აზრით, პიტერ ბრუკის შემოქმედების განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან არა მხოლოდ გაიზიარა მსოფლიო თეატრის კულტურული გამოცდილება, არამედ ახლებურად წარმოაჩინა საკუთარ შემოქმედებაში. ბრუკმა მეცნიერებაც კი ხელოვნების სამსახურში ჩააყენა. სწორედ ამიტომ, იგი ერთდროულად რეჟისორიცაა და მეცნიერიც. ის არა მარტო პრაქტიკოსი რეჟისორია, არამედ საკუთარი შემოქმედების და მთლიანად თეატრის დაუღალავი მკვლევარიც.

თეატრალური პროცესის დინამიკა, პოლარული მხატვრული ხერხების სინთეზი, მოვლენის ხარისხში აყვანის უნარი, წვდომა და ყოფნა – აი, ის შემადგენელი ნაწილები, რაზეც აგებულია პიტერ ბრუკის სარეჟისორო მეთოდიკა. ეს არის მწყობრი სისტემა, რომელსაც მომავალი თაობებისათვის გზის გაკვლევის უნარი შესწევს.

ISBN 978-9941-9461-8-9

 

XX საუკუნის ხელოვნება - ტრადიცია და ინოვაცია (2016)

"ტრადიცია და ინოვაცია" სამეცნიერო კრებულების სერიის "XX საუკუნის ხელოვნება" გაგრძელებაა. წიგნში თავმოყრილი შრომების თემატიკა თანამედროვე და უახლესი პერიოდის სახელოვნებო მიმართულებებში - თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა, მედიოლოგია, მუსიკათმცოდნეობა – XX საუკუნეში და დღევანდელობაში მიმდინარე პროცესების კვლევებს მოიცავს. კრებულს საფუძვლად დაედო 2015 წელს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები.

 

რედატორ-გამომცემელი: ნატო გენგიური

რედაქტორები: ნატო გენგიური, ლელა ოჩიაური, გიორგი ცქიტიშვილი, თათია ჩხეიძე

 

ISBN 978-9941-9187-1-1 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9485-0-3 (ტომი VI)

 

დალი მუმლაძე, თამარ ქუთათელაძე - ქართული დრამატურგიის ისტორია (სახელმძღვანელო) I ტომი

წინამდებარე წიგნში წარმოდგენილია ქართული დრამატურგიის გენეზისი. იგი მოიცავს პერიოდს შრომის სიმღერა-თამაშობებიდან საბჭოური პერიოდის დრამატურგიამდე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და დაინტერესებული მკითხველისათვის.

ISBN 978-9941- 9375-5-2 (ტომეული)

ISBN 978-9941- 9375-6-9 (I ტომი)

 

ქართული პიესა 2015

თამარ ბართაია - და-ქოც-ნაც-ებულები

მაკა კუკულავა - 13.06

ნინო მირზიაშვილი - ქატო იქა, ფქვილი აქა ანუ ე ს და ი ს

დავით ფირცხალავა - დიდი შესვენება

ალექსანდრე ჩიღვინიძე - ოლიმპიური თამაშები

ირაკლი ცხადაია - ჭუპრში

 

ISBN 978-9941-9331-1-0 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9461-6-5 (ტომი III)

 

მიხეილ ბორაშვილი - საუბრები კინორეჟისურაზე (ქრესტომათია) წიგნი III

კინორეჟისურის სპეციალობის სტუდენტებისთვის თქვენ წინაშე წარმოდგენილ ქრესტომათიულ კრებულში (წიგნი III) თავმოყრილია მსოფლიო კინემატოგრაფის სახელმოხვეჭილი კინორეჟისორების მასტერკლასების და კინოწარმოებასა და რეჟისორის პროფესიის შესახებ საუბრების ჩემ მიერ ქართულ ენაზე შესრულებული თარგმანები.

წიგნს დართული აქვს კრებულში შესულ ავტორთა მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები, ფილმოგრაფია და ფოტოკადრები ფილმებიდან.

მასალის დიდი მოცულობის გამო შემდგომ წიგნებზე მუშაობა გაგრძელდება.

ISBN 978-9941-9352-7-5 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9461-5-8 (ტომი III)

 

მაკა (მარინე) ვასაძე - რობერტ სტურუას სათეატრო ენის სემიოტიკა

ქართული თეატრისათვის დამახასიათებელი ნიშნები, მსოფლიო სათეატრო ჟანრების და ტენდენციების ზოგიერთი მახასიათებლები, ბერტოლდ ბრეხტის სათეატრო კონცეფციის ტრანსფორმირებული სახით გამოყენება, მიხეილ ბახტინის პაროდიის, გროტესკული რეალიზმის, ირონიის, კარნავალურობის თეორია ქმნის რობერტ სტურუას "ეკლექტურ", "პოლისტილისტურ" თეატრს. მსოფლიო თეატრალური სემიოტიკის თანაფარდობისა თუ ურთიერთშერწყმისას რეჟისორმა მიაგნო ორიგინალური სათეატრო ენის შექმნის გზებს. რობერტ სტურუას სათეატრო ენის განმსაზღვრელ ცნებას შეიძლება ეწოდოს "პოლისტილისტიკა".

ISBN 978-9941-9461-4-1

 

ლაშა ჩხარტიშვილი - "მეფე ლირის" სცენური ინტერპრეტაციის საკითხები ევროპულ და ქართულ თეატრში (2016)

წიგნი, რომელშიც განხილულია „მეფე ლირის“ სცენური ინტერპრეტაციის საკითხები ევროპულ და ქართულ თეატრში, წარმოადგენს პირველ მცდელობას, პოსტსაბჭოთა ქართულ სათეატრო მეცნიერებაში, კომპლექსურად შეისწავლოს კლასიკური დრამატურგიის სცენურ ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული შემოქმედებითი საკითხები, სოციალურ-პოლიტიკურ და ზოგადად სათეატრო გარემოში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების კონტექსტში; კერძოდ, უილიამ შექსპირის „მეფე ლირის“ მაგალითზე.

წიგნში განხილულია და გაანალიზებულია „მეფე ლრიის“ დადგმების გეოგრაფია ევროპულ თეატრში მე-2ო საუკუნიდან დღემდე, კერძოდ პიტერ ბრუკის, ჯორჯო სტრელერისა და რობერტ სტურუას დადგმების მაგალითზე. ასევე ვრცელი ნაწილი ეთმობა ქართულ თეატრში შექსპირის „მეფე ლირის“ დადგმის ტრადიციებს. მონოგრაფიას ერთვის დადგმების სტატისტიკური ანალიზი და ვრცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.

ISBN 978-9941-9461-0-3

 

თეიმურაზ აბაშიძე - ქართული მიუზიკლი (2016)

ამ წიგნის გამოცემის მიზანია დაკანონებული, საყოველთაოდ აღიარებული `მიუზიკლის~ ტიპის და სახის ქართული ანალოგების მაგალითების აღნუსხვა და იმის დაფიქსირება, რომ, მიუხედავად დაგვიანებული, გართულებული გაცნობისა ამ ჟანრთან, ქართული მუსიკალური თეატრი არ გამოაკლდა მსოფლიოს მუსიკალური თეატრის Gგანვითარების მოწინავე პოზიციების, სტილისტიკის აღქმას, ათვისებას და ცდილობდა, შესაძლებლობის ფარგლებში, დარჩენილიყო მისი ძირითადი ტენდენციების, მიმართულების კალაპოტში.

ISBN 978-9941-9461-1-0

 

შალვა გაწერელია - "რეჟისორის ჩანაწერები" (2016)

XX საუკუნის II ნახევრის ქართული თეატრალური რეჟისურის ორიგინალური წარმომადგენლისა და დიდი პედაგოგის, შალვა გაწერელიას დაბადებიდან 85 წლის საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად, საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტი პირველად მოამზადა გამოსაცემად კრებული "რეჟისორის ჩანაწერები". იგი ბატონი შალვას ოჯახმა "დღიურების" სახით გადმოსცა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს. კრებულს დაემატა, აგრეთვე, ბატონ შალვასთან ჩაწერილი რამდენიმე გამოქვეყნებული და გამოუქვეყნებელი დიალოგიც.

"ჩანაწერები" შექმნილია 1956-2012 წლებში. მათში ბატონი შალვა იუმორ-ირონიით ყვება თავისი ბავშვობის ტკბილ-მწარე მოგონებებს, ტკივილიან თეატრალურ დებიუტზე, შემოქმედებითი მოღვაწეობის დასაწყისზე, დასთან პირველ რეპეტიციაზე. "დღიურებიდან" ვეცნობით მის შთაბეჭდილებებს ახალწაკითხულ წიგნებზე, ნანახ სპექტაკლებზე, ფილმებზე და ყოველივედან იკვეთება უსასრულო განვითარების პროცესში მყოფი აქტიური, ემოციური, მიზანდასახული, არაორდინალური, უსამართლობის წინააღმდეგ მუდამ მებრძოლი, მეამბოხე შემოქმედის ბუნება, რომელიც ქმნიდა იუმორით, ფანტაზიითა და სევდით გაჯერებულ, ადამიანისადმი წრფელი სიყვარულით განწყობილ ამაღლებულ თეატრს, ქართული თეატრს უზრდიდა მსახიობთა და რეჟისორთა ახალ თაობას.

ISBN 978-9941-9437-3-7

 

სახელოვნებო პროცესები 1960-2000 (2013)

წიგნში წარმოდგენილია 1960-2000 წლების ქართული და უცხოური ხელოვნების სხვადასხვა დარგისადმი მიძღვნილი ნაშრომები. მესამე წიგნია სერიისა `XX საუკუნის ხელოვნება~. გამოცემა 2012 წელს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების საფუძველზე შეიქმნა. თემატიკა მრავალფეროვანია, სტატიები ეძღვნება აღნიშნული პერიოდის თეატრის, კინოს, მედიის, არქიტექტურის, მხატვრობის სხვადასხვა პრობლემატიკას.

გამომცემელ-რედაქტორი: ნატო გენგიური, სრული პროფესორი, ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი.

ISBN 978-9941-9187-1-1 (ტომეული)
ISBN 978-9941-9331-0-3 (წიგნი 3)

 

Cultural Bridge

კრებულში შესულია თეატრის კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის საქართველოს სექციის IV სიმპოზიუმის მასალები, რომელიც ჩატარდა 2014 წელს თბილისის სრთაშორისო ფესტივალის ქართული სპექტაკლების შოუ ქეისი დროს. სიმპოზიუმში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულმა (კანადა, საფრანგეთი, ესპანეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, რუმინეთი...) და ქართველმა თეატრმცოდნეებმა.

2014 წელი იუნესკოს გადაწყვეტილებით უილიამ შექსპირის წელიწადად იყო გამოცხადებული. სიმპოზიუმი - „ჩვენი დროისა და ჩემი ქვეყნის შექსპირი“ - დიდი ბრიტანელი ბარდის 450 წლის იუბილეს მიეძღვნა და, შეძლებისდაგვარად, ასახა ის ფაქტი, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა მისი უნივერსალობა, მისი პიესების ხორცშესხმის ჟანრული, სტილისტური თუ ესთეტიკური მანერის შეცვლა.

კრებულს ხსნის კანადელი მეცნიერის სტატია, სადაც შქსპირის ვინაობის ახალი თეორია არის წარმოდგენილი. მას მოსდევს ესეები, სადაც განხილულია ერთი რეჟისორის ერთი სპექტაკლი, ერთი რეჟსორის შექსპირიანა და ბოლოს ისტორიული მიმოხილვები, რომელიც რუბრიკას „შექსპირი ჩემს ქვეყანაში“ ესადაგება.

კრებული გამოცემულია ინგლისურ ენაზე.

   

 

ვასილ კიკნაძე, „გამოთხოვება მოგონებებთან“, (მეორე წიგნი), 2015.

„... რუსთაველის თეატრში ჩემი მუშაობის წლები ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერიოდი იყო. ვეცადე, რომ „სიყვარულიანი გამომსახველი“ (დ. კლდიაშვილი) ვყოფილიყავი გარდასული ჟამისა. ვინც არ გამახსენდა, იმას ბოდიშს ვუხდი...“ (ვასილ კიკნაძე)

 

მონოპიესები 2014-2015

კრებული დაიბეჭდა პროექტის - „მონოპიესების ფესტივალი“ ფარგლებში, რომელიც 2015 წელს განხორციელდა ახალგაზრდული ორგანიზაცია `Aრტ ჭაყ~-ს ორგანიზებით. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის - „თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა“ და საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით.

მონოპიესების ფესტივალის მიზანია:

_ ახალგაზრდა დრამატურგების, მსახიობებისა და რეჟისორების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და მოტივაციის ამაღლება;

_ შემოქმედ ახალგაზრდებს შორის თეატრის მეშვეობით კომუნიკაციის დამყარება.

_ მონოსპექტაკლების მიმართ საზოგადოების ინტერესის ზრდის ხელშეწყობა;

2014 წელს ფესტივალის ფარგლებში, საწყის ეტაპზე, შეირჩნენ დრამატურგები, რომელთა მონოპიესა დადგეს მათ მიერვე შერჩეულმა რეჟისორებმა. პროექტის მონაწილეები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქს წარმოადგენდნენ. სპექტაკლების ჩვენება ბათუმის დრამატურ თეატრში მიმდინარეობდა.

2015 წელს კი მონოსპექტაკლები ბათუმის სხვადასხვა ალტერნატიულ სივრცეში წარმოადგინეს.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სულ 11 პიესა და ამდენივე სპექტაკლის დადგმა განხორციელდა.

ISBN 978-9941-9437-7-5

 

რევაზ ჭიჭინაძე - სამაუწყებლო მედიაპროპაგანდის ანალიზი

(საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ვარდების რევოლუციამდე)

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პირველ მცდელობას, რომელშიც განხილული და მეცნიერულად შესწავლილი იქნება ქართული კინოსა და ტელევიზიის როლი ახალი ქართული საზოგადოების აზროვნების ფორმირების პროცესში. თემის აქტუალობას ისიც განაპირობებს, რომ ქართული კინოსა და ტელევიზიის მოღვაწეობა განხილული იქნება უახლესი ქართული ისტორიული პროცესების ჭრილში. კერძოდ კი, საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ პერიოდში.

რა შედეგი მივიღეთ ათწლიანი არამიზანმიმართული, შეუთანხმებელი პროპაგანდით, რომელიც ხორციელდებოდა კონფლიქტის ზონებში (აფხაზეთი, სამაჩაბლო).

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მიერ განხორციელებული პროპაგანდის შედეგად რამდენად პოლიტიზებულია საზოგადოება.

რა ნეგატიური და პოზიტიური როლი შეასრულა ქართულმა კინომ და ტელევიზიამ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მოქალაქეების აზროვნებაში.

სამეცნიერო ნაშრომი დაეხმარება როგორც მედიამკვლევრებს, ისე პრაქტიკოს ჟურნალისტებს, რათა სწორად გაიაზრონ საზოგადოებაზე ამ ფორმით ზემოქ-მედების მოსალოდნელი შედეგები.

ნაშრომი ასევე წაადგება მედიის ისტორიის მკვლევრებს, რადგან ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი ფუნდამენტური კვლევა, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ვარდების რევოლუციამდე ტელემედიაში მიმდინარე მოვლენებს აშუქებს.

ნაშრომი შესაძლოა იქცეს დამხმარე სახელმძღვანელოდ სოციალურ, პოლიტიკურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სფეროს შემსწავლელი სტუდენტებისთვის.

მივიჩნევთ, რომ ნაშრომი შესაძლოა მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და დასკვნების მატარებელი იყოს ჰუმანიტარული და სოციალური სფეროს უცხოელი მკვლევრებისთვისაც.

 

რევაზ ჭიჭინაძე - პროპაგანდის ფორმები სამაუწყებლო მედიაში

სახელმძღვანელო შედგენილია საუნივერსიტეტო სწავლების სტანდატების გათვალისწინებით და განკუთვნილია სოციალურ, პოლიტიკურ, ჰუმანიტარულ და ხელოვნების მეცნიერებათა შემსწავლელი სტუდენტებისთვის.

სახელმძღვანელოში განხილულია:

• როგორ ტრანსფორმირდება ტელეკინოპროდუქცია მასობრივი მანიპულაციის საშუალებად;

• საზოგადოებაზე ზემოქმედების რა მეთოდები არსებობს მსოფლიოში და რა როლი უკავია კინოს და ტელევიზიას საზოგადოებრივი აზროვნების ფორმირების პროცესში;

• საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მანიპულირების ტექ-ნოლოგიების საერთო მახასიათებლები ტელევიზიასა და კინემატოგრაფში;

• რა შედეგი მოაქვს პროპაგანდისტულ ტელე-კინოპროდუქციას საზოგადოებრივი აზროვნების დამკვიდრების პროცესში.

ამ ნაშრომშიც ისე, როგორც ყველა არსებულ სამეცნიერო პუბლიკაციასა თუ შრომაში, რაც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას, პროპაგანდის საშუალებით მოქალაქეებზე ზემოქმედებას ეხება, კინო, ტელევიზიასთან ერთად, განიხილება როგორც მასობრივი ინფორმაციის საშუალება.

ISBN 978-9941-9401-9-4

 

“პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება”

“პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება” მეხუთე წიგნია კრებულების სერიისა `XX საუკუნის ხელოვნება~. აქ გაერთიანებული ნარკვევების თემატიკა მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულისა და XXI საუკუნის განვლილი წლების მხატვრული მოველენებისა და პრობლემების კვლევაზეა ორიენტირებული. წინამდებარე კრებულში წარმოდგენლი ნაშრომები ეძღვნება ბოლო ოცწლეულის თეატრსა და მუსიკას, მხატვრობასა და არქიტექტურას, კინოს, მედიას და ფოტოხელოვნებას. კრებულს საფუძვლად დაედო 2014 წელს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები.

ISBN 978-9941-9187-1-1 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9437-2-0 (ტომი V)

 

სატელევიზიო პროდიუსერი - გიორგი ჩართოლანი

სატელევიზიო პროდიუსერი - გიორგი ჩართოლანი

წინამდებარე სახელმძღვანელო პირველი მცდელობაა ქართულ ენაზე იმგვარი სახელმძღვანელოს შექმნის, რომელიც სტუდენტებს შესაძლებლობას მისცემს, სისტემურად გაეცნონტელეჟურნალისტიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოზიციის - პროდიუსერის საქმიანობას, უფლება-მოვალეობებს, ვალდებულებებს და მოღვაწეობის არეალს.

სახელმძღვანელო შექმნილია ქართულ სამაუწყებლო მედიაში ტელეპროდიუსერის პროფესიულ საქმიანობაზე ემპირიული დაკვირვების შედეგად და განხილულია მუშობის ის სპეციფიკა, რაც ქართული ტელეკომპანიების პროდიუსერებისთვისაა დამახასიათებელი. ასევე სახელმძღვანელოში მოყვანილია ქართული ტელეკომპანიების ტელეპროდუქციის მაგალითები, როგორც თვალსაჩინო მასალა, რაც სტუდენტებს კიდევ უფრო გაუადვილებს თეორიული ნაწილის გააზრებას.

სახელმძღვანელოს სტრუქტურა ეფუძნება საუნივერსიტეტო სწავლების არსებულ მოთხოვნებს და იგი განკუთვნილია ტელეჟურნალისტიკის შემსწავლელი სტუდენტებისთვის.

ISBN 978-9941-9401-8-7

 

სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფესტივალი "ტერფსიქორე" - 2014 წლის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები ქორეოლოგიაში

სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფესტივალი "ტერფსიქორე" - 2014 წლის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები ქორეოლოგიაში

წარმოდგენილ კრებულში 2014 წლის "ტერფსიქორეს" სამეცნიერო კონფერენციის მასალებია წარმოდგენილი, რომელთა შორის გამარჯვებულად გამოცხადდა ქორეოგრაფიული კოლეჯის II კურსის სტუდენტის თამარ ფირცხელავას თემა "ბატონების კულტი საქართველოში".

 

საუბრები კინორეჟისურაზე (ქრესტომათია, წიგნი II)

კინორეჟისურის სპეციალობის სტუდენტებისთვის თქვენ წინაშე წარმოდგენილ ქრესტომათიულ კრებულში (წიგნი II) თავმოყრილია მსოფლიო კინემატოგრაფის სახელმოხვეჭილი კინორეჟისორების მასტერკლასების და კინოწარმოებასა და რეჟისორის პროფესიის შესახებ საუბრების ჩემ მიერ ქართულ ენაზე შესრულებული თარგმანები.

წიგნს დართული აქვს კრებულში შესულ ავტორთა მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები, ფილმოგრაფია და ფოტოკადრები ფილმებიდან.

მასალის დიდი მოცულობის გამო შემდგომ წიგნებზე მუშაობა გაგრძელდება.

მიხო ბორაშვილი – კინორეჟისორი, ასოცირებული პროფესორი, 2014

ISBN 978-9941-9352-7-5 (ტომეული) ISBN 978-9941-9401-0-1 (ტომი II)

 

სტუდენტური ნარკვევები

საქართველოს სტუდენტათა VII სამეცნიერო კონფერენციის რჩეული მასალები

"სტუდენტური ნარკვევები" წარმოადგენს კრებულს, რომელიც მაგისტრანტების მიერ კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების საფუძველზე შეიქმნა. სტუდენტთა კონფერენცია 2014 წლის აპრილში საქართველოს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ჩატარდა. მას ვეღარ დაესწრო ჩვენი ერთ-ერთი საუკეთესო სტუდენტი ანა სოლოღაშვილი...

"სტუდენტური ნარკვევების" პირველი ნომერი, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის, სამხატვრო აკადემიის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაშრომებს აერთიანებს, ანა სოლოღაშვილის ხსოვნას მიეძღვნა

 

თეო ხატიაშვილი - ფარაჯანოვის მითოლოგიურ - მეტაფორული სამყარო

რედაქტორი: ლელა ოჩიაური

ISBN 978-9941-9401-5-6

2014 წ.

 

 

 

სასცენო მოძრაობის საფუძვლები

შოთა სხირტლაძე

წინამდებარე გამოცემა მიეუკუთვნება სასწავლო-მეთოდოლოგიურ დამხმარე სახელმძღვანელოს და ერთ-ერთი პირველი მცდელობაა ქართულ ენაზე ამ ტიპის გამოცემისა სასცენო მოძრაობაში.

წიგნი საინტერესო იქნება, როგორც თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის, ასევე მსახიობის ოსტატობითა და თეატრით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის.

ISBN 9780-9941-9375-9-0

 

პიტერ უორდის წიგნი "კადრის კომპოზიცია კინოსა და ტელევიზიაში"

დავით გუჯაბიძე

უპირველეს ყოვლისა, კინო-ტელე საოპერატორო ფაკულტეტის სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი. იგი შეიძლება საინტერესო იყოს მომავალი კინორეჟისორებისა და კინო-ტელე მხატვრებისთვისაც; წიგნში მოცემულია კადრის კომპოზიციური აგებისა და ფერითი გადაწყვეტის ყველაზე გავრცელებული ტიპური პრინციპები, ერთი და რამდენიმე კამერით მუშაობის თავისებურებები. ვფიქრობთ, წიგნი დააინტერესებს კინომცოდნეებსაც და კინო-ტელე დრამატურგებსაც.

წიგნს ახლავს DVD დისკი, რომელზეც დატანილია ტექსტის შესატყვისი ფრაგმენტები ფილმებიდან, რომლებიც ქართველი სტუდენტებისათვის აუცილებელ თვალსაჩინოებად მივიჩნიეთ.

რამდენადაც სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურა კინოსაოპერატორო სპეციალობისათვის ქართულ ენაზე პრაქტიკულად არ მოგვეპოვება, ხოლო მოცემული წიგნი უცხო ენიდან თარგმნის პირველი პრეცედენტია, გამორიცხული არაა სხვადასხვა ხარვეზი - განსაკუთრებით ტექნიკური ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით. ქართული კინო-ტელე ტექნიკური ტერმინოლოგია დღეისათვის ჩამოყალიბებისა და დახვეწის აქტიურ ფაზაშია და საბოლოოდ ჯერაც არ ჩამოყალიბებულა, ანგარიშგასაწევია ტექნიკური აღჭურვილობის მუდმივი პროგრესიც, ახალი აპარატურის და თუ ტექნოლოგიური პროცესების ქართული შესატყვისების შექმნის და დამკვიდრების პროცესი, რომელიც აგრეთვე ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს. ამიტომ, მკითხველებს ვთხოვთ, თავიანთი შენიშვნები და სურვილები მოგვაწოდონ მისამართზე datogujabidze@gmail.com, რათა ისინი გავითვალისწინოთ მომდევნო გამოცემებში.

ISBN 9780-9941-9401-2-5

 

როგორ იბადება სპექტაკლი

მანანა გეგეჭკორი

„სასცენო ხელოვნების ნაწარმოების - სპექტაკლის შექმნის პროცესი დღეს საკმაოდ დიდ დროსა და შემოქმედებითსა თუ ფიზიკურ ენერგიას მოითხოვს. წარმოდგენა თეატრში მის სახილველად მისული მრავალი მაყურებლის თვალწინ თამაშდება. ზოგიერთი მათგანი, შესაძლოა, პირველად მივიდა თეატრში, ზოგიერთი - უკვე დიდი ხანია დადის. სპექტაკლის მაყურებელთა შორის გამოცდილი, სტაჟიანი თეატრალებიც არიან. თუმცა, მათ შორის ბევრმა ზუსტად და კონკრეტულად, ბოლომდე და დაწვრილებით არ იცის, სახელდობრ როგორ იქმნება სასცენო ხელოვნების ნაწარმოები - თეატრალური წარმოდგენა, რამდენი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი მონაწილეობს ამ კოლექტიურ საქმიანობაში, რა დიდ ენერგიასა და სულიერ ძალებს მოითხოვს ეს, ხშირად დამქანცველი, მაგრამ ძალზე სასიამოვნო შემოქმედებითი მოღვაწეობა. სწორედ სპექტაკლის შექმნის რთულსა და მრავალმხრივ პროცესზე მინდა გიამბოთ. თხრობის დროს, ცხადია, თეატრალურ ენციკლოპედიასაც მოვიშველიებ , რომ ამომწურავად განვმარტო სასცენო ხელოვნებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ტერმინი, თეატრის გამოჩენილ მოღვაწეთა ნააზრევსაც და ზოგ საინტერესო ამბავსაც მათი შემოქმედებითი ბიოგრაფიიდან, საერთოდ - თეატრის ისტორიიდან.“ (მანანა გეგეჭკორი)

ISBN 978-9941-9375-7-6

 

სათეატრო ხელოვნება და ანთროპოლოგია

თამარ ცაგარელი

აღნიშნულ ნაშრომში, ავტორი შესავალშივე სვამს კითხვას, - თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ანთროპოლოგიური მეთოდი თეატრის, მისი არსის გასარკვევად. თუ დამოუკიდებელ დარგებად არსებობენ: სამედიცინო ანთროპოლოგია, სოციოლოგიური ანთროპოლოგია, ეთნოლოგიური ანთროპოლოგია, შესაძლებელია თუ არა თეატრალური ანთროპოლოგიის არსებობა, როგორც დამოუკიდებელი მეცნიერული დისციპლინისა.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და დაინტერესებული მკითხველისათვის.

ISBN 978-9941-9375-3-8

 

ქართული პიესა 2013

2006 წლიდან იმართება თუმანიშვილის ფონდის ყოველწლიური კონკურსები. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი თეატრების სცენებზე უკვე დადგმულია 12 თანამედროვე ავტორის 15 საკონკურსო პიესა. ფონდთან 150-ზე მეტი ავტორი თანამშრომლობს. „ახალი ქართული პიესა 2013“ საერთაშორისო კონკურსი იყო.

თუმანიშვილის ფონდის კონკურსს შეუერთდა დოქტორ კრისტიან პაპკეს კონკურსი „საუბარი საზღვრების შესახებ“, რომელიც 2005 წელს ავსტრიაში დაარსდა და ავსტრიის ევროპული და საერთაშორისო საქმეთა ფედერალური სამინისტროსა და პენ კლუბის მხარდაჭერით იმართება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.

ავსტრიულ კონკურსს ერთი პრემია 3500 ევრო აქვს დაწესებული (გამარჯვებულ ავტორს სთავაზობს აგრეთვე პიესის თარგმნას, გამოცემას და დადგმას გერმანიის ნაციონალური თეატრის სცენაზე)

თუმანიშვილის ფონდის მეორე პრემია (3500 ლარი) და მესამე პრემია (2500 ლარი) დააწესა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ.

კონკურსი გამოცხადდა 2013 წლის 26 ივნისს. დასრულდა დეკემბერში. შემოვიდა 27 პიესა.

საერთაშორისო ჟიურის წევრები:

1. კლაუს კუსენბერგი _ ნიუნბერგის სახელმწიფო თეატრი

2. პეტერ შპულერი _ ბადენის სახელმწიფო თეატრი კალსრუეში

3. დოროთი სალმა _ გერჰარდ ჰაუპტმანის თეატრი გორლიც ციტაუში

4. რობერტ სტურუა _ რეჟისორი

5. გოგი ყაჯრიშვილი _ თეატრმცოდნე

გამარჯვებულები გამოცხადდა 3 თებერვალს, 2014 წელს

(ავსტრიული პრემია და ქართული მეორე პრემია ერთად გაიყო ორ ავტორზე, რადგან თანაბარი ქულები მიიღეს და ორი პირველი პრემია გაიცა

1. ბასა ჯანიკაშვილი _ „გაბრაზებული ჩიტი“ (პირველი პრემია)

2. დათა თავაძე _ „დედაომი“ (პირველი პრემია)

3. ლაშა ბუღაძე _ „26 მაისი“ (მესამე პრემია)

სამივე ავტორს გადაეცა თუმანიშვილის ფონდის პრიზი `ვაშლი~

კრებულში „ქართული პიესა 2013“ სამ გამარჯვებულთან ერთად იბეჭდება ჟიურის მიერ შერჩეული კიდევ 5 საუკეთესო პიესა.

ISBN 978-9941-9331-1-0 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9375-4-5 (ტომი II)

 

მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორია 1930-1960-იანი წლები

ზვიად დოლიძე

წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს ძირითად სახელმძღვანელოს შესაბამისი პროფილის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის. იგი ამავე ავტორის ადრე გამოქვეყნებული სახელმძღვანელოს - „მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორია. უხმო კინო“ თემატური გაგრძელებაა და მოიცავს პერიოდს, დაწყებულს XX საუკუნის 30-იანი წლებიდან 60-იანი წლების მიწურულამდე. ეს იყო ეპოქა, როდესაც კინო გახმოვანდა და გაფერადდა, გაჩნდა ახალი ჟანრები, ქვეჟანრები, მხატვრული მიმდინარეობები, დაიხვეწა სარეჟისორო, სამსახიობო, საოპერატორო და ა.შ. კულტურა, გაუმჯობესდა საწარმოო, სადისტრიბუციო, სადემონსტრაციო ტექნოლოგიები, ასპარეზზე გამოჩნდნენ უნიჭიერესი კინემატოგრაფისტები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს კინოხელოვნების შემდგომ განვითარებასა და პოპულარიზაციაში.

IშBN 978-9941-9375-8-3

 

“XX საუკუნის ხელოვნება”

მეოთხე წიგნი სერიისა “XX საუკუნის ხელოვნება” წარმოადგენს ერთი თემატიკის ირგვლივ გაერთიანებულ ნაშრომების კრებულს, რომელიც ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს – თეატრს, კინოს, მუსიკას, სახვით ხელოვნებას და მედიას ეძღვნება. ის 2013 წელს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების საფუძველზე შეიქმნა. თემა – დრო, ხელოვანი და ხელისუფლება – ეხება კონკრეტულ კვლევით პრობლემატიკას, თუმცა მრავალგვარი ინტერპრეტაცის საშუალებას იძლევა. ამის დასტურია წინამდებარე კრებული: სტატიების ნაწილი განიხილავს ხელოვანისა და ხელისუფლების რთული დამოკიდებულების საკითხებს, მეორე ნაწილი თავად ხელოვნების ნიმუშებში ასახულ აღნიშნული პრობლემატიკას, სხვანი კი დროის ფაქტორს, მის აღქმას ხელოვნებაში, დროთა განმავლობაში შეცვლილ დამოკიდებულებებს და სხვა საინტერესო საკითხებს წარმოგვიდგენს.

ISBN 978-9941-187-1-1 (ტომეული)

ISBN 978-9941-9375-1-4 (ტომი IV)

 

თეატრის სივრცე

თემურ აზაბაშიძე - თეატრის სივრცე

დამხმარე სახელმძღვანელოში თავმოყრილია რეჟისორ თეიმურაზ აბაშიძის ცხოვრებისა და შემოქმედების ეტაპები, მისი მოღვაწეობა, როგორც საქართველოს ისე მის საზღვრებს გარეთ არსებულ სხვადასხვა თეატრში. წიგნში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა XX საუკუნის ბოლო 80-იანი წლებისა და XXI საუკუნის დასაწყისში მიმდინარე სათეატრო პროცესებს, რაც ავტორის მხრიდან გააზრებულია ქართული თეატრის რეჟისორების, დრამატურგებისა და მსახიობების შემოქმედებითი მრწამსის ჩამოყალიბების კონტექსტში. ვფიქრობთ სახელმძღვანელო დაეხმარება სტუდენტებს ქართული თეატრის ამ რთული და მრავალფეროვანი პერიოდის უკეთ აღქმასა და გააზრებაში.

ISBN 978-9941-9352-9-9

 

უნივერსიტეტის რექტორს, რეჟისორ გიორგი მარგველაშვილს და მიხეილ თუმანიშვილის ფონდის დამაარსებელს, ხელმძღვანელს, მწერალსა და მთარგმნელს _ მანანა ანთაძე-ციციშვილს ერთობლივად გაუჩნდათ იდეა: გამოვცეთ პიესები, რომლებიც კონკრეტულად, ამა თუ იმ რეჟისორის სურვილით ქართულად ითარგმნა და განხორციელდა. ეს არის სპექტაკლებიდან ფოტოსურათებით გაფორმებული პატარ-პატარა წიგნების სერია, რომელშიც, ტექსტის გარდა, შემოქმედებითი დასის წევრების _ მსახიობების, მხატვრების, მუსიკოსების და ა.შ ჩამონათვალია შესული.

სერიის გამოცემა გიორგი მარგველაშვილისთვის თარგმნილი, თუმანიშვილის თეატრში დადგმული,  მ. ჩეხოვის “ალუბლის ბაღით” დავიწყეთ. მანანა ანთაძე-ციციშვილის, კონკრეტული რეჟისორისათვის შესრულებეული, პირველი თარგმანი მიხეილ თუმანიშვილის მიერ 1981წ. კინომსახიობთა თეატრში დადგმული „დონ ჟუანი“ გახლდათ. სწორედ ბატონმა მიშამ სთხოვა მანანა ანთაძე-ციციშვილს მოლიერის თარგმნა. ალბათ, ბატონ მიშასთან მუშაობამ დრამატურგიისადმი სიყვარული გაუღვივა და მას შემდეგ ქალბატონმა მანანამ არაერთ რეჟისორთან იმუშავა.

ჩვენ გამოვეცით, ქართულ თეატრში სხვადასხვა პერიოდში მოღვაწე, ცნობილი რეჟისორების  დაკვეთით თარგმნილი პიესები. „დონ ჟუანის“ და “ალუბლის ბაღის” გარდა, უკვე დავბეჭდეთ მ. ანთაძის თარგმანები: შექსპირის „მაკბეთი“ დ. დოიაშვილისთვის, ედმონ როსტანის „სირანო დე ბერჟერაკი“ დ. დოიაშვილისთვის; სერია გაგრძელდება საუკეთესო თარგმანების გამოცემით. ვფიქრობთ, ეს ახალი გამოცემები დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს სასურველი პროფესიის დაუფლების საქმეში. ვიმედოვნებთ, სერია დიდ ინტერესს გამოიწვევს არა მარტო სახელოვნებო სფეროში მოღვაწე ადამიანებში, არამედ ფართო მკითხველშიც.

 

საუბრები კინორეჟისურაზე

საუბრები კინორეჟისურაზე - კინორეჟისურის  სპეციალობის  სტუდენტებისთვის  თქვენ წინაშე  წარმოდგენილ  ქრესტომათიულ  წიგნში  თავმოყრილია  მსოფლიო  კინემატოგრაფის სახელმოხვეჭილი  კინორეჟისორების  მასტერ-კლასების  და  კინოწარმოებასა  და  რეჟისორის პროფესიის  შესახებ  საუბრების  ჩემ  მიერ  ქართულ  ენაზე  შესრულებული თარგმანები.

წიგნს  დართული  აქვს  კრებულში  შესულ  ავტორთა  მოკლე  ბიოგრაფიული  ცნობები, ფილმოგრაფია   და  ფოტოკადრები  ფილმებიდან.

მასალის დიდი მოცულობის გამო სახელმძღვანელოს გამოცემა ჩაფიქრებულია ორ წიგნად.

IშBN 978-9941-9352-7-5 (ტომეული)

IშBN 978-9941-9352-8-2 (წიგნი I)

 

ვასილ კიკნაძე - "მიახლოება საუკუნესთან"

(უნივერსიტეტი - 90), თბ., 2013.

წიგნი ეძღვნება საქარათველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილეს, რომელსაც დაარსებიდან 90 წელი უსრულდება.

რედაქტორი: ნოდარ გურაბანიძე, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ემერეტუსი.

ISBN 978-9941-9352-0-6

ჩამოტვირთვა

 
08-10-2013
2012 წლის თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში კრიტიკოსთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჩატარდა. სიმპოზიუმის ორგანიზატორები იყვნენ: თეატრის კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. სიმპოზიუმი თეატრის პროფესიონალებს, კრიტიკოსებს და მაყურებელს შორის დიალოგის გამართვის მცდელობა გახლდათ. რას მივიღებთ, თუ თეატრს, მაყურებელს და კრიტიკას თანაფარდ სამკუთხედში მოვაქცევთ და რას დავკარგავთ, თუ ეს ბალანსი დაირღვევა. სიმპოზიუმში მონაწილეობა მიიღეს კრიტიკოსებმა: პოლონეთიდან, რუმინეთიდან, მოლდოვეთიდან, საფრანგეთიდან , რუსეთიდან, გერმანიიდან და საქართველოდან. . წინამდებარე კრებულებში ინგლისურ ენაზე თავმოყრილია სიმპოზიუმის მასალები.

წელს სიმპოზიუმი კედევ ერთი მიზეზის გამო გახლდათ განსაკუთრებული. 2012 წელი იონესკოს მიერ ავგუსტ სტრინდბერგის წლად გამოცხადდა. ამიტომ სიმპოზიუმი გაიხსნა მარგარეტ სორენსონის, თეატრალური კრიტიკოსის და IACT-ის ვიცე პრეზიდენტის სიტყვით. გამოსვლა შეეხებოდა სტრინდბერგის ადრეულ ნაშრომებს.
 
08-10-2013
სალექციო კურსი

(ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა მონაპოვრების ფონზე)
როდესაც მომიხდა ამ სახელმძღვანელოზე მუშაობის დაწყება, წარმოვიდგინე წიგნი, რომელიც ერთდროულად მკაცრად მეცნიერულ კრიტერიუმებსაც დააკმაყოფილებდა და ამავე დროს ისეთი შემოწმებული ფაქტებით იქნებოდა გაჯერებული, რომლებიც სტუდენტის მეხსიერებაში ღრმად ჩაიბეჭდებოდა, და მისი გასავლელი რთული ცხოვრებისეული და პროფესიული გზის პიროვნული გზამკვლევიც იქნებოდა. მოვახერხე თუ არა დასახული მიზნის მიღწევა, სტუდენტებმა განსაჯონ. Eეს წიგნი მათთვისაა დაწერილი.

რედაქტორი:
ლია გოგიჩაიშვილი, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობის რედაქტორი

სარედაქციო საბჭო:
რევაზ ჯორბენაძე, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
რუსუდან მირცხულავა, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ISBN 978-9941-9331-6-5
 
08-10-2013
`კინოს თეორია საერთო სახელწოდებაა სხვადასხვა თეორიული ტექსტების უზარმაზარი კორპუსისა, რომლებიც კინემატოგრაფს სხვადასხვა თვალსაზრისით, როგორც ხელოვნების დარგს, როგორც ვიზუალურ მედიუმს ან როგორც ეკონომიკურ პროდუქტს ანუ მასობრივ სამომხმარებლო ინდუსტრიას განიხილავენ და კვლევასაც შესაბამისი მიმართულებით აწარმოებენ~.

რედაქტორი: ლელა ოჩიაური, სრული პროფესორი

რეცენზენტები: ირა დემეტრაძე, ასოცირებული პროფესორი
თეო ხატიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი

ISBN 978-9941-9331-5-8
 
31-07-2013
თუმანიშვილის ფონდი არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც დაფუძნდა 1998 წლის 27 მარტს. 2006 წლიდან უწყვეტად მიმდინარეობს ფონდის უმნიშვნელოვანესი, ყოველწლიური პროექტი `ახალი დრამატურგია~, რომელიც მოიცავს ორ კონკურსს – `ახალი ქართული პიესა~ და `უცხოური პიესის საუკეთესო თარგმანი~.
2012 წლის კონკურსში გამარჯვებული 6 პიესის გამოცემით დაიწყო თეატრალური უნივერსიტეტის და გამომცემლობა `კენტავრის~ თანამშრომლობა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრალური ხელოვნების განვითარების ფონდთან. მკითხველს ვთავაზობთ: თამარ ბართაიას, დავით გაბუნიას, ნინო მირზიაშვილის, ნანუკა სეფაშვილის და ირაკლი ცხადაიას პიესებს.

ISBN 978-9941-9331-1-0 (ტომეული)
ISBN 978-9941-9331-2-7 (წიგნი I)

 
16-05-2013
დავით გუჯაბიძის წიგნი „თეატრალური ხელოვნების ეკრანული ფორმები ქართულ მედია-სივრცეში“ დამხამარე ლიტერატურაა როგორც კინოსა და ტელევიზიის, ისე თეატრის სამსახიობო და სარეჟისორო სპეციალობების სტუდენტებისათვის. წიგნში მოცემულია იმ კინო და ვიდეოტექნოლოგიების მიმოხილვა და ანალიზი, რომლითაც ხდებოდა და ხდება მსოფლიოში თეატრალური ხელოვნების ეკრანული ფორმების შექმნა კინო და ვიდეოფირზე, კინოდარბაზში ან სატელევიზიო ეთერში დემონსტრირებისათვის. ამას გარდა, წიგნში მოცემულია კვლევა, თუ როგორ აისახა ფილმ-სპექტაკლების შექმნის მსოფლიო გამოცდილება ქართულ მედია-სივრცეში, რითი გამოირჩევა ქართული ფილმ-სპექტაკლების და სატელევიზიო თეატრის ესთეტიკა, შესწავლილია სპეციალისტთა დამოკიდებულება თეატრალური ხელოვნების ეკრანული საშუალებებით ფიქსირების აუცილებლობის მიმართ, არსებულ ლიტერატურასა და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავებულია რეკომენდაციები თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის სრულყოფისათვის.

წიგნს თან ერთვის DVD-დისკი ტექსტის საილუსტრაციო აუდიოვიზუალური ფრაგმენტებით, სადაც თავმოყრილია სცენური ხელოვნების ეკრანული ფორმების გამოჩეული მაგალითები (დაწყებული 1900-იანი წლებიდან დღემდე) კინო და ტელეხელოვნების განვითარების ისტორიის შესაბამისად.

ISBN 978-9941-9247-1-2

 
16-05-2013
გამომცემლობა “კენტავრი” დაინტერესებულ მკითხველს სთავაზობს ირაკლი შეშელიძის ნაშრომს “კომპიუტერთან მუშაობის სახელმძღვანელო”. წიგნში შესულია: პერსონალური კომპიუტერის განვითარების მოკლე ისტორია, Windows XP ოპერაციული სისტემის ინსტალაციის სრული ინსტრუქცია, Windows 7 ოპერაციული სისტემის ინსტალაციის სრული ინსტრუქცია, MS Powepoint, Adobe Photoshop CS3, Adobe InDesing CS3.

ISBN 978-9941-9247-9-8

 
14-02-2013
საქართველოს შ. რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფ. გ. მარგველაშვილის ინიციატივით, გამომცემლობა „კენტავრი“ აგრძელებს, დიდი ქართველი რეჟისორის, პედაგოგის, თეატრის თეორეტიკოსის მიხეილ თუმანიშვილის ნაშრომების გამოქვეყნებას. დაიბეჭდა წიგნი IV „ფიქრები თეატრსა და ცხოვრებაზე“. დაინტერესებული მკითხველი გაეცნობა რეჟისორის ნააზრევს თეატრზე, ზოგადად ხელოვნებაზე, ცხოვრებისა და ხელოვნების ურთიერთგავლენაზე. ასევე წიგნში ჩართულია ავტორისეული დახასიათება ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მოღვაწეებზე.

ISBN 978-9941-9247-7-4
 
13-02-2013
რეჟისორი თეატრიდან მიდის

წიგნი II მეორე გამოცემა

ტექსტზე მუშაობდა: ელენე თუმანიშვილი

რედაქტორი: ია ანთაძე

ISBN 978-9941-9161-0-6
 
10-01-2013
კინორეჟისურის შესახებ - ბიალონი - ავტორი რეზო ესაძე. ცნობილი ქართველი რეჟისორის რეზო ესაძის წიგნი «კინორეჟისურის შესახებ» წარმოადგენს სახელმძღვანელოს კინორეჟისურაში. წიგნი შედგება სამი თავისაგან: გაცნობა ანუ გზის დასაწყისი, კინოსურათი თუ კინოფილმი, ლიტერატურული სცენარის მოთელვა. რეზო ესაძის წიგნში თავმოყრილია ყველაფერი კინოხელოვნების შესახებ. ავტორი ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: ფილმის ფორმა, კომპოზიცია, რიტმი, ხედი, კადრი, მიზანსცენა, ლიტერატურული სცენარი, მონტაჟი, კინოექსპლიკაცია და სხვა. 

წიგნს ყოველი თავის ბოლოს დართული აქვს სავარჯიშოები. თითქმის ყველა გვერდზე შეხვდებით იულუსტრაციას და ავტორის ჩანახატებს.

რედაქტორი: დავით ჯანელიძე, სარედაქციო საბჭო: ლელა ოჩიაური და ლევან ხეთაგური. წიგნი გამოცემულია საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით.

ISBN-978-9941-9427-2-9
05-12-2012
ზვიად დოლიძე - «მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორია - უხმო კინო», (თბ. 2008) სახელმძღვანელო არის მსოფლიო კინემატოგრაფიის აღმოცენება-განვითარების პირველი ეტაპის - უხმო კინოს ერთიანი ისტორიის ამსახველი პირველი ქართულენოვანი ნაშრომი. ავტორი მსოფლიო კინოს ისტორიას რამდენიმე ეტაპად ჰყოფს და ყურადღებას უხმო პერიოდზე ამახვილებს. წიგნი არამარტო სახელმძღვანელოა სტუდენტებისათვის, არამედ განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისთვისაც. სარედაქციო საბჭო: ნოდარ გურაბანიძე, ლელა ოჩიაური.

ISBN 978-9941-9247-6-7
02-11-2012
წიგნი მოიცავს იმ თეორიულ შეხედულებებსა და თეორიებს, რომელთაც განსაზღვრეს და ჩამოაყალიბეს თანამედროვე ხელოვნებისა და შემოქმედების ფსიქოლოგიის ძირითადი მახასიათებლები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც ხელოვნებისა და კულტურის თეორიულ საკითხებზე მომუშავე, ასევე პრაქტიკულ-შემოქმედებითი პროფესიის პირთათვისაც. სახელმძღვანელოში პოპულარული ენით წარმოდგენილი ძირითადი ფსიქოლოგიური ტერმინები და თეორიული დებულებები მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, რომლებიც საკუთარი შემოქმედებითი ამოცანების ჩამოყალიბების პროცესში, ხელოვნების თეორიულსა თუ პრაქტიკულ საკითხებს ეცნობიან.

ISBN 978-9941-9247-5-0
27-06-2012
წიგნი წარმოადგენს განსაზღვრული ქრონოლოგიური ჩარჩოებით შემოფარგლული პერიოდის – 1930-1960 წლების ხელოვნების სხვადასხვა დარგებისადმი მიძღვნილი ნაშრომების კრებულს. ის მეორე წიგნია სერიისა "XX საუკუნის ხელოვნება" და 2011 წელს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების საფუძველზე შეიქმნა. თემატიკა მრავალფეროვანია, თუმცა ძირითადად აღნიშნულ პერიოდში არსებული ტოტალიტარული სახელმწიფოების ხელოვნების კვლევას ეძღვნება.

გამომცემელ-რედაქტორი: ნატო გენგიური, სრული პროფესორი, ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი.

ISBN 978-9941-9187-1-1 (ტომეული)
ISBN 978-9941-9247-3-6 (წიგნი 2)
23-04-2012
“ვინ იცის რამდენი რამ გადახდენია თავს 1879 წელს აღდგენილ ქართულ თეატრს, ანუ `ქართულ დრამას~, რომლის მემკვიდრე სწორედ დღევანდელი რუსთაველის თეატრია. რა განსაცდელი არ გამოუცდია, რამდენი უტანჯია, უწვალია, დაუმცირებიათ, არაფრად ჩაუგდიათ, მაგრამ ყველა სიძნელეს მორევია, ყველა დაბრკოლება გადაულახავს და მაინც, მიუხედავად ყველაფრისა, ღირსება არ დაუკარგავს, არ დაცემულა და თავისი მრავალტანჯული სხეული, რომელშიც ჩაუმქრალად ენთო შემოქმედებითი ცეცხლი, მოუტანია იმ ისტორიულ, დღემდე, ანუ პირველ დამოუკიდებელ, დემოკრატიულ რესპუბლიკამდე, რომლის ნებითაც მას რუსთაველის სახელი ეწოდა, და ვითარცა `ბედნიერი ტანჯული~ (ოთარ ჭილაძის გამოთქმაა) ხალხის სულიერი ცხოვრების სამსახურში არ ჩამდგარა.

ამ თეატრის ისტორიის მრავალ ფურცელს ამშვენებს ევროპული დრამატურგიის ბრწყინვალე მხატვრულ-სცენური ინტერპრეტაციები ჩვენს სცენაზე, რომელიც, ჯერ მეოცე საუკუნის 20-30-ანი, ხოლო შემდეგ სამოცდაათიანი წლებიდან მოყოლებული, მსოფლიოს სახელგანთქმული სცენების არეალში მოექცა, და ეს მოხდა ისე ორგანულად, ისე ბუნებრივად, თითქოს ქართული თეატრალური კულტურა იმთავითვე ევროპული თეატრალური კულტურის განუყოფელი ნაწილი იყო. დღეს ვიღას ახსოვს თუ რა ნელა, დაჟინებით, ბნელში ხელის ცეცებით მივიწევდით ამ დიდი კულტურის სამყაროსაკენ, რომლის გზაზე, კარგა ხანს აღმართული იყო ჯერ რუსეთის ორთავიანი არწივის, მერე საბჭოთა ნამგალი და უროს განუჭვრეტელი ძალმომრეობა.

1879 წლის 5 სექტემბრიდან მოყოლებული (სწორედ ამ დღეს გაიხსნა მუდმივი თეატრის პირველი სეზონი) დღემდე, ევროპული დრამატურგიის მრავალმა შესანიშნავმა ნაწარმოებმა ჰპოვა ახალი სიცოცხლე, თითქმის ყველა ჟანრის პიესა _ მოყოლებული ფარსიდან თუ ვოდევილებიდან და დამთავრებული მაღალი ტრაგედიებით, აქ ჰპოვებდა ღირსეულ შემსრულებლებსა და ინტერპრეტაციებს, მაშინაც კი, როცა მხოლოდ საფუძვლები ეყრებოდა ქართულ სამსახიობო სკოლას და პირველ ნაბიჯებს დგამდა პროფესიული რეჟისურა.”
12-01-2012
ნინო სანადირაძე
წიგნში განხილულია კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულებების დაგემვისა და მართვის თავისებურებები. ის განსაკუთრებული თავისებურებები, რომლებიც გასათვალისწინებელია კულტურის სფეროს პროდუქტების წარმოებისას, რადგანაც კულტურის სფეროს მენეჯმენტის სპეციფიკას, როგორც წესი, „სულიერი წარმოების" თავისებურებებს უკავშირებენ და კულტურის სფეროს პროდუქტები არა იმდენად საგნობრივი ხასიათისაა, რამდენადაც აზროვნების ფენომენებს (აღქმას, გაგებას, განცდას და სხვ.) უკავშირდება და უშუალო დათვლასა და შეჯამებას არ ექვემდებარება.

წიგნის მეორე ნაწილი დათმობილია - პროქტების მენეჯმენტის მიმართულებისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მენეჯმენტი მეცნიერული შესწავლის საგანია. თუმცა, ზოგადი მენეჯმენტის, ფინანსური მენეჯმენტის, მარკეტინგის მენეჯმენტის და მედია-მენეჯმენტისაგან განსხვავებით, ნაკლები ყურადღება ეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებას, როგორიცაა ცვლილებების მართვა (change management) და მისი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია - პროექტების მართვა. წიგნი დაეხმარება დაინტერესებულ აუდიტორიას გააანალიზოს და გადაჭრას ის სირთულეები, რომლებიც უკავშირდება პროექტების წარმატებით სახელმძღვანელოში განხილულია დაგეგმვისა (პლანნინგ) და განხორციელების (ეხეცუტიონ) სხვადასხვა ასპექტები, რომელიც მჭიდრო ურთიერთობაშია პროექტებსა და პროექტის მართვის თეორიასთან. წიგნი განკუთვნილია, როგორც სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის, ასევე პრაქტიკოსი მენეჯერებისათვის, რომლებიც მუშაობენ კულტურის სფეროს განსხვავებულ მიმართულებებში და მენეჯმენტის სფეროში მომუშავე სხვადასხვა სპეციალისტისათვის.

IშBN 978-9941-9187-9-7
21-12-2011
მაია კიკნაძე
წიგნი წარმოადგენს მონოგრაფიას მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის და მე-20 საუკინის დასაწყისის ცნობილი ქართველი მსახიობის ნატო გაბუნიას შესახებ. ნატო გაბუნიას ცხოვრება და შემოქმედება ქართული თეატრის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს პერიოდს მოიცავს. მსახიობის 30 წლიანმა სასცენო მოღვაწეობამ უდიდესი გავლენა იქონია მე-19 საუკუნის ქართული სამსახიობო სკოლის განვითარებასა და ჩამოყალიბებაში. ნატო გაბუნიას შემოქმედება მისი განსაკუთრებული როლისა და მნიშვნელობის გამო, ყოველთვის იწვევდა მკვლევართა ინტერესს.
 
16-11-2011
თეიმურაზ აბაშიძე 
ავტორი წიგნში "საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის" დაარსების ისტორიას ყვება და იხსენებს ხელოვნებისა თუ მეცნიერების იმ დიდ მოღვაწეებს, რომლებიც ქმნიდნენ და ასწავლიდნენ ამ უნივერსიტეტში. წიგნის შესავალში თეიმურაზ აბაშიძე წერს: `ჩემი მიზანი მხოლოდ მადლიერების გრძნობის, მხოლოდ უდიდესი პატივისცემისა და სიყვარულის გამომჟღავნებაა, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე თან გამომყვა თეატრალური ინსტიტუტს (მაშინ ასე ერქვა) მიმართ, რომელმაც ამოდენა წვლილი შეიტანა ჩემი თაობის სულიერ და პროფესიულ ჩამოყალიბებაში, შემოქმედებით საქმიანობაში. ჩემს "უნივერსიტეტს" "ინსტიტუტი" ერქვა, მაგრამ ჩემთვის ის მაშინაც იყო და ახლაც რჩება "უნივერსიტეტად", "აკადემიად", _ თეატრალური განათლების უმაღლეს და უმშვენიერეს "ტაძრად".

IშBN 978-9941-9187-5-9
16-11-2011
გიორგი ცქიტიშვილი
კაცობრიობის ისტორია სავსეა მძაფრი ქარტეხილებით, სასტიკი გარდაქმნებითა თუ ნგრევის მომტანი კატაკლიზმებით... ერთ საუკუნეზე ოდნავ ნაკლები ხნის წინ, რუსეთში ე. წ. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია მოხდა... ახალი ქვეყნის, სახელმწიფო-პოლიტიკური სისტემის მშენებლებმა, რომელთა დეკლარირებულ მიზანს, ხალხისათვის ნათელი მომავლის მოპოვება წარმოადგენდა, საკმაოდ მტკივნეული რეფორმების გატარება დაიწყეს... მათ, აქამდე არსებულის ძირფესვიანად შეცვლა განიზრახეს... რაც ყველაზე მთავარია, ახლადგამომცხვარმა იდეოლოგებმა, თავად ადამიანის მათთვის სასურველ ქმნილებად გარდაქმნა განიზრახეს... ვიღაც დამორჩილდა, დაჰყვა მათ ნებას... აი, ვინც თავის თავს, საკუთარ რწმენას, მსოფლმხედველობას ბოლომდე უერთგულა, არ უღალატა, არ დამორჩილდა სხვის ნებას, უმცირესობაში აღმოჩნდა... ისინი ხალხის ანუ მასის მტრებად გამოცხადდნენ!

ზემოაღნიშნულ პრობლემას ხელოვნებაში არაერთი ნაწარმოები მიეძღვნა. გამონაკლისი არც ქართული თეატრი იყო. წინამდებარე წიგნში ავტორმა XX საუკუნის 80-იანი წლების პირველ ნახევარში დადგმულ სამ სპექტაკლზე შეაჩერა მკითხველის ყურადღება. ესენია: ბ. ლავრენევის `რღვევა~ 1980 წელს შალვა გაწერელიას მიერ დადგმული მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, ლ. ქიაჩელის `ჰაკი აძბა~1981 წელს თემურ ჩხეიძის მიერ დადგმული მარჯანიშვილის თეატრში და 1984 წელს ამავე თეატრში თემურ ჩხეიძის მიერ დადგმული `ჯაყოს ხიზნები~. სამივე წარმოდგენა ძალზე მნიშვნელოვანია ქართული თეატრის ისტორიისათვის. გარდა აქტიური მოქალაქეობრივი სათქმელისა, სამივე წარმოდგენა მაღალმხატვრული ნამუშევარია. ამდენად, პრობლემატიკისა თუ სატკივრის აქტუალობის გარდა, ისინი როგორც ხელოვნების ნაწარმოებია მკვლევარისათვის საინტერესო.
IშBN 978-9941-9187-6-6
16-11-2011
ავტორი-შემდგენელი ნ. დიღმელაშვილი

წინამდებარე კრებული მოიცავს მუსიკალურ მასალას, რომელიც გამოიყენება ცეკვის გაკვეთილების გასაფორმებლად თეატრალური უმაღლესი სასწავლებლების, სპეციალიზირებული სკოლების თუ ქორეოგრაფიული სტუდიებისათვის. იგი შედგენილია ცეკვის მეცადინეობების გასაფორმებლად აკომპანიმენტად გამოყენებულ მუსიკალურ მასალაზე დაყრდნობით. კრებული ხელს შეუწყობს და გაუადვილებს აკომპანიატორებისა და დამწყები პედაგოგების მიერ ცეკვის გაკვეთილების სრულფასოვან ჩატარებას. მასში თავმოყრილი მასალა მნიშვნელოვნად დაეხმარება სტუდენტს პლასტიკის, რითმის, მუსიკალურობის გამომუშავებაში, შემოქმედებითი ინიციატივისა და ფანტაზიის განვითარებაში, აგრეთვე გარდასახვისათვის აუცილებელი ელემენტების მიგნებაში.
ISBN 978-9941-9187-7-3
04-10-2011
2010 წლის თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა კრიტიკოსთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი - "კულტურული ხიდი: თეატრი-მაყურებელი-კრიტიკა". სიმპოზიუმის ორგანიზატორები იყვნენ: თეატრის კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. სიმპოზიუმი თეატრის პროფესიონალებს, კრიტიკოსებს და მაყურებელს შორის დიალოგის გამართვის მცდელობა გახლდათ. რას მივიღებთ, თუ თეატრს, მაყურებელს და კრიტიკას თანაფარდ სამკუთხედში მოვაქცევთ და რას დავკარგავთ, თუ ეს ბალანსი დაირღვევა. სიმპოზიუმში მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა, ფინელმა, ლატვიელმა, ლიტველმა, ინდოელმა, ჩინელმა, ირანელმა კრიტიკოსებმა. წინამდებარე კრებულებში ინგლისურ და ქართულ ენაზე თავმოყრილია სიმპოზიუმის მასალები.
20-06-2011
1900-1930
სახელოვნებო პროცესები

კრებულში გაერთიანებული სტატიები საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010 წელის სამენიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების საფუძველზე შეიქმნა. პროცესები, რომლებიც XX საუკუნეში ხელოვნების სხვადასხვა დარგებში მიმდინარეობდა ისევ და ისევ იპყრობს მკვლევართა ყურადღებას. უნივერსიტეტის ხელოვნების, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით პრიორიტეტულ თემად გამოცხადდა XX საუკუნის სახელოვნებო პროცესების კვლევები. განზრახულია XX საუკუნის ხელოვნებისადმი მოძღვნილი სამი კრებულის გამოცემა, წინამდებარე კრებული -`სახელოვნებო პროცესები - 1900-1930~ აღნიშნული სერიის პირველ გამოცემას წარმოადგენს.

გამომცემელი: ნატო გენგიური, სრული პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი.

რედაქტორები: ვასილ კიკნაძე, ნატო გენგიური, ლელა ოჩიაური.
ინგლისური ტექსტის რედაქტორი: თამარ ცაგარელი.
18-04-2011
საქართველოს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერნციის მოხსენებათა კრებული _ `საზოგადოება, პოლიტიკა და ხელოვნება~
წინამდებარე კრებულში განთავსებული ნაშრომების უმრავლესობა სტუდენტთა მიერ კვლევითი საქმიანობისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯებს, პირველ მცდელობებს წარმოგვიდგენს. კრებული მოიცავს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთა მიერ მომზადებულ მოხსენებებს.

გამომცემელი და რედაქტორი: ნატო გენგიური, სრული პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
ლიტერატურული რედაქტორი: მარიამ იაშვილი
ინგლისური ტექსტი: თამარ ცაგარელი

ISSN 1987-9695
21-02-2011


2011 წლის 6 თებერვალს დიდი რეჟისორის, პედადოგისა და თეატრის თეორეტიკოსის, მიხეილ თუმანიშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავი აღინიშნა. ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმილი პროექტების ფარგლებში, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფ. გ. მარგველაშვილის ინიციატივით, უნივერსიტეტის გამომცემლობა "კენტავრმა" ახალი სარედაქციო შემადგენლობით ხელმეორედ გამოსცა წიგნები: მ. თუმანიშვილის - "სანამ რეპეტიცია დაიწყება", "რეჟისორი თეატრიდან წავიდა", "ახლა კი, ფარდა".
27-01-2011
გამოჩენილი ქართველი რეჟისორის შალვა გაწერელიას 80 წლის იუბილეს აღსანიშნავად, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა "კენტავრმა" გამოსცა კრებული "შალვა გაწერელია 80". კრებულში შესულია გამოჩენილი ქართველი თეატრალური მოღვაწეების მილოცვები და წერილები შალვა გაწერელიას შემოქმედების შესახებ. კრებულის შემდგენელი და რედაქტორია თეატრმცოდნე თამარ ქუთათელაძე.
28-12-2010
წინამდებარე წიგნში გაერთიანებულია დიდი ქართველი თეატრალური მოღვაწეების ვალერიან გუნიას, გიორგი ჯაბადარისა და ნიკოლოზ შიუკაშვილის ნაშრომები დიქციის ანუ სიტყვის წარმოთქმის ხელოვნების შესახებ.

წიგნი, არა მხოლოდ ისტორიული მნიშვნელობით, პრაქტიკული დანიშნულებითაც ფასდაუდებელია. შეიძლება, ერთგვარ საგანძურთა კრებულადაც კი მივიჩნიოთ. თეატრის მსახურთა გარდა იგი დიდად წაადგება, ყველას, ვისაც საჯარო გამოსვლები და ზეპირმეტყველება უწევს _ ორატორული ხელოვნების დაუფლების მსურველთ, მასწავლებლებს, ლექტორებს, პოლიტიკოსებს, იურისტებს და სხვ.
შემდგენელი: ლამარა ღონღაძე

რედაქტორები: ლამარა ღონღაძე, თამარ ვეფხვაძე
გამოცემის რედაქტორი: ზურაბ მანაგაძე

ISBN 978-9941-9161-6-8
10-12-2010
არც თუ ისე ადვილია შექმნა სკოლა, ჩამოაყალიბო პროფესიის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები, იყო ერთგული მოქალაქეობრივი და ზოგადკაცობრიული იდეალებისა ურთულეს ტოტალიტარულ რეჟიმში. ტოვსტონოგოვმა ეს შეძლო. [...]

მისი თეატრი, მისი სპექტაკლები, მისი პედაგოგიური მოღვაწეობა _ ლეგენდად დარჩა. ამ ლეგენდის ერთ-ერთი მოქმედების ადგილი - ქართული თეატრი და ქართული რეჟისურის სკოლაა, რომელშიც ოსტატმა პროფესიონალთა აღზრდის ფუნდამენტური ტრადიცია დაამკვიდრა თბილისის თეატრალურ ინსტიტუტში მოღვაწეობის პერიოდში.

ის თბილისშია დაბადებული, თბილისში გაზრდილი, ქართული თეატრის, მარჯანიშვილისა და ახმეტელის ხელოვნების `წყალდალეულია~.

მასზე ბევრია დაწერილი. ვფიქრობ, ლიტერატურაში `ტოვსტონოგოვის შესახებ~ მისი რეჟისორული გაკვეთილების აღწერა უშუალო მოწაფის მიერ საინტერესო უნდა იყოს.

უზომოდ მადლიერი ვარ ბედის, რომ მასთან ვსწავლობდი, რომ ის ჩემთვის მხოლოდ ლეგენდა არ არის, არამედ ყოველთვის ცოცხალი ოსტატია, რომლის წინაშეც პასუხს ვაგებ პროფესიულ მარცხსა და გამარჯვებაზე, და, საერთოდ, ხელოვნებაში არჩეულ "თამაშის წესებზე".

სანდრო მრევლიშვილი
(ამონარიდი შესავალი სიტყვიდან)

ISBN 978-9941-9161-5-1
10-12-2010
მიხეილ კალანდარიშვილი - “მოდერნიზმი ქართულ თეატრში” XX საუკუნის დასაწყისი (მეორე გამოცემა) - დამხმარე სახელმძღვანელო XX საუკუნის დასაწყისის, ქართული თეატრის ისტორიის მნიშვნელოვანი ეტაპის პროფესიულ ანალიზს წარმოადგენს. ავტორი რიგ საინტერესო საკითხებთან ერთად განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართულ თეატრში მიმდინარე პროცესებზე, კერძოდ, იმ მხატვრულ მიმდინარეობებზე, რომლებმაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრეს იმ პერიოდის ეროვნული თეატრალური კულტურის მხატვრული სახე.

რედაქტორი: ლია კალანდარიშვილი

ISBN 978-9941-9161-3-7
10-12-2010
რუსუდან მირცხულავა - ”ხელოვნების ფსიქოლოგია” (მეორე გამოცემა) - წიგნი მოიცავს იმ თეორიულ შეხედულებებსა და თეორიებს, რომელთაც განსაზღვრეს და ჩამოაყალიბეს თანამედროვე ხელოვნებისა და შემოქმედების ფსიქოლოგიის ძირითადი მახასიათებლები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც ხელოვნებისა და კულტურის თეორიულ საკითხებზე მომუშავე, ასევე პრაქტიკულ-შემოქმედებითი პროფესიის პირთათვისაც. სახელმძღვანელოში პოპულარული ენით წარმოდგენილი ძირითადი ფსიქოლოგიური ტერმინები და თეორიული დებულებები მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, რომლებიც საკუთარი შემოქმედებითი ამოცანების ჩამოყალიბების პროცესში, ხელოვნების თეორიულსა თუ პრაქტიკულ საკითხებს ეცნობიან.

ISBN 978-9941-9161-4-4
07-10-2010
თარგმანი: ნატო მუსხელიშვილი;
რედაქტორი: მარიკა მამაცაშვილი;
კორექტორი: მანანა გოშაძე;
დაკაბადონება-დიზაინი: ეკატერინე ოქროპირიძე;
პირთა საძიებელი: მაკა (მარინე) ვასაძე, მარიამ იაშვილი.

მონოგრაფია წარმოადგენს XX საუკუნის ცნობილი იტალიელი მწერლისა და მოაზროვნის ლუიჯი პირანდელოს ფილოსოფიური კონცეფციის კრიტიკულ გამოკვლევას. ეს კონცეფცია ავტორის მიერ განიხილება მისი მთავარი პრობლემის – ადამიანის, როგორც პიროვნების, თავისუფალი თვითდამკვიდრების შესაძლებლობის პრობლემის ასპექტში. წიგნში ნაჩვენებია, რომ პირანდელოს კონცეფცია წარმოადგენს XX საუკუნის საზოგადოებრივი აზრის კრიზისის ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ გამოხატულებას, რომელშიც წინასწარ არის განჭვრეტილი და უკიდურეს დასკვნებამდეა მიყვანილი ეგზისტენციალისტური მსოფლგაგების ზოგიერთი ტენდენცია.

წიგნი შეიცავს ხელოვნების მკვლევართათვის მეტად საინტერესო და საჭირო მოსაზრებებს. მონოგრაფია მნიშვნელოვანი დამხმარე სახელმძღვანელოა. მასში დიდი ინფორმაციაა პირანდელოზე, როგორც დრამატურგზე და ახალი, ევროპული თეატრალური მიმდინარეობის ფუძემდებელზე.

ISBN 978-9941-9161-2-0 (ტომეული)
ISBN 978-9941-9118-9-7 (II ტომი)
06-10-2010
საკონფერენციო მასალების კრებული I

მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა
პირველი საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
სახელოვნებო მეცნიერება, პრაქტიკა, მენეჯმენტი

სახელოვნებო მეცნიერების, თეორიისა და პრაქტიკის, კულტურის მენეჯმენტის მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა თბილისის კონფერენცია ერთ-ერთი პირველია ბოლონიის პროცესში ჩართულ ქვეყნებს შორის. იგი აუცილებელია ახალგაზრდა მკვლევართა დახელოვნებისათვის სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სივრცეში. ვფიქრობთ, რომ მას საინტერესო განვითარება ელის.

კონფერენციის სამეცნიერო საბჭო:
ლევან ხეთაგური, პროფესორი
ხიპ ჰაგორტი, პროფესორი /ნიდერლანდების სამეფო/
იური მღებრიშვილი, პროფესორი
ქეთევან ბოლაშვილი, პროფესორი
ნინო მხეიძე, პროფესორი
28-09-2010
ნოდარ გურაბანიძე - “მიხეილ თუმანიშვილის თეატრი”, (წიგნი IV), დამხმარე სახელმძღვანელო.

რედაქტორი : ვასილ კიკნაძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, სრული პროფესორი.
სარედაქციო საბჭო: გიორგი ცქიტიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. მაია კიკნაძე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

წიგნის გამოცემა ეძღვნება მიხეილ თუმანიშვილის 90 წლის საიუბილეო თარიღს.

დამხმარე სახელმძღვანელო სრულად და ამავდოროულად კომპაქტურად ასახავს მიხეილ თუმანიშვილის შემოქმედებით გზას. მკითხველი გაეცნობა მიხეილ თუმანიშვილის სარეჟისორო მოღვაწეობას - რუსთაველის თეატრში, მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში, მის მიერ განხორციელებულ სატელევიზიო დადგმებს. აქვე ასახულია მისი ღვაწლი, როგორც პედაგოგისა (მე-11 აუდიტორიის დაარსება, სტუდიური მუშაობა და შემდგომი პედაგოგიური მოღვაწეობა).

“მართალია, მიხეილ თუმანიშვილზე მრავალი წერილი მაქვს გამოქვეყნებული, ჩემს წიგნებშიც დიდი ადგილი ეთმობა მისი სპექტაკლების ანალიზს, მაგრამ მონოგრაფიის შექმნას და გამოქვეყნებას, მაინც სხვა ძალისხმევა სჭირდება და, რომ არა, რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, ბატონი გიორგი მარგველაშვილის განსაკუთრებული მხარდაჭერა, ამ საქმეს თავს ვერ მოვაბამდი.
დიდ მადლობას მოვახსენებ მას ასეთი მხარდაჭერისათვის.”

(ნ. გურაბანიძე)

წიგნი დაეხმარება სტუდენტებს შეისწავლონ და გააანალიზონ რეჟისორის შემოქმედებითი ასპექტები, როგორც, ზოგადად რეჟისურაში, ისე სამსახიობო ოსტატობაში. ნაშრომი საინტერესოა ასევე იმ ეპოქის თეატრებში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესის გასაცნობად.

ISBN 978-9941-9161-0-6 (ტომეული)
ISBN 978-9941-9161-1-3 (წიგნი IV)
06-08-2010
აკაკი ვასაძე, “მოგონებები, ფიქრები” _ მეორე შევსებული გამოცემა, დამხმარე სახელმძღვანელო. რედაქტორი: ვასილ კიკნაძე, შემდგენელ-რედაქტორი: მაკა ვასაძე.
აკაკი ვასაძე _ (1899-1978), 1936 წელს, სხვა ცნობილ ხელოვანთა შორის (საბჭოთა კავშირის მასშტაბით), როგორებიც იყვნენ: კ. სტანისლავსკი, ვ. ნემიროვიჩ-დანჩენკო, ვ. კაჩალოვი, ი. მოსკვინი და სხვ., აკაკი ვასაძეს და აკაკი ხორავას მიენიჭა საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება.
პროფესორი ვასილ კიკნაძე წინათქმაში აღნიშნავს, რომ ეს წიგნები, სახელმძღვანელო დანიშნულებასთან ერთად, მრავლის მიმცემია არამხოლოდ პროფესიონალთათვის. საბჭოთა წყობილების დროს ბევრი რამ ცენზურამ ამოიღო. I ტომს დაემატა: გრიგოლ რობაქიძის “ლამარას” დადგმის შესახებ რუსთაველის თეატრში; “ჩემი სამსახიობო გზა” (გამოქვეყნებული 1988 წ.); საინტერესო მასალით, შეივსო II ტომიც, მათ შორის ხელნაწერებიდანაც. ჩამონათვალი შორს წაგვიყვანს.
“წინამდებარე წიგნები აკაკი ვასაძის მთელ სამსახიობო გამოცდილებას არ ასახავს. და მაინც, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ნაშრომში კომპაქტურად არის გადმოცემული ამ დიდი ხელოვანის შემოქმედების მამოძრავებელი ბირთვი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ერთი მომენტიც: თუმცა ეს ნაშრომები დაიწერა თანამედროვეობისაგან განსხვავებული თეატრალური ესთეტიკის სამყაროში, მაინც ისეა შესრულებული, თითქოს სულ ახლახან იწერებოდა და მასში ასახული სამსახიობო სკოლა, ვასაძისეული თვით 20-40-იანი წლების ესთეტიკა დღეისთვისაც ცხოველმყოფელია. არც რაა აქ გასაკვირი: აკაკი ვასაძის შემოქმედება სცენაზეც ხომ მუდამ თანამედროვე იყო თავისი არსითაც და ფორმითაც”.
განახლებულ გამოცემაში ავტორისეული სტილი დაცულია.
 
09-07-2010
კრებულში - ,,მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სახელოვნებო მეცნიერება, პრაქტიკა, მენეჯმენტი” _ თავმოყრილია, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თურქეთის, პოლონეთის, მაკედონიის, ირანის, სირიის უნივერსიტეტების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა შრომების თეზისები. აღნიშნული კონფერენცია, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში გაიმართა, ერთ-ერთი პირველია ბოლონიის პროცესში ჩართულ ქვეყნებს შორის. უახლოეს პერიოდში გამოიცემა კრებულის სრული, ინგლისურენოვანი ვარიანტი.
09-07-2010
წინამდებარე კრებული - ,,სამეცნიერო კონფერენციის მასალები”- აერთიანებს, ხელოვნებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2009 წლის ივნისში ორგანიზებულ, საანგარიშო კონფერენციის მასალებს. კრებულში თავმოყრილია - თეატრის, კინოს, მედიოლოგიის, კულტურის მენეჯმენტის, კულტურული ტურიზმის, ზოგადად სახელოვნებო სამეცნიერო შრომები. 
14-04-2010
ელისო ერისთავის წიგნში “ფილმის ხმოვანხედვითი სტრუქტურა” დღევანდელი ეკრანის პლასტიკური მეტყველების შესწავლას წარმოადგენს. თანამედროვე ფილმის ხმოვანხედვითი სტრუქტურა ვიზუალური, აუდიო და მათი სინთეზური მეტყველების შენადნობია, რომელიც მიუხედავად ხელოვნების მოღვაწეთა მრავალრიცხოვანი შრომებისა, კონცეფტუალური განხილვისა და ანალიზის საგანი არ ყოფილა. წიგნი ამ ვაკუუმის შევსების მცდელობაა. ეს არის მეთოდოოგიური ნაშრომი, რომელიც ფილმის ხმოვანხედვითი სტრუქტურის კომპლექსურ კვლევას წარმოადგენს.

რედაქტორი: ლელა ოჩიაური
ISBN 978-9941-9118-4-2
14-04-2010
ეს არის ინგლისურენოვანი გამოცემა, რომელიც აერთიანებს იმ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებებს, რომელიც მიეძღვნა ცნობილი მოაზროვნისა და ფილოსოფოსის გიორგი გურჯიევის შემოქმედებით მოღვაწეობას. კონფერენცია ჩატარდა თბილისში 2007 წელს.

რედაქტორები: კონსტანს ჯონსი, ლევან ხეთაგური.
ISBN 978-99940-719-5-1
16-03-2010
წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელოში ავტორი უმთავრეს ყურადღებას მუსიკალური თეატრის მსახიობის აღზრდის მნიშვნელოვან საკითხებზე ამახვილებს. მუსიკალური თეატრის დრამატურგია ბოლო დროს ძალზედ განვითარდა და გართულდა. Aმიტომაც მუსიკალური ფაკულტეტის სასწავლო კურსი საჭიროებს იმ სპეციფიკური მეთოდოლოგიების გამსხვილებას, რომელიც ავითარებს ,,ელემენტების” შეკავშირებას, რაც პერსპექტივაში ქმნის სამივე შემოქმედებითი პოზიციის-(მუსიკა, მოძრაობა, მეტყველება)- აბსოლუტურ შერწყმას მუსიკალური სპექტაკლის მრავალწახნაგოვან პირობებში. Aქედან გამომდინარე თეატრის მსახიობის მზადების სპეციფიკურობა მოითხოვს ასეთივე სპეციალური ,,ტრენინგების” დამუშავებას და ეს ,,ტრენინგები” უნდა ტარდებოდეს მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში. წარმოდგენი გამოცემაც აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შრომაა, რაც ერთიანად საინტერესოა როგორც შესაბამისი ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ასევე ყველა დაინტერესებულ პირთათვის.
ISBN 978-9941-9118-1-1
16-03-2010
(თბ. 2008), (გაკვეთილების კრებული დამწყებთათვის) მსახიობის ოსტატობის გაკვეთილები სამსახიობო სპეციალობის სტუდენტებისთვის. წიგნში თავებად და ქვეთავებად მოცემულია მსახიობის ოსტატობის გაკვეთილები, მათ შორის, დიდი ყურადღება ეთმობა ეთიკისა და საკუთრივ თეატრალური ხელოვნების საკითხებს, ასევე მეთოდების, თეატრალური ხელოვნების სფეციფიკის, მოქმედების, ყურადღების შესახებ, აგრეთვე მოცემულია სავარჯიშოები თავისი ილუსტრაციებით. სავარჯიშოები ეხება მსახიობის ოსტატობის ელემენტებს. წიგნი დაეხმარება პირველკურსელებს და იმათ, ვინც მსახიობის ხელოვნებით არის დაინტერესებული.
ISBN 978-9941-9118-3-5
16-03-2010
თქვენ წინაშე წარმოდგენილი კრებული დოკუმენტურ კინორეჟისურაში ქართულ ენაზე პირველი ქრესტომათიული სახელმძღვანელოს შექმნის მცდელობაა.
სახელმძღვანელოში თავმოყრილია დოკუმენტური კინოს შესახებ უცხოელი რეჟისორებისა და კინოს თეორეტიკოსების: ლევ კულეშოვის, ჯონ გრირსონის, პოლ როტას, იორის ივენსის, მაიკლ რაბიგერის, მარსელ მარტენის ნაშრომების ჩემ მიერ ქართულ ენაზე შესრულებული თარგმანები.
სახელმძღვანელოს დართული აქვს კრებულში შესულ ავტორთა მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები.
ISBN 978-9941-9118-2-8
18-01-2010
გამოცემა დიდი და გასაოცარი ეპოქის ადამიანთა ტრაგიკულ ბედზე მოგვითხრობს. საუბარი ეხება დისიდენტური აზროვნების ადამიანებს და იმათ, რომლებსაც არ აინტერესებთ პოლიტიკა, მაგრამ მაინც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლნი გახდნენ.

საბჭოთა ეპოქა ურთულესი მოვლენა იყო ჩვენი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში. საბჭოთა საქართველოში მსოფლიო მნიშვნელობის ხელოვნებაც შეიქმნა და ლიტერატურაც. მიუხედავად ამისა მასობრივ რეპრესიებს სწორედ ის ადამიანები ემსხვერპლნენ, რომლებიც ქართულ ხელოვნებას ქმნიდნენ. წიგნი დოკუმენტურ, საარქივო მასალაზე დაყრდნობით გაგაცნობთ ამ ადამიანთა ტრაგიკულ ხვედრს საბჭოთა საქართველოში.

ISBN 978-9941-9059-9-5
18-01-2010
ჟორდი პასკუალ ი რუისი, სანინ დრაგოევიჩი “ევროპული ქალაქების კულტურული პოლიტიკის ფორმირების საკითხებში მოქალაქეთა მონაწილეობის მეგზური”

წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს კულტურის მენეჯმენტისა და კულტურის პოლიტიკის მიმართულებით. წიგნის მიზანია-დაკონკრეტდეს, თუ ვინ შეიძლება გვევლინებოდეს ადგილობრივი კულტურის პოლიტიკის შემქმნელებად და ინიციატორებად თანამედროვე ევროპაში და ამით თეორიული წინაპირობის ფორმულირება მოახდინოს იმ ქალაქების პოლიტიკის მომავალი ევოლუციისა, რომლებიც უშუალოდ ახდენენ გავლენას პირადი კეთილდღეობის დონეზე და კულტურულ პროცესებში მონაწილეობაზე.

ISBN 978-99940-719-7-5
18-01-2010
წინამდებარე გამოცემა გიორგი გურჯიევის მემკვიდრეობის ერთ-ერთი წიგნის პირველი სრულყოფილი ქართულენოვანი გამოცემაა. გურჯიევის სწავლებამ - მეოთხე გზა, მისმა ეზოთერულმა გამოცდილებამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა XX საუკუნის კულტურისა და ინტელექტუალთა განვითარებაზე. ვფიქრობთ, რომ საქართველოში მკითხველთა ფართო წრეში დიდ ინტერესს გამოიწვევს გურჯიევის ბოლო წიგნის ეს პირველი თარგმანი მის ათწიგნიან სერიაში.

ISBN 978-9941-9004-8-8
18-01-2010
მსოფლიო თეატრის ისტორიის სწავლებისა და კვლევის ტრადიციების დამკვიდრებაში უდიდესი წვლილი ქალბატონ ელენე თოფურიძეს მიუძღვის. მან უმაღლესი განათლება რუსეთში, მოსკოვში დაასრულა, იმ კათედრაზე, სადაც ჯივილეგოვი და ბოიაჯევი ასწავლიდნენ, რომლებიც თავად იყვნენ საბჭოთა კავშირში მსოფლიო თეატრის სამეცნიერო კვლევის ფუძემდებლები. არაერთმა თაობამ მოისმინა ელენე თოფურიძის ლექციები, სემინარები, სპეცკურსები მსოფლიო თეატრის ისტორიაში. ამჯერად გამომცემლობა კენტავრი მკითხველს სთავაზობს ე.თოფურიძის რჩეული ნაშრომების პირველ ტომს.

ISBN 978-9941-9059-2-6
15-01-2010
წერილების და მილოცვების კრებული, რომელიც მიძღვნილია საქართველოს შოთა რუსთაველის თერატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროფესორის, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის ვასილ კიკნაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი. კრებულში შესულია როგორც ახალი წერილები ვასილ კიკნაძეზე, ასევე სხვა ცნობილ შემოქმედთა ძველი წერილები. კრებულს თან ერთვის გამოხმაურებები ვასილ კიკნაძის წიგნებზე და ბიბლიოგრაფია.

რედაქტორია გოგი მარგველაშვილი. კრებული შეადგინეს ნიკა წულუკიძემ, ნერონ აბულაძემ, მაკა ვასაძემ და ლაშა ჩხარტიშვილმა.

ISBN 978-9941-9118-0-4
15-01-2010
კინომცოდნე ირინა კუჭუხიძის წიგნი “ეკრანი და დრო” წარმოადგენს სტატიების კრებულს კინოს ისტორიისა და თეორიის აქტუალურ საკითხებზე. მასში განხილულია რამდენიმე გამორჩეული ქართველი კინორეჟისორის შემოქმედებითი თავისებურებანი, მათი მსოფლმხედველობითი და ესთეტიკური პოზიციები; ქართული კინოს ისტორიის ერთ-ერთ საინტერესო, გარდამავალ ეტაპზე - XX საუკუნის 70-80-იანი წლების მიჯნაზე - მიმდინარე პროცესები და ძირითადი ტენდენციები. ყურადღება გამახვილებულია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ინტერპრეტაციის, აუდიო-ვიზუალური კომუნიკაციის პრობლემები, არქეტიპული ვარიაციები ქართულ კინოში, ახალი, ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვით გამოწვეული კარდინალური ცვლილებები ეკრანული გამომსახველობის სფეროსა და თავად კინოპროცესის სტრუქტურაში.

წიგნის რედაქტორია პროფესორი ნინო მხეიძე, სარედაქციო საბჭო ლელა ოჩიაური და ეთერ ოკუჯავა

ISBN 978-9941-9059-3-3
15-01-2010
კინემატოგრაფის გამომსახველობით საშუალებათა სინთეზში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ლიტერატურას უკავია, რომლის გამოცდილებაზეც დაყრდნობით ის ცდილობს, არა მხოლოდ სამყაროს ლიტერატურული ასახვის ხერხების სესხებას, არამედ მისგან მთელი ხელოვნების, იმ ფუნდამენტური კანონების ამოღებას, რომლებსაც ლიტერატურამ მიაღწია, მაგრამ ხელოვნების სხვა დარგებისათვის უცხოა.

ავტორი პროფესიული თანმიმდევრობით, კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე განიხილავს კინოსა და კლასიკური ლიტერატურის ურთიერთმიმართების საკითხს. გამოცემა მნიშვნელოვანია, როგორც პროფესინალთათვის, ასევე კინოხელოვნებით დაინტერესებულ პირთათვის..

ISBN 978-9941-9059-8-8
15-01-2010
სახელოვნებო მეცნიერების შესწავლისათვის და დაუფლებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება მსოფლიო თეატრის ისტორიის კურსს. მსოფლიო თეატრის ისტორია მოიცავს მრავალათასიანი წლების პერიოდს უძველესი ცივილიზაციებიდან დღემდე.

აღნიშნული გამოცემა შეიცავს, როგორც ისტორიის პროგრამის კონსპექტს, ასევე სასწავლო მეთოდოლოგიურ მითითებებს შესაბამისი მაგალითებით და ვრცელ სამეცნიერო აპარატს, კომენტარებისა და მცირე ლექსიკონის სახით, რომელიც არსებულ და მომავალ პედაგოგებს, ასევე სხვადასხვა სასწავლო საფეხურის სტუდენტებს გაუადვილებს მსოფლიო თეატრის კურსის შესწავლას.

ISBN 978-9941-9059-7-1
15-01-2010
წიგნი განკუთვნილია სარეჟისორო ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთათვის, ანუ, იმ რეჟისორებისათვის, ვისაც გადაუწყვეტია პედაგოგობა, რადგან ერთია იყო რეჟისორი და გქონდეს თეატრში დადგმული კარგი სპექტაკლები და მეორეა იყო რეჟისორ-პედაგოგი, რომელიც სხვა პროფესიაა. წიგნში გამოყენებული მასალა წარმოადგენა ავტორის მიერ თეატრალურ უნივერსიტეტში რეჟისორ-პედაგოგად მუშაობის 45 წლის მანძილზე დაგროვილ გაოცდილებას, რომელიც გარდა სტუდენტებისა, ასევე საინტერესოა თეატრით დაინტერესებულ პირთათვის.

ISBN 978-99928-833-9-6
16-04-2009
დილავარდისა დავითულიანის წიგნი «კულტურის ეკონომიკა» წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღავნელოს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. ქართულ ენაზე მსგავსი ლიტერატურა ნაკლებად მოიპოვებოდა. წიგნში განხილულია საქართველოში კულტურის, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი სოციალურ-კულტურული სფეროს განვითარების ეკონომიკური კანონზომიერებანი, კულტურის სფეროს და სახელმწიფოს ურთიერთდამოკიდებულება, საქართველოს კულტურული პოლიტიკა, საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობა და სხვა საკითხები.

წიგნი წარმოდგენს ქართულ ენაზე კულტურის სფეროს ეკონომიკური რეგულირების საკითხების გარკვეული წრის გადმოცემის პირველ ცდას საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის წიგნი გარკვეულ სამსახურს გაუწევს კულტურის სფეროს, აგრეთვე კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელ სტუდენტობას და სხვა დაინტერესებულ პირებს.
15-04-2009
თემურ აბაშიძე «ოპერეტა და მიუზიკლი» წიგნი, წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღავნელოს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ცდა სისტემატიზირებული სახით სრულყოფილად მიეწოდოს ქართველ მკითხველს მსოფლიო და ეროვნული ოპერეტისა და მიუზიკლის განვითარების პერსპექტივა და ის ძირითადი პრობლემები და სირთულეები, ის წარმატებები და წარუმატებლობა, რომელიც მუსიკალური თეატრის არცთუ ისე ხანგრძლივ ისტორიას ახლავს.

მოკრძალებული წიგნი ოპერეტასა და მიუზიკლზე დააინტერესებს ფართო მკითხველს.
15-04-2009
Adobe Premiere Pro ეს არის ზემოაღნიშნული პროგრამის დამოუკიდებლად შესწავლის სახელმძღვანელო. გადმოცემული მასალა აგებულია პრინციპით «მარტივიდან რთულისკენ». წიგნის თითოეული თავი მიმართულია გარკვეული ამოცანების გადაჭრისაკენ და წიგნის ძირითადი დანიშნულებაა ასწავლოს მკითხველს Adobe Premiere Pro პროგრამასთან სრულყოფილად და დამოუკიდებლად მუშაობა.

წიგნის თითოეულ თავში აღწერილია ვიდეომონტაჟის კონკრეტული პრობლემა. ავტორი შეეცადა გადმოეცა აღნიშნული პროგრამის ყველა ძირითადი ხერხი და შესაძლებლობა.
რეცენზენტები: გივი წერეთელი, თამაზ ავალიშვილი.
ISBN 978-99941-9004-7-1
 
14-04-2009
ლუი (კადრირება), დამხმარე სახელმძღვანელო.
წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს კინო-ტელე ფაკულტეტის სარეჟისორო და საოპერატორო სპეციალობის სტუდენტებისთვის. წიგნში ასახულია ოთარ იოსელიანის მთელი ფილმი «ლუი» კადრირების სახით და ამ გრაფიკულ ჩანახატებს ერთვის რეჟისორის განმარტებები. წიგნის ბოლოს კი წაიკითხავთ კინომცოდნე ლელა ოჩიაურის ბოლოსიტყვას, რომელიც ოთარ იოსელიანის შემოქმედებით თავისებურებებს განმარტავს და მისი კინოენის სილაღის გააზრებას ცდილობს.

კადრირებსი ავტორები არიან ნანა იოსელიანი და ნუგზარ ტარიელაშვილი.

წიგნის რედაქტორია კინორეჟისორი და კინო-ტელე ფაკულტეტის დეკანი დათო ჯანელიძე,
ISBN 978-99941-9059-4-0
11-04-2009
წარმოდგენილი კრებული კინორეჟისურაში ქართულ ენაზე პირველი ქრესტომათიული სახელმძღვანელოს შექმნის მცდელობაა, რომლის შემდგომ სრულყოფაზეც გრძელდება მუშაობა.

სახელმძღვანელოში თავმოყრილია რეჟისურის შესახებ რუსი და უცხოელი კინემატოგრაფისტების: ლ. კულეშოვის, მ. რომის, მ. მარტენის ნაშრომების ქართულ ენაზე შესრულებული თარგმანები. აგრეთვე, თავი “სარეჟისორო ჩანაფიქრის შექმნა» მიხეილ თუმანიშვილის წიგნიდან “სანამ რეპეტიცია დაიწყება...» სახელმძღვანელოს დართული აქვს კრებულში შესულ ავტორთა მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები და კინოხელოვნების განმარტებითი ლექსიკონი.
10-04-2009
სასცენო მოძრაობის საფუძვლები - ავტორი შოთა სხირტლაძე, (დამხმარე სახელმძღვანელო თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის). წინამდებარე გამოცემა მიეკუთვნება სასწავლო-მეთოდოლოგიურ დამხმარე სახელმძღვანელოს და წარმოადგენს სავარჯიშოების კრებულს სასცენო მოძრაობაში. წიგნი ერთ-ერთი პირველი მცდელობაა ქართულ ენაზე ამ ტიპის გამოცემისა სასცენო მოძრაობაში.

ნაშრომი საინტერესოა, როგორც თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის, ასევე მსახიობის ოსტატობითა და თეატრით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის. წიგნის რედაქტორი: გიორგი მარგველაშვილი, სარედაქციო საბჭო: ლევან ხეთაგური და ავთანდილ ვარსიმაშვილი.

ISBN-978-99928-8337-2
09-04-2009
კინორეჟისურის შესახებ - ბიალონი _ ავტორი რეზო ესაძე. ცნობილი ქართველი რეჟისორის რეზო ესაძის წიგნი «კინორეჟისურის შესახებ» წარმოადგენს სახელმძღვანელოს კინორეჟისურაში. წიგნი შედგება სამი თავისაგან: გაცნობა ანუ გზის დასაწყისი, კინოსურათი თუ კინოფილმი, ლიტერატურული სცენარის მოთელვა. რეზო ესაძის წიგნში თავმოყრილია ყველაფერი კინოხელოვნების შესახებ. ავტორი ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: ფილმის ფორმა, კომპოზიცია, რიტმი, ხედი, კადრი, მიზანსცენა, ლიტერატურული სცენარი, მონტაჟი, კინოექსპლიკაცია და სხვა.

წიგნს ყოველი თავის ბოლოს დართული აქვს სავარჯიშოები. თითქმის ყველა გვერდზე შეხვდებით იულუსტრაციას და ავტორის ჩანახატებს.

რედაქტორი: დავით ჯანელიძე, სარედაქციო საბჭო: ლელა ოჩიაური და ლევან ხეთაგური. წიგნი გამოცემულია საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით.

ISBN-978-9941-9004-8-8
07-04-2009
მალიკო მრევლიშვილი - «ქართული სასცენო მეტყველების ფონეტიკური საფუძვლები» (თბ. 2006) - წარმოადგენს პროფესორ მალიკო მრევლიშვილის მნიშვნელოვან ნაშრომს, სახელმძღვანელოს, (1949წ. 1966წ.) მეცნიერმა და პედაგოგმა, პირველმა შეისწავლა ქართული მართლმეტყველების საკითხები, აქცია კვლევისა და მსჯელობის საგნად. ნაშრომში მეცნიერულად დადგენილი კანონები შეეხება უმთავრესად მეტყველების ფიზიკურ მხარეს. გამოკვლეულია სამეტყველო ბგერათა ანატომიური, ფიზიოლოგიური და აკუსტიკური ბუნება. ნაშრომი მნიშვნელოვან და არსებითად განმსაზღვრელ დახმარებას გაუწევს დრამის ფაკულტეტის სტუდენტებს.

შემდგენელი და რედაქტორი: მანანა ითონიშვილი.

ISBN 99940-868-6-3
06-04-2009
მალიკო მრევლიშვილი - «მხატვრული კითხვის ხელოვნება» (თბ. 2006) სახელმძღვანელო - მეოთხედ გამოიცა შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. გამოჩენილი ქართველი პედაგოგის, პროფესორ მალიკო მრევლიშვილის წინამდებარე წიგნში საფუძვლიანადაა გაანალიზებული მეტყველების, კერძოდ, მხატვრული, სცენური მეტყველების წესები. ავტორის აზრით, დრამის მსახიობი, თუ მხატვრული კითხვის ხელოვანი უთუოდ უნდა ფლობდეს მეტყველების ინტონაციურ კანონებს.…შესაბამისად სახელმძღვანელო იძლევა მნიშვნელოვან შესაძლებლობას, აღნიშნული წესების პრაქტიკაში განსახორციელებლად, როგორც სასწავლო პროცესში, ასევე მის შემდგომაც.

შემდგენელი და რედაქტორი: მანანა ითონიშვილი.

ISBN 99940-868-1-2
05-04-2009
«ქართველი კინორეჟისორები», ნარკვევების კრებული - (ნაწილი პირველი, თბ. 2005) - წარმოადგენს ქართველი კინორეჟისორების - კოტე მიქაბერიძე, მიხეილ კალატოზიშვილი, თენგიზ აბულაძე, ოთარ იოსელიანი, ელდარ შენგელაია, მერაბ კოკოჩაშვილი, მიხეილ ბობოხიძე, სერგო ფარაჯანოვი, გიორგი შენგელაია, ლანა ღოღობერიძე, სოსო ჩხაიძე, თემურ ბაბლუანი, ალეკო ცაბაძე, დიტო ცინცაძე - შემოქმედებით პორტრეტებს. კინომცოდნე ავტორთა ჟგუფი პროფესიული ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრავს ზემოთ აღნიშნულ რეჟისორთა შემოქმედების ინდივიდუალურ მახასიათებლებსა, თუ მათ მნიშვნელობას ქართული კინემატოგრაფიის ისტორიის განვითარებაში.

რედაქტორი: მარინე კიკნაძე, სარედაქციო საბჭო: ირა კუჭუხიძე, მანანა ლეკბორაშვილი, ეთერ ოკუჯავა.

ISBN 99940-868-0-4
04-04-2009
«ქართველი კინორეჟისორები», ნარკვევების კრებული - (ნაწილი მეორე, თბ. 2007) - სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის და ქართული კინოხელოვნებით დაინტერესებულ პირთათვის, სადაც თავმოყრილია ქართველი კინორეჟისორების - ალექსანდრე წუწუნავა, ნიკოლოზ შენგელაია, კოტე მარჯანიშვილი, მიხეილ ჭიაურელი, რეზო ჩხეიძე, ოთარ იოსელიანი, გიორგი შენგელაია, რეზო ესაძე, ალექსანდრე რეხვიაშვილი, გოდერძი ჩოხელი და სხვა - შემოქმედებითი პორტრეტები. კინომცოდნე ავტორთა ჟგუფი პროფესიული ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრავს ზემოთ აღნიშნულ რეჟისორთა შემოქმედების ინდივიდუალურ მახასიათებლებსა, თუ მათ მნიშვნელობას ქართული კინემატოგრაფიის ისტორიის განვითარებაში. კრებულს ერთვის ვენეციის, კანის, ბერლინის და სხვა საერთაშორისო კინოფესტივალებზე გამარჯვებული ქართული ფილმებისა და ქართველი ავტორების ჩამონათვალი.

რედაქტორი: ირა კუჭუხიძე.

ISBN 987-99940-898-2-6
02-04-2009
«ქართულ კულტურაში მიმდინარე პროცესები XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან დღემდე», წარმოადგენს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა შრომების კრებულს, სადაც ავტორები პროფესიულად განიხილავენ ქართულ კულტურაში მიმდინარე პროცესებს ბოლო ათწლეულში. აღნიშნული ნაშრომები 2006 წელს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში გამართულ კონფერენციაზე იყო წარმოდგენილი. რედაქტორი: რუსუდან მირცხულავა.

ISBN 978-99940-898-3-3
01-04-2009
მანანა ტურიაშვილი - «მიხეილ თუმანიშვილის ძიებები კინომსახიობთა თეატრში» (თბ. 2007). წიგნში ასახულია დიდი ქართველი რეჟისორის - მიხეილ თუმანიშვილის ძიებები რუსთაველისა (XX საუკუნის 50-60 წწ.) და კინომსახიობთა თეატრებში. წარმოჩენილია რეჟისორის მხატვრული პრინციპები. ნაშრომი მოიცავს კინომსახიობთა თეატრში რეჟისორის ყველა წარმატებული სპექტაკლის ანალიზს, მიზნად ისახავს ამ თეატრის ცხოვრების ამსახველი უცნობი მასალების გაცნობას, რეჟისორის ერთ-ერთი სპექტაკლის რეპეტიციის ჩვენებას, რეპეტიციისა და სპექტაკლების პარალელურ ანალიზს.

რედაქტორი: მერაბ გეგია.

ISBN 978-99940-898-5-7
25-03-2009
მიხეილ კალანდარიშვილი - «მოდერნიზმი ქართულ თეატრში» (თბ. 2007) - დამხმარე სახელმძღვანელო XX საუკუნის დასაწყისის, ქართული თეატრის ისტორიის მნიშვნელოვანი ეტაპის პროფესიულ ანალიზს წარმოადგენს. ავტორი რიგ საინტერესო საკითხებთან ერთად განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართულ თეატრში მიმდინარე პროცესებზე, კერძოდ, იმ მხატვრულ მიმდინარეობებზე, რომლებმაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრეს იმ პერიოდის ეროვნული თეატრალური კულტურის მხატვრული სახე.

რედაქტორი: ლია კალანდარიშვილი.

ISBN 978-99940-898-7-1
24-03-2009
რუსუდან მირცხულავა - «ხელოვნების ფსიქოლოგია» (თბ. 2007) სახელმძღვანელო მოიცავს იმ თეორიულ შეხედულებებსა და თეორიებს, რომელთაც განსაზღვრეს და ჩამოაყალიბეს თანამედროვე ხელოვნებისა და შემოქმედებითი ფსიქოლოგიის ძირითადი მახასიათებლები. ნაშრომში ავტორი პროფესიულად განიხილავს ხელოვნების ფსიქოლოგიის რაობასა და მის ძირითად ამოცანებს, ხელოვნების ფსიქოლოგიის წანამძღვრებს. ასევე, ზიგმუნდ ფროიდის, ოტო რანკისა და ჰერბერტ მარკუზეს, კარლ გუსტავ იუნგის, ლევ ვიგოტსკისა და ვასილი კანდინსკის ხელოვნების ფსიქოლოგიას. ხელოვნების თეორიას იუნგის ფსიქოლოგიურ სკოლაში და ხელოვნების კვლევას განწყობის ფსიქოლოგიაში. სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც ხელოვნებისა და კულტურის თეორიულ საკითხებზე მომუშავე, ასევე პრაქტიკულ-შემოქმედებითი პროფესიის პირთათვისაც. 

სარედაქციო საბჭო: ვასილ კიკნაძე, ლელა ოჩიაური, ირინე აბესაძე

ISBN 978-99940-898-6-4
23-03-2009
ლეშეკ მონჯიკი - «თანამედროვე თეატრალური მისტერიები»- (თბ. 2006) ეძღვნება პოლონური და მსოფლიო თეატრალური კულტურის ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს, რეჟისორს, სცენოგრაფს, მხატვარს, დრამატურგს, ფოტოგრაფს, ვიზუალური თეატრის შემქმნელს, მხატვრის თეატრისა და პლასტიკური ავანგარდის ტრადიციების გამგრძელებელ ლეშეკ მონჯიკს. წიგნში თავმოყრილია, როგორც ლეშეკ მონჯიკის ტექსტები, ასევე მასალები მის შესახებ და მის მიერ შექმნილი თექვსმეტი უნიკალური თეატრალური წარმოდგენის აღწერა. აღნიშნული გამოცემით ქართველ მკითხველს პირველად ეძლევა საშუალება გაეცნოს ამ ხელოვანს და მის «მხატვრის თეატრს».

რედაქტორი: ნინო ქირია.

ISBN 99940-868-3-9
22-03-2009
«უმაღლესი სახელოვნებო განათლება და ბოლონიის პროცესი” წარმოადგენს წერილების კრებულს ბოლონიის პროცესთან დაკავშირებით. კრებული პირველი მცდელობაა საქართველოში საერთაშორისო ექსპერტების საშუალებით მომზადდეს უმაღლესი სახელოვნებო განათლების საჭირო მეთოდოლოგიური მასალა. კრებული აერთიანებს 2006 წლის აპრილში თბილისში შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის მიერ ევროპის ხელოვნების ინსტიტუტის ლიგასთან ერთად ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის მასალებს. შემდგენელი და რედაქტორი: ნინო გედევანიშვილი, ლევან ხეთაგური.

ISBN 978-99940-898-0-2
21-03-2009
ზვიად დოლიძე - «მსოფლიო კინემატოგრაფიის ისტორია - უხმო კინო», (თბ. 2008) სახელმძღვანელო არის მსოფლიო კინემატოგრაფიის აღმოცენება-განვითარების პირველი ეტაპის - უხმო კინოს ერთიანი ისტორიის ამსახველი პირველი ქართულენოვანი ნაშრომი. ავტორი მსოფლიო კინოს ისტორიას რამდენიმე ეტაპად ჰყოფს და ყურადღებას უხმო პერიოდზე ამახვილებს. წიგნი არამარტო სახელმძღვანელოა სტუდენტებისათვის, არამედ განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისთვისაც. სარედაქციო საბჭო: ნოდარ გურაბანიძე, ლელა ოჩიაური.

ISBN 978-9941-9004-1-9
20-03-2009
ვახტანგ ქართველიშვილი - «ინტელექტუალურისა და რომანტიკულის ზღვარზე» (თბ. 2006). ცნობილი ქართველი თეატრმცოდნისა და მოაზროვნის ვ. ქართველიშვილის წერილები თეატრზე. მასში გაერთიანებულია, როგორც კრიტიკა, ისე თეორია, პორტრეტები და დიალოგები. წინასიტყვაობის ავტორი და

რედაქტორი: მერაბ გეგია. 

ISBN 99940-868-9-8
19-03-2009
ირმა დოლიძე - «სათეატრო არქიტექტურა საქართველოში» (თბ. 2005). პირველი კვალიფიციური ნაშრომია სათეატრო არქიტექტურაში. მკითხველი ფართოდ გაეცნობა სათეატრო არქიტექტურის ისტორიას საქართველოში უძველესი დროიდან XX საუკუნის 20–იან წლებამდე. წიგნში განხილულია ნიმუშები, რომელთა შორის ამჟამად მოქმედი სათეატრო ნაგებობებიცაა, შესწავლილია შესაბამისი დროის თეატრალურ ტენდენციებთან, ხელოვნებაში დამკვიდრებულ სხვადასხვა სტილთან, არქიტექტურულ აზროვნებასა და ზოგადად, ეპოქის მხატვრულ გემოვნებასთან კონტექსტში. ავტორის მიერ არქივებსა და მუზეუმებში მოძიებული მასალები პირველად ქვეყნდება.

რედაქტორები: ნათელა ურუშაძე, ვახტანგ დავითაია. 

ISBN 99940-0-354-2
18-03-2009
ლალი ცერცვაძე - «ფანტაზიის მნიშვნელობა ფსიქო ანალიზურ თეორიებში» (თბ. 2007). ავტორი განხილავს წარმოსახვის პრობლემებს და ეფუძნება ზ. ფროიდის, კ. გ. იუნგის, ე. ნოიმანის ფსიქო ანალიზის თეორიებს. წიგნი ითვალისწინებს სტუდენტთა დაინტერესებას ხელოვნების საკითხების შესწავლით. 

ISBN 978-99940-89-88-8
17-03-2009
მილენა დრაგიჩევიჩ-შეშიჩი, ბრანიმირ სტოიკოვიჩი - «კულტურა, მენეჯმენტი, ანიმაცია, მარკეტინგი» (თბ. 2007). სახელმძღვანელო, ქართული, ადაპტირებული თარგმანი (მთარგმნელები - ლევან ხეთაგური, იური მღებრიშვილი). ავტორები ძირეულ ყურადღებას ამახვილებენ მენეჯმენტის სამ მნიშვნელოვან კომპონენტზე: მართვა, მარკეტინგი და კულტურის ანიმაცია. წიგნში თავების მიხედვით, თანმიმდევრულადაა განხილული მენეჯმენტის სფეროში შემავალი არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს კულტურის მენეჯმენტის შესწავლის მსურველთათვის და ასევე ამ დარგით დაინტერესებულ პირთათვის.

რედაქტორი: თეონა კახიძე.

ISBN 978-9941-9004-0-2
16-03-2009
სანდრო მრევლიშვილი - «მსახიობის ოსტატობა» (თბ. 2008), (გაკვეთილების კრებული დამწყებთათვის) მსახიობის ოსტატობის გაკვეთილები სამსახიობო სპეციალობის სტუდენტებისთვის. წიგნში თავებად და ქვეთავებად მოცემულია მსახიობის ოსტატობის გაკვეთილები, მათ შორის, დიდი ყურადღება ეთმობა ეთიკისა და საკუთრივ თეატრალური ხელოვნების საკითხებს, ასევე მეთოდების, თეატრალური ხელოვნების სფეციფიკის, მოქმედების, ყურადღების შესახებ, აგრეთვე მოცემულია სავარჯიშოები თავისი ილუსტრაციებით. სავარჯიშოები ეხება მსახიობის ოსტატობის ელემენტებს. წიგნი დაეხმარება პირველკურსელებს და იმათ, ვინც მსახიობის ხელოვნებით არის დაინტერესებული.

რედაქტორები: ლევან ხეთაგური, გურამ ბათიაშვილი. 

ISBN 978-9941-9004-3-3
15-03-2009
ეჟი გროტოვსკი (თბ. 2008) 
წიგნი ეძღვნება ეჟი გროტოვსკის შემოქმედებას, მასში თავმოყრილია მისი ცნობილი თეორიული ნაშრომები. კრებული აგებულია, როგორც შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის დამხმარე სახელმძღვანელო. გამოცემას თან დართული აქვს ვრცელი კომენტარები, სახელთა და საგანთა საძიებო აპარატი. თარგმანი: თამარ ცაგარელი, ნინო ქირია, ლევან ხეთაგური.

რედაქტორი: ლევან ხეთაგური 

ISBN 978-99940-719-4-4
14-03-2009
ლია ბუაძე - «ელენე ახვლედიანი წლები, მოვლენები, ფაქტები» (თბ. 2008) _ წიგნში განხილულია შესანიშნავი ქართველი მხატვრის ელენე ახვლედიანის შემოქმედება. შედგება თავებისაგან, რომელიც აერთიანებს მხატვრის შემოქმედების მნიშვნელოვან ეტაპებს, როგორიცაა: თელავის, თბილისის, პარიზის, პარიზის შემდგომ პერიოდებს. ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა ელენე ახვლედიანის მოღვაწეობას თეატრში. წიგნს ერთვის განმარტებები და მხატვრის ცხოვრებასა და შემოქმედებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი თარიღები, გამოფენების ჩამონათვალი და ლიტერატურის სია.

რედაქტორი: ირინე აბესაძე.

ISBN 978-9941-9004-5-7
13-03-2009
ნერონ აბულაძე, ლაშა ჩხარტიშვილი - «ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ისტორიის საკითხები» (თბ. 2008) პირველი მცდელობაა ბათუმის თოჯინების თეატრის ისტორიის ამსახველი მასალების გამოცემისა. წიგნში მოთხრობილია ბათუმის თოჯინების თეატრის ისტორია სხვადასხვა ეტაპებზე. გამოცემას ერთვის იმ ხელოვანთა ბიოგრაფიები, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან ამ თეატრის ისტორიასთან.

რედაქტორი: ვასილ კიკნაძე.

ISBN 978-9941-9004-6-4
12-03-2009
«დურუჯი» - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტთა გაზეთი (პერიოდულობა თვეში 2-ჯერ), რომელშიც სისტემატურად იბეჭდება უნივერსიტეტის სიახლეები, ბრძანებები და სტუდენტთა სტატიები. «დურუჯში» ხშირად წაიკითხავთ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა შეფასებებს ქართულ კულტურაში მიმდინარე პროცესებზე. გაზეთი ყველა დაინტერსებულ სტუდენტს თავის შესაძლებლობების წარმოჩენის და ნიჭის რეალიზების საშუალებას აძლევს. სარედაქციო საბჭო: მაკა ვასაძე, ლაშა ჩხარტიშვილი, ნერონ, აბულაძე.
11-03-2009
"კულტურა" - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის, ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის კონსერვატორიის და აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემიის, კავშირი "კულტურის" და კულტურის საერთაშორისო ფონდი "კავკასიის" ერთობლივი პერიოდული გამოცემა (თვეში 2-ჯერ), რომელიც სისტემატურად აშუქებს ქართულ და მსოფლიო კულტურაში მიმდინარე პროცესებს. გაზეთში იბეჭდება ცნობილი ავტორების, კრიტიკოსების, როგორც თეორიული, ასევე ისტორიული წერილები და რეცენზიები სპექტაკლებზე, საოპერო დადგმებზე. "კულტურა" სისტემატურად აშუქებს ხელოვნების ყველა დარგში მიმდინარე მოვლენებს, კლასიკური მუსიკის საღამოებს, კინოპრემიერებს, გამოფენებს. აქვეყნებს უმაღლესი სახელოვნებო სასწავლებლების სტუდენტთა და მაგისტრანტთა წერილებს, რეცენზიებს, ჩანახატებს. გაზეთი "კულტურა" ემსახურება ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციას, ხელს უწყობს ახალგაზრდა კრიტიკოსებს პროფესიულ დაოსტატებაში.
 
სარედაქციო კოლეგია: მაკა ვასაძე, ნინო მხეიძე, ნათია წულუკიძე, ქეთევან ბოლაშვილი.
^ ზემოთ
საწყისი | შესვლა | კონტაქტი
ვიზიტორები:
1534427
ვებ გვერდის შექმნის თარიღია: 26-01-2006
ვებ გვერდის განახლების თარიღია: 2019-12-10
ვებ გვერდის მფლობელია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (c) ყველა უფლება დაცულია