ENGLISH / /
საწყისი / შესვლა / კონტაქტი
სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი

შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში 1970 წლიდან გამოდიოდა სამეცნიერო შრომების კრებული «თეატრმცოდნეობითი ძიებანი», რომლის გამოცემაც შეწყდა 1994 წ. სულ დაისტამბა 19 ნომერი. 2004 წელს აღდგენილ კრებულს, «თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი», მიენიჭა ISSN 1512-4215 კოდი და შევიდა რეფერირებული ჟურნალების ნუსხაში. ჟურნალის ყოველი ახალი ნომერი იგზავნება ლონდონის ნაციონალურ („British Library“) და ლაიფციგის უნივერსიტეტის (Universität Leipzig) ბიბლიოთეკებში. ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევით ცენტრს.

2007 წლიდან დღემდე «სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი» გამოდის წელიწადში ოთხჯერ და აერთიანებს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სხვა სახელოვნებო უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორთა, მეცნიერთა და დამოუკიდებელ ავტორთა, ახალგაზრდა მეცნიერთა თეორიულ ნაშრომებს სახელოვნებო სფეროში. ჟურნალის თითოეული ავტორი ვალდებულია გამოსაცემად მომზადებული სამეცნიერო ნაშრომი გამართოს შესაბამისი სამეცნიერო აპარატით, თან დაურთოს მოკლე მონაცემები ავტორის შესახებ (ქართულ-ინგლისურ ენაზე) და ნაშრომის ინგლისურენოვანი რეზიუმე.

თითოეულ ნომერს ჰყავს სარედაქციო საბჭო, რომელიც პერიოდულად იცვლება.

ლიტერატურული რედაქტორი: მარიამ იაშვილი.


სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი # 4 (81), 2019

თეატრმცოდნეობა

ბეკაიდაროვა მონშაკ, ერკებაი ანარ _ სამსახიობო გაკვეთილები დადგმაში ჩეხოვის "სამი და"

მაკა ვასაძე _ შექსპირის „ჰამლეტის“ ლევან წულაძისეული კონცეფცია

მარიკა მამაცაშვილი _ მსოფლიო თეატრის ისტორიის სწავლების გზები

ლაშა ჩხარტიშვილი _ შემხებლობითი ინტერაქტივი და მისი გამოყენების ხერხები უახლეს ქართულ თეატრში

 

ხელოვნებათმცოდნეობა

ლალი ოსეფაშვილი _ თამარ მეფის სახე XIX-XX საუკუნეთა მიჯნის თბილისის ეკლესიათა კედლის მხატვრობაში

 

მუსიკისმცოდნეობა

გვანცა ღვინჯილია _ გულბათ ტორაძის `ქართული მუსიკა საუკუნის გადასახედიდან~

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

მარიამ იაშვილი _ ანტიკური სისასტიკის არქეტიპები

ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელი ჰაინერ მიულერის პიესაში "ცემენტი"

მანანა კვირკველია _ "ჩაგრულთა თეატრი" – ინტეგრაციისა და რეაბილიტაციის საშუალება

ანა ღვინიაშვილი _ საცეკვაო როლური თამაშები, როგორც მულტიმოდალური სწავლების ეფექტური საშუალება

ნინო ჩერქეზიშვილი _ აუგუსტო ბოალის სურვილის ცისარტყელა

 

სარედაქციო საბჭო: მაია კიკნაძე, ანანო სამსონაძე, ირინე აბესაძე

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი # 3 (80), 2019

 

თეატრმცოდნეობა

მაია კიკნაძე _ კომუნისტური პარტიის მითითებები საბჭოთა თეატრებს (40-იანი წლები) (ნაწილი პირველი)

ლაშა ჩხარტიშვილი _ მთვარისკენ სწრაფვის და მასზე ცხოვრების ასახვის თავისებურებები უახლეს სათეატრო ხელოვნებაში

თამარ ცაგარელი _ დრამატურგიის ინტერპრეტაცია ვიზუალურ ენაზე

 

კინომცოდნეობა

დავით გუჯაბიძე _ ოპტიკური პერსპექტივების ცვალებადობა `3D~ _ სტერეო (სტერეოკინო) სივრცეში და მისი გამოყენების პერსპექტივა მხატვრული გადაღებების მიზნით

 

ქართული კინო _ 110

მანანა ლეკბორაშვილი _ ცხოვრებისეული და მხატვრული სიმართლე ქართველ სამოციანელთა შემოქმედებაში

ლელა ოჩიაური _ `ჯიმ შვანთე~ და `ბუბა~ _ პარალელები

გიორგი რაზმაძე _ ქართული კინოკრიტიკის საწყისებთან

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

მარიამ იაშვილი _ ანტიკური სისასტიკის არქეტიპები ჰაინერ მიულერთან I ნაწილი

მერი მაცაბერიძე _ იგნორირებული უდანაშაულობის პრეზუმცია, პოლიტიკური ტერორის მსხვერპლი _ მხატვარი პეტრე ოცხელი (საარქივო დოკუმენტების საფუძველზე) II ნაწილი

რევაზ შატაკიშვილი _ ფროიდის ფსიქოანალიზისა და იუნგის ანალიზური ფსიქოლოგიის გავლენა ტენესი უილიამსის შემოქმედებაში

ნიკოლოზ წულიკიძე _ თავისუფალი თეატრის სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები

სარედაქციო საბჭო: მაკა ვასაძე, მაია ლევანიძე, ეკატერინე კიკნაძე

 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი # 2 (79), 2019

თეატრმცოდნეობა

მაია კიკნაძე - გრიგოლ რობაქაძის "ლონდა"

რუსთაველის თეატრში

 

ხელოვნებათმცოდნეობა

ქეთევან ახობაძე _ როლანდ დუმბაძის სიკეთით აღსავსე სამყარო (წერილი მეორე)

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

ხათუნა დამჩიძე _ რა არის "ცალყუა"

მზია მანჯავიძე _ ოთარ იოსელია კინოსამყაროს ხმოვანება

მერი მაცაბერიძე _ იგნორირებული უდანაშაულობის პრეზუმცია, პოლიტიკური ტერორის მსხვერპლი _ მხატვარი პეტრე ოცხელი (ნაწილი I)

ანა მელიქიძე _ თანამედროვე საბავშვო ტელესივრცის ტენდენციები

ისტორიული ექსკურსის ჭრილში

ინგა მესხორაძე _ სხეულის ენა _ განწყობის გაცვლის საშუალება (ნაწილი II)

ანა მირიანაშვილი _ საბავშვო თეატრი (მოზარდ მაყურებელთა თეატრი), როგორც მეოცე საუკუნის ფენომენი

ქეთევან ნოზაძე _ ფერწერის გავლენა აუდიოვიზუალურ ხელოვნებაზე

 

XI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

2018 წლის სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი სექციის მასალები

 

ნინო ჩერქეზიშვილი _ აუგუსტო ბოალის ჩაგრულთა თეატრი კინომცოდნეობა

ნინო ბეგაშვილი _ ქართული კინო ახალი გამოწვევების პირისპირ

ეკა კონტრიძე _ ერთი ამბის მრავალფეროვანი ინტერპრეტაცია

გვანცა კუპრაშვილი _ შავ-თეთრი მიხეილ ჭიაურელი

გიორგი რაზმაძე _ თეორია, პოსტთეორია და პოსტსიმართლე (კინომცოდნეობის მომავალი)

გიორგი ღვალაძე _ სამი ბატონის მსახური _ ქართული კინოს პიონერი

 

ხელოვნებათმცოდნეობა

მზია მილაშვილი, ვალერი მჭედლიშვილი _ სამრეწველო არქიტექტურა –

წარსული, აწმყო და მომავალი

სოფიო პაპინაშვილი _ "Nu"-ს ჟანრი გულდა კალაძის შემოქმედებაში

 

სარედაქციო საბჭო: ნატო გენგიური, გიორგი ცქიტიშვილი, ლელა ოჩიაური

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი # 1 (78), 2019

თეატრმცოდნეობა

მაია კიკნაძე - გიორგი თუმანიშვილის თეატრალური

მოღვაწეობა

თამარ ცაგარელი - ბუნრაკუს ნინგიო

(მარიონეტების თეატრის სტრუქტურა ბუნრაკუს მარიონეტების მაგალითზე)

 

ხელოვნებათმცოდნეობა

ქეთევან ახობაძე - თბილისური ვერნისაჟები და თანამედროვე ქართული ფერწერის პრობლემატიკა (წერილი პირველი)

თემურ სამადაშვილის ნახატების „იდუმალი სამყარო“

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

ლელა გვარიშვილი - ანსამბლი საოპერო თეატრში

ია გოგიშვილი - ტრაგედიის არსი არისტოტელეს ,,პოეტიკასა“ და სოფოკლეს ,,ოიდიპოს მეფეში“

მანანა კვირკველია - აუგუსტო ბოალი და ინტერაქტიული თეატრი (ფორუმ თეატრი)

ნუცა კობაიძე - შავი კომედია დელ’ არტე _ კრიმოვის „უმზითვო“

დალი მესაბლიშვილი - მხატვრულ-შემოქმედებით პროცესში მოზარდის მონაწილეობის პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური ასპექტები

ინგა მესხორიძე - სხეულის ენა - განწყობის გაცვლის საშუალება (ნაწილი I)

თამარ მუქერია - ჯორჯო სტრელერის `ქარიშხალი~

თამარ ჯოხაძე - სიტყვა

 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #3-4 (76,77), 2018

თეატრმცოდნეობა

მაკა ვასაძე - ყოფიერების და არსებობის თანამედროვე ინტერპრეტაციები ბასა ჯანიკაშვილის და

ზურაბ გეწაძის აბსურდულ ნაწარმოებში

მაია კიკნაძე - მუდმივმოქმედი თეატრის მსახიობები ოპერეტებში და სამუსიკო საღამოებზე

(XIX საუკუნის 60-80-იანი წლები)

ლაშა ჩხარტიშვილი - ქართული თეატრი დღეს (II ნაწილი)

 

კინომცოდნეობა

ზვიად დოლიძე - უცხოური კინოკულტურის გავლენა ქართული კინოზე (ნეორეალიზმი და ქართული კინო)

გიორგი უღრელიძე - პოსტსაბჭოთა რეალობა _ ინსპირაცია ქართულ აუდიო-ვიზუალურ ხელოვნებაში

 

ხელოვნებათმცოდნეობა

ლალი ოსეფაშვილი - გიგო ზაზიაშვილისეული რამდენიმე კომპოზიცია

ჩუღურეთის წმიდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობიდან

 

სარედაქციო საბჭო

თამარ ცაგარელი, მანანა ლეკბორაშვილი, მაია ლევანიძე, ნინო ლიპარტიანი, ეკატერინე კიკნაძე, გიორგი ქანთარია

 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #2 (75), 2018

თეატრმცოდნეობა

ლაშა ჩხარტიშვილი _ ქართული თეატრი დღეს

თამარ ცაგარელი _ ქართული ხალხური ცეკვა თეატრალურ ანთროპოლოგიაში

 

კინომცოდნეობა

თამთა თურმანიძე _ ქალის მხატვრული სახის ტრანსფორმაცია კინოეპოქების ცვლილების ფონზე (I ნაწილი)

 

ქორეოლოგია

ია ლორთქიფანიძე _ ბერიკაობის შინაარსობრივ-სიუჟეტური და ქორეოგრაფიული ასპექტები მესხეთ-ჯავახეთში

 

მუსიკოლოგია

თამარ წულუკიძე _ სულხან ცინცაძის შემოქმედებითი მსოფლმხედველობის საკითხისათვის

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

თინათინ ბერძენიძვილი _ პოპულარული კულტურის ახალი ხედვა

გიორგი გვიშიანი _ სერიალი _ ძალადობის მაპროვოცირებელი ტელეპროდუქტი

ხათუნა დამჩიძე _ მეგრული, აფხაზური, გურული, საცეკვაო დიალექტების

ურთიერთმიმართების საკითხი

ანა ღვინიაშვილი _ ინკლუზიური განათლების არსი და საინტეგრაციო ცეკვის სწავლების ურთიერთმიმართების საკითხი

 

სარედაქციო საბჭო: მარიკა მამაცაშვილი, ლელა ოჩიაური, ეკატერინე გელიაშვილი

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი 

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #1 (74), 2018

2017 წლის სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი თემების სექცია

თავისუფალი თემების სექცია

 

თეატრმცოდნეობა

თამარ ბერიძე - მსახიობის ფიზიკური მოქმედების ტემპო-რიტმი სცენურ სივრცეში

ნინო დავითაშვილი - მიხეილ ჩეხოვის სამსახიობო ხელოვნების საკითხისათვის

ეკატერინე კვირკელია - ნიღაბი და მისი მნიშვნელობა სამსახიობო ხელოვნებაში

ნინო შარვაშიძე - ხელოვნებაში ასახული მითები და ლეგენდები

_ მათი გავლენა პიროვნების განათლებაზე

ნიკოლოზ წულუკიძე - თავისუფალი თეატრი და მისი სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები

მარინე ხარატიშვილი - კლასიკა და თანამედროვეობა

 

კინომცოდნეობა

მაგდა ანიკაშვილი - კინოგანათლება, როგორც კინოინდუსტრიის მხარდაჭერის და არაკომერციული

კინოს პოპულარიზაციის ინსტრუმენტი

გიორგი უღრელიძე - დროისა და სივრცის გაგება კინოსა და ტელევიზიაში

 

ხელოვნებათმცოდნეობა

ლალი ოსეფაშვილი - სამეფო ჩარდახი სვეტიცხოველში (XVIII ს.)

 

ქორეოლოგია

ალეკო გელაშვილი - ბაგინეთში აღმოჩენილი მოცეკვავე ქალის რელიეფური ქანდაკება და მისი

ახალი არქეო-ქორეოლოგიური ანალიზი

 

მენეჯმენტი

დილავარდისა დავითულიანი, ლილი კოჭლამაზაშვილი - ტურიზმის მდგრადი განვითარება

საქართველოს მომავალია

ნათია კოპალეიშვილი - საბჭოთა მითი და მისი ,,დაცემა“ ქართული კინოწარმოების

50-60-იან წლებში

ნინო სანადირაძე - კულტურის სფეროს საგანმანათლებლო შესაძლებლობები თანამედროვეობაში

გიორგი ფხაკაძე - ფინანსური არქიტექტურა და ეფექტიანობის ანალიზი

მაია ღვინჯილია - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტები როგორც

გასტრონომიული ტურიზმის განვითარების საფუძველი

მალხაზ ღვინჯილია - კურორტ ახტალის ბალნეორეკრეაციული თავისებურებები

დოდო ჭუმბურიძე - კულტურის სფეროში მოქმედი ორგანიზაციების მართვის ტიპი

 

სარედაქციო საბჭო: გიორგი ცქიტიშვილი, ქეთევან ტრაპაიძე, ნატო გენგიური, ნინო სანადირაძე

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #4 (73), 2017

თეატრმცოდნეობა

მაკა ვასაძე - შექსპირის `მაკბეთის~ აუდიო-ვიზულური ინტერპრეტაცია

კინომცოდნეობა

ზვიად დოლიძე - იტალიური სტილის კინოკომედია

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

ლევან ალიაშვილი - ქართული მისნური საცეკვაო რიტუალები (ნაწილი II)

მაია არჩვაძე - სპორტი ვიზუალურ ხელოვნებაში

ხათუნა დამჩიძე - რაჭული საცეკვაო დიალექტის ურთიერთმიმართების საკითხი ფორმისა და საცეკვაო ლექსიკის მიხედვით (ნაწილი II)

გოჩა კაპანაძე - თეატრალური ნიღაბი და მიხეილ ჯავახიშვილის `კვაჭი კვაჭანტირაძე~

ვახტანგ ჯაჯანიძე - თანამედროვე კინომეტყველების საკითხები

ზაქარია ჯორჯაძე - მარქსისტული ტენდენციების გავლენა საბჭოთა პერიოდის ქართულ კინოში

ზურაბ ხუციშვილი - კინოწარმოების სახელმწიფო მხარდაჭერა: ისტორიული გამოცდილება და

თანამედროვე მდგომარეობა

 

სარედაქციო საბჭო: ლია კალანდარიშვილი, ლაშა ჩხარტიშვილი, ნათია წულუკიძე

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი 

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #3 (72), 2017

თეატრმცოდნეობა
ეკა ცხადაძე - მაკა ვასაძის „რობერტ სტურუას სათეატრო ენის სემიოტიკა“

ბახიტ ნურპეისი, მერუერტ ჟაკსილიკოვა - ახალი ტენდენციები ყაზახურ
რეჟისურაში

ხელოვნებათმცოდნეობა
ლალი ოსეფაშვილი - XX საუკუნის ამერიკული ნაივური ფერწერის თავისებურებანი

ქორეოლოგია
ანანო სამსონაძე -სამადლოს ქვევრის ქორეოგრაფიული ანალიზი

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

ლევან ალიაშვილი - ქართული მისნური საცეკვაო რიტუალები

ხათუნა დამჩიძე - რაჭული საცეკვაო დიალექტის ურთიერთმიმართების საკითხი

(I ნაწილი)

გოჩა კაპანაძე - "კვაჭიადა" რუსთაველის თეატრში

ლიკა მამაცაშვილი - ალექსანდრე როინაშვილი - XIX საუკუნის რჩეული

 

სარედაქციო საბჭო: მარინა ხარატიშვილი, მაკა ვასაძე, ნატო გენგიური

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი 

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #2 (71), 2017

თეატრმცოდნეობა

მარინე (მაკა) ვასაძე _ ამერიკული კინოკომედია და კინოდრამა უახლეს ქართულ თეატრში

მარინე ლომიძე, მარინე ხარატიშვილი _ ვარიაცია შოუმენის თემაზე

(შტრიხები ნიკოლოზ წულუკიძის შემოქმედებითი პორტრეტისათვის)

 

მედიოლოგია

ვაჟა ზუბაშვილი _ კინოტექნოლოგიები ტელევიზიაში

 

მუსიკისმცოდნეობა

ჟანა თოიძე _ რეჩიტატივის შესწავლის ძირითადი მეთოდური საკითხები

გვანცა ღვინჯილია _ მარტინ ლუთერის რეფორმაციის გავლენა ი. ს. ბახის შემოქმედებაზე

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

ნური ნალბანთოღლუ _ დროის ბუნება (რეჟისორის კომენტარები დროის არსთან დაკავშირებით პიესაზე მუშაობის პროცესში)

შოთა გეგიაძე _ ყურადღება და ემოცია სასცენო მოძრაობაში

ხათუნა დამჩიძე _ გურული საცეკვაო დიალექტი

მზია მანჯავიძე _ ოთარ იოსელიანის `ზამთრის სიმღერა~ და მისი ხმოვანი კონცეფცია

სარედაქციო საბჭო: ზვიად დოლიძე, ირინა აბესაძე, მაია კიკნაძე

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N1 (70), 2017

2016 წლის სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი თემების სექცია

თეატრმცოდნეობა

თამარ ბერიძე, რიტმიკის სწავლების წინაპირობები და თანამედროვეობა

ნინო დავითაშვილი, ვსევოლოდ მეიერჰოლდის სამსახიობო ტრენინგის მნიშვნელობა მსახიობის აღზრდის პროცესში

ნანა მირიანაშვილი, სუგესტიის დაბალი საფეხურის - აუტოგენური წვრთნის ტექნოლოგია, მსახიობთა ფსიქო-ფიზიკური რეგულაციის განვითარებისთვის

თამთა ცინცაძე: სანახაობის ერა და თვითრეფერირების ინოვაციური ტექნოლოგიები

კინომცოდნეობა

დავით გუჯაბიძე,ზაზა ლომიძე, „3 D სტერეოსკოპია“, როგორც სცენური ხელოვნების ეკრანული ადეკვატის შექმნის ტექნოლოგია

ელისო ერისთავი, ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი

პაატა იაკაშვილი,უკიდურესი ცენზურიდან უკიდურესი თავისუფლებისაკენ

გიორგი რაზმაძე, მსჯელობა კინოსა და რეალობის შესახებ

გიორგი ღვალაძე, 23-დღიანი ,,იძულებითი შინაპატიმრობა~ საბჭოეთის დედაქალაქში

ხელოვნებათმცოდნეობა

ირმა დოლიძე, სამუზეუმო არქიტექტურის თავისებურებათა შესახებ

ქორეოლოგია

ხათუნა დამჩიძე, თამარ მეფის სახე ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში

მენეჯმენტი

ნაირა გალახვარიძე, კურატორობა და მისი ჩამოყალიბების ზოგიერთი ასპექტი

დილავარდისა დავითულიანი, სამთო სათხილამურო ტურიზმის განვითარება საქართველოში

ზურაბ ზანგურაშვილი, გლობალიზაცია და საერთაშორისო ტურიზმის კულტურული გარემო

ნინო სანადირაძე, Creativity- კულტურის სფეროს მართვისა და წარმოების თავისებურებები კულტურის რესურსებთან მიმართებაში

მაია ღვინჯილია, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი აბრეშუმის გზაზე

მალხაზ ღვინჯილია, ღვინის ტურიზმი, აგრო და კულტურული ტურიზმის გზაჯვარედინზე

დოდო ჭუმბურიძე, მართვის ფუნქციები და კულტურის სფეროს თავისებურებები

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #4 (69) 2016

თეატრმცოდნეობა

მაია გოშაძე - პერსეფონე ჰადესში რჩება?!

 

კინომცოდნეობა

ირინა დემეტრაძე - `სლავიანური იდეოლოგია~, საბჭოური/

პოსტსაბჭოური იდენტობა და სტერეოტიპები

 

მუსიკისმცოდნეობა

გვანცა ღვინჯილია - ესქატოლოგიური იდეის მხატვრულ-შინაარსობრივი და სემანტიკური ინტერპრეტაციის

ინვარიანტები

 

კრიტიკა

ეკა ცხადაძე - კლასიკური ლიტერატურის კინემატოგრაფიული ხედვა ქორეოლოგია

ალეკო გელაშვილი - საცეკვაო ქმედებები სათოვლე-ნაბაღრების ბრინჯაოს სარტყელზე ეკატერინე გელიაშვილი

ერთრიგა მწყობრი ფერხისები არქეოლოგიურ ძეგლებზე

 

უნივერისტეტის სადოქტორო პროგრამა

ხათუნა დამჩიძე - მეგრული საცეკვაო დიალექტი

ნუცა კობაიძე - ანტონენ არტოს თეატრის ენა

ლიკა მამაცაშვილი - ალექსანდრე როინაშვილი _ პუბლიცისტი

 

სარედაქციო საბჭო: ლელა ოჩიაური, ეკატერინე კიკნაძე, მარიკა მამაცაშვილი

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #3 (68) 2016

თეატრმცოდნეობა

 

მაია კიკნაძე _ გიორგი ავალიშვილის თეატრალური მოღვაწეობა

არა ხაზმალიანი _ თეატრის `დეჰუმანიზაცია~ და `სხეულის დაბრუნება~

 

მენეჯმენტი

გიორგი ფხაკაძე _ ფანდრაიზინგის მნიშვნელოვანი სტრუქტურები და ინსტრუმენტები

საკონფერენციო მოხსენება

 

უნივერსიტეტის

სადოქტორო პროგრამა

მაგდა ანიკაშვილი _ ნონკონფორმიზმის ტრადიცია 60-იანელთა

ფილმებში და ახალი ,,მეამბოხეები~

შოთა გეგიაძე _ ყურადღებისა და ემოციის მნიშვნელობა სასცენო მოძრაობაში

ხათუნა დამჩიძე _ მეგრული საცეკვაო დიალექტი (I ნაწილი)

თამარ მუქერია _ სტრელერის შექსპირული დადგმები

 

სარედაქციო საბჭო: ქეთევან ტრაპაიძე, მარინა ხარატიშვილი, მაკა ვასაძე

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #2 (67) 2016

თეატრმცოდნეობა

თამარ ბოკუჩავა - ქალი, თეატრი, გენდერი

თამარ ცაგარელი - `კუნ-ფუ~ ანუ ენერგიის ძალა

 

კინომცოდნეობა

ლელა ოჩიაური -მიხეილ ჭიაურელის სტალინის ტრილოგია და ღმერთ(ებ)ის დაღუპვა

 

ხელოვნებათმცოდნეობა

ლალი ოსეფაშვილი -მხატვრული გაფორმების სახისმეტყველება ხახულისა და ოშკის ტაძართა სამხრეთ ფასადების მაგალითზე

 

მუსიკათმცოდნეობა

გვანცა ღვინჯილია - სიმფონიური ცეკვები - რახმანინოვის უკანასკნელი ნაწარმოების მხატვრულ-სახეობრივი სამყარო და სტილის თავისებურებები

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

თამარ ბერიძე - ტემპო-რიტმის კვლევის ისტორიიდან

თინათინ კობალაძე - სამსახიობო უნარ-ჩვევების გამოყენება სხვადასხვა პროფესიაში

თამთა ცინცაძე - დიდი და პატარა საკომუნიკაციო სისტემები

გიორგი ქანთარია- მიხეილ ჩეხოვის ფსიქოლოგიური ჟესტი, როგორც ფანტაზიის შედეგად შექმნილი პერსონაჟის განსხეულების საშუალება

ხათუნა დამჩიძე - იმერული საცეკვაო დიალექტი

დავით ბუაჩიძე - სამეცნიერო კინო

ლევან ლეკვეიშილი - სპორტული რეპორტაჟი მულტიმედიურ სივრცეში

თამარ ბართაია - იდეის განხორციელების ზოგიერთი თავისებურება კინოდრამატურგიაში აიგულ ტუიაკბოევა - ტრადიციული წეს-ჩვეულებები, როგორც სულიერი კულტურის ანარეკლი ყაზახურ კინოში ფილმ „მომთაბარეს“ მიხედვით

ნური ნალბანთოღლუ - კოსმოსი, დრო და დრამა


სარედაქციო საბჭო: ვაჟა ზუბაშვილი, მაია ლევანიძე, მაია კიკნაძე

 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #1 (66), 2016

თეატრმცოდნეობა

მაია გოშაძე _ თებეს სნეულება

მარინე (მაკა) ვასაძე _ ანტიკური პერიოდის და ფელინის რომის სემიოტიკა რობერტ სტურუას „იულიუს კეისარში“

მაია კიკნაძე _ სასკოლო დრამა საქართველოში

 

2015 წლის სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი სექციის მასალები

 

თეატრმცოდნეობა

გამზე ტანრივერმიში _ კარნავალი ავტორიტეტისა და სიკვდილის წინააღმდეგ შექსპირსა და ბეკეტთან:`ბედნიერი დღეებისა~ და `ზაფხულის ღამის სიზმარი~-ს განხილვა

 

კინომცოდნეობა

დავით გუჯაბიძე _ ლევან პაატაშვილიდან ემანუილ ლუბეცკიმდე – სივრცე და დრო

კინოკამერის ვიზირში

ილია ნატროშვილი _ ტექნიკა და ეკრანის ხელოვნება: ურთიერთქმედების ევოლუცია

 

ხელოვნებათმცოდნეობა

ლალი ოსეფაშვილი _ თბილისის წმიდა სამების ეკლესიის მოხატულობის თავისებურებანი

შორენა ფხაკაძე _ თეთრი ფერი ავთო ვარაზის შემოქმედებაში

თინათინ ჯანჯღავა _ ალექს გარდის ილუსტრირებული წიგნი, „ბალეტი იცინის“

ქორეოლოგია

ხათუნა დამჩიძე _ ლაზური და აჭარული საცეკვაო დიალექტების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის

ანანო სამსონაძე _ `მზეჭაბუკი~ თუ `მთების გული~

(პირველი ქართული ბალეტის შექმნის ისტორიული წინაპირობა და მასთან დაკავშირებული საინტერესო დეტალები)

 

კულტურის მენეჯმენტი

ლალი კიკნაველიძე _ აუდიოვიზუალური კომუნიკაციები

ნათია კოპალეიშვილი _ ქართული კინოს წარმოების მენეჯმენტის პრობლემატიკა 1900-2000 წლებში

ანა მარგველაშვილი _ მუნიციპალური კულტურის ინფრასტრუქტურა _ განვითარების ახალი პერსპექტივების გააზრება

ნინო სანადირაძე _ კულტურა, როგორც ეკონომიკური რესურსი

გიორგი ფხაკაძე _ ფანდრაიზინგის სტრუქტურა მაია ღვინჯილია _ ტრადიციული რეწვა, როგორც კულტურული ტურიზმის რესურსი ფანდრაიზინგის სტრუქტურა

მალხაზ ღვინჯილია _ ინსენტივ-ტურიზმი: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა

დოდო ჭუმბურიძე _ კულტურის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მომხმარებელთა დამოკიდებულებათა გაძლიერების მართვა

 

სარედაქციო საბჭო: თამარ ბოკუჩავა; ნატო გენგიური; ზვიად დოლიძე; თამარ ქუთათელაძე; ნინო სანადირაძე

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, N 3 (64), 2015

თეატრმცოდნეობა

მარინე (მაკა) ვასაძე -მითი, ომი, ქალი და რეალობა

მაია კიკნაძე - ჯეირურის თეატრის თავისებურებანი

ანარა ერკებაი - შექსპირის ტრაგედიის განვითარება ყაზახურ თეატრში

კინომცოდნეობა

პააატა იაკაშვილი - თბილისის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალზე ნაჩვენები ზოგიერთი ფილმის

გააზრება “კულტურათა დიალოგის” კონტექსტში

ლელა ოჩიაური - სადაც ორი სამყარო ერთდება (ევროპული კინემატოგრაფის გავლენა და ქართული კინოს თავისებურებები)

ლელა წიფურია - „ბერდმენი“- ჰოლივუდური სტანდარტი და არატიპური ჰოლივუდური ფილმი

მუსიკათმცოდნეობა

გვანცა ღვინჯილია - ალექსანდრე სკრიაბინის მისტერიის იდეა ელენა ბლავაცკაიას “საიდუმლო დოქტრინის” შუქზე

დოქტორანტთა სამეცნიერო სტატიები

გიორგი გვიშიანი - პირველი სერიის უცნობი ხიბლი

ხათუნა დამჩიძე -აჭარული საცეკვაო ფოლკლორი

რევაზ შატაკიშვილი - მოგონებების რაობის განსაზღვრა ტენესი უილიამსის “მინის სამხეცეში”

მაია ღვინჯილია - ცოცხალი ტრადიციების ტურისტული ღირებულება

სარედაქციო საბჭო: ნანა დოლიძე, გიორგი სიხარულიძე, მანანა ლეკბორაშვილი

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N2 (63), 2015

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, N 4 (65), 2015

თეატრმცოდნეობა

თამარ ბოკუჩავა -დასავლეთ-აღმოსავლეთის დრამატული დუალიზმის მოდელის ფორმირება ესქილეს `სპარსელებში~

მაია კიკნაძე - სანახაობები ერეკლე მეფის კარზე

ანარა ერკებაი, ელიკ ნურსულთანი - „რომეო და ჯულიეტა“ ყაზახეთისა

და საქართველოს თანამედროვე თეატრში

კულტურის მენეჯმენტი

ქეთევან ახობაძე - კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ეკონომიკის დარგის განსაკუთრებული საშუალება

კულტურის ისტორია

სულიკო (ლამარა) კირვალიძე - ძველი ეგვიპტის კულტურა

 

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა

შოთა გეგიაძე - უკუკავშირები აუდიტორულ-საშემსრულებლო ურთიერთობებში

ხათუნა დამჩიძე - ქართული საცეკვაო დიალექტები

აჭარული ქორეოგრაფიული ფოლკლორი II ნაწილი

თეა კახიანი - დიდი უწონობის პერიოდი (ქართული რეჟისურის ტენდენციები

1990-2000 წწ.)

ანა მარგველაშვილი - კულტურის პროგრამები და მუნიციპალური განვითარება

ნანა მირიანაშვილი - სუგესტიის მაღალი საფეხური –

ჰიპნოსომნამბულიზმი და მისი იმიტირებული ფორმა მსახიობის საშემსრულებლო მეთოდოლოგიის გასამდიდრებლად

გიორგი ქანთარია - მიხეილ ჩეხოვი მსახიობის ხელოვნებაზე

თამთა ცინცაძე - სანახაობის ერა და თვითრეფერირების ინოვაციური ტექნოლოგიები

სარედაქციო საბჭო: მაკა ვასაძე, გოგა ჩართოლანი, ლელა ოჩიაური

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N1 (62), 2015

თეატრმცოდნეობა

მაია კიკნაძე - რაფიელ ერისთავი ქართულ თეატრში

დოქტორანტთა სამეცნიერო სტატიები

ლუბა ელიაშვილი - სულში რატომ ჩამაფურთხე, ანუ კალაშნიკოვი Vშ კალამი

ხათუნა დამჩიძე - ქართული საცეკვაო დიალექტები ლაზეთი _ ტაო-კლარჯეთი

პაატა იაკაშვილი - შემოქმედებითი ტრადიციები, როგორც ცენზურა

ნანა ხუსკივაძე - მსახიობის ფენომენი

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N4 (61), 2014

VII სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი სექციის მასალები

კინომცოდნეობა

დავით გუჯაბიძე - ოპტიკური გამოსახულების პირობითობა

ილია ნატროშვილი - სამკუთხედი, რომელმაც მსოფლიო შეცვალა


მედიოლოგია

რეზო ჭიჭინაძე - დამოუკიდებლობა და შემდგომ დემოკრატია


ხელოვნებათმცოდნეობა

ნინო გოდერძიშვილი - ნადირობის სცენა საფარის სამრეკლოს რელიეფზე

შორენა ფხაკაძე - ორმაგი კოდი ქართველ პოსტმოდერნისტებთან - ირაკლი ფარჯიანი

ეკატერინე ჯოხაძე- რელიგიური თემა საბჭოთა პერიოდის ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში

 

ქორეოლოგია

ანანო სამსონაძე - ქორეოგრაფიული ფოლკლორის შესწავლის წყაროები

 

შემოქმედებითი პედაგოგიკა

ნატალია დიღმელაშვილი - საგანთაშორისი კავშირების მნიშვნელობა სტუდენტების სწავლებაში

 

იორგი სავანელი- ბრეხტის მეთოდით მსახიობის ოსტატობის სწავლების შტრიხები –

„ჩვენების” მეთოდის გამომუშავება

 

კულტურის მენეჯმენტი

დილავარდისა დავითულიანი - გლობალიზაცია და საქართველო

ნინო სანადირაძე - კულტურული ინდუსტრიის ფუნქციონირების ეკონომიკური და სივრცობრივი ფორმები

ანა მარგველაშვილი- კულტურის რესურსების აღწერა -  მუნიციპალური კულტურის  განვითარების დაგეგმვისათვის

გიორგი ფხაკაძე - ფანდრაიზინგი - არასამეწარმეო (არაკომერციული) ორგანიზაციების ფინანსური უზრუნველყოფის საინტერესო  ინსტრუმენტი

ნაირა ღვედაშვილი- საქართველოს რეგიონული პოლიტიკა  ტურიზმის სფეროში

მალხაზ ღვინჯილია - მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია და მისი როლი საერთაშორისო ტურიზმში

დოდო ჭუმბურიძე- წარმოების პროცესები და კულტურის სფეროს თავისებურებები

 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N3 (60), 2014

თეატრმცოდნეობა

მანანა ტურიაშვილი - ვნებათა დრამა

თამარ ცაგარელი - დრო დრამაში

კინომცოდნეობა

ლელა წიფურია - ამერიკის კინოინდუსტრია და

საგარეო პოლიტიკა

ისტორიოგრაფია

ცირა ანდერსონი - ემიგრაციის ეტაპები

სკანდინავიის ქვეყნებში

დოქორანტთა სამეცნიერო სტატიები

ხათუნა დამჩიძე - რაჭული ფერხულის „დიგორსა დასხდნენ ვეზირნი“, იგივე, „დიგორი და ბასიანის“ ტოპონიმური და ეპოქალური კუთვნილების საკითხის შესახებ

პაატა იაკაშვილი - ღირებულებათა განსხვავებულობა როგორც ცენზურის საფუძველი

თინათინ ქოიავა - შემოქმედის ფსიქო-ემოციური სახე

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N2 (59), 2014

თეატრმცოდნეობა

მაია კიკნაძე - გიორგი ერისთავის თეატრი "სამზადისი"

მანანა ტურიაშვილი - ვნებათა დრამა

კინომცოდნეობა

რუსუდან კვარაცხელია - მეტაფორული ტენდენციები XX საუკუნის 70-ანი წლების კინემატოგრაფში

მუსიკოლოგია

გვანცა ღვინჯილია - იგორ სტრავინსკის "ფსალმუნთა სიმფონიის" თავისებურებები

ქორეოლოგია

ეკატერინე გელიაშვილი - ცეკვა "ხორუმი" - სამყაროს ჰარმონიზაციის მოდელი

ტურიზმი

ნაირა ღვედაშვილი - ტურიზმის რეგიონული განვითარების პროგრამების რეალიზაციის მონიტორინგის სრულყოფისგზები

თავისუფალი თემების სექცია

ლალი ცერცვაძე - აღორძინება XX საუკუნის ფილოსოფოსთა ნააზრევში

მარინა ხარატიშვილი - ფიქრები ჟურნალისტიკაზე ჟურნალისტიკის ახალი წიგნი თხელში

დოქორანტთა სამეცნიერო სტატიები

პაატა იაკაშვილი - ცეკვისათვის დრამატურგიული დატვირთვის მინიჭების საკითხი უხმო პერიოდის ქართულ კინოში

ნიკოლოზ კერესელიძე - სატელევიზიო თოჯინური დადგმების თვისობრივი მახასიათებლები და სცენური სივრცის პრობლემა

ილია ნატროშვილი - ინდივიდი, როგორც მასობრივი ინფორმაციის მომხმარებელი, შემქნელი და გამავრცელებელი

თინათინ ქოიავა - მხატვრული გაფორმების ფსიქოლოგიის საკითხისათვის

ნანა ხუსკივაძე - თეატრი და სამსახიობო ხელოვნება

(მცირე ისტორიული ექსკურსი)

ნურინალ ბანტოღლუ - "კაცი ყვავილით პირში" და "იდიოტი" - ლიმინალური ფაზები

გამზეთან რივერმიში - სამუელ ბეკეტის "ბედნიერი დღეები"

 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N1 (58), 2014

კრებულში თავმოყრილია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის VI სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი სექციების მასალები და მოიცავს სტატიებს თეატრისა და ქორეოგრაფიის, კინოსა და მედიის, ხელოვნების ისტორიის, ხელოვნების მენეჯმენტისა და კულტურული ტურიზმის სხვადასხვა საკითხებზე.

VI ყოველწლიური კონფერენცია გაიმართა 2013 წლის ივნისში და მიეძღვნა საქართველოს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის 90 წლისთავს.

სარედაქციო საბჭო:

ნატო გენგიური, პროფესორი (მთავარი რედაქტორი, ხელოვნებათმცოდნეობა)

ზვიად დოლიძე, პროფესორი (რედაქტორი, კინომცოდნეობა)

გიორგი ცქიტიშვილი, პროფესორი, (რედაქტორი, თეატრმცოდნეობა)

მაია გოშაძე, ასოც. პროფესორი, (რედაქტორი, თეატრმცოდნეობა, ქორეოლოგია)

ნანა დოლიძე, ასოც. პროფესორი (რედაქტორი, მედია)

ნინო სანადირაძე, ასოც. პროფესორი (რედაქტორი, ხელოვნების მენეჯმენტი, კულტურული ტურიზმი)

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N4 (57), 2013

კრებულში გაეცნობით შემდეგ ავტორთა შრომებს:

თეატრმცოდნეობა - სულიკო (ლამარა) კირვალიძე:„ქართული თეატრი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის

ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობაში“.

კინომცოდნეობა -ალექსეი ბეზგინი:„კინოხელოვნებისა და მედია პედაგოგიკის სპეციალისტების მომზადება უკრაინაში“.ლია კალანდარიშვილი: “სინათლით შექმნილი სურათები”ანუ“შუქის ანატომია”.

კულტურის მენეჯმენტი -ნინო სანადირაძე:„კულტურის ინდუსტრიის ფუნქციონირების ეკონომიკური და სივრცობრივი ფორმები და საერთაშორისო ურთიერთობები“.

დოქტორანტთა სამეცნიერო სტატიები - გვანცა გულიაშვილი: „პოსტმოდერნიზმი ქართულ დრამაში –ირაკლი სამსონაძის ტრიპტიქი“; მაკა ვასაძე:რობერტ სტურუას ქართული შექსპირიანა, ნაწილი V, „ჰამლეტი“;თეა კახიანი : „აბსურდის თეატრი“ქრისტინე მამასახლისი: „აფხაზური საცეკვაო ლექსიკის მოკლემიმოხილვა ზოგად ქართულ საცეკვაო ლექსიკასთან მიმართებაში“ანა მარგველაშვილი:“მუნიციპალური მუზეუმები, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო სერვისების განვითარების რესურსი“.

სარედაქციო საბჭო: მაია კიკნაძე, ნაირა ღვედაშვილი, თამარ ცაგარელი 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

"სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“ N3 (56), 2013

კრებულში გაეცნობით შემდეგ ავტორთა შრომებს:

თეატრმცოდნეობა

თამარ ბოკუჩავა - “თანამედროვე სათეატრო პროცესის ზოგიერთი ტიპოლოგიური და ესთეტიკური თავისებურების შესახებ 60-იანი წლებიდან დღემდე“

თამარ ქუთათელაძე - „გიორგი წერეთლის დრამატურგია“

თამარ ცაგარელი - „შენი სხეული - სამყაროა, შენი ხმა - მთელი მსოფლიოსენა“

სულიკო (ლამარა) კირვალიძე - „ქართული თეატრი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ეროვნულ-განმანთავისუფლებელ მოძრაობაში“(ნაწილი პირველი)

კინომცოდნეობა

მაიალევანიძე- „საზოგადოება და პიროვნება მილოშ ფორმანის ფილმში "ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა"

ლელა ოჩიაური - „ქართული კინო გაღმა ნაპირზე გადასასვლელად”

დოქტორანტთა სამეცნიერო სტატიები

მაკა ვასაძე - „რობერტ სტურუას ქართული შექსპირიანა

ნაწილი IV "როგორც გენებოთ, შობის მეთორმეტე ღამე"

პაატა იაკაშვილი - „ეთნიკური ცენზურა უხმო პერიოდის ქართულ კინოში“

მარიკა მამაცაშვილი - „ცვლადი და უცვლადი ღირებულებები“

ლაშა ჩხარტიშვილი - „ლირის“ გეოგრაფია „მეფელირის“ სცენური ინტერპრეტაციის რუკამე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ევროპულ თეატრში“

ნანუკა ხუსკივაძე - „მსახიობი _ პიროვნება სამსახიობო ხელოვნებაში“

სარედაქციო საბჭო: მაია გოშაძე, ანდრო ენუქიძე, ლია კალანდარიშვილი

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

"სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი" N2 (55), 2013

გამოვიდა სამეცნიერო შრომების კრებულის „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“ №2 (55), 2013 მორიგი ნომერი. 
თეატრმცოდნეობით მიმართულებას წარმოადგენენ: მაია კიკნაძე სტატიით - „1946 წლის დებულება – დრამატული თეატრების რეპერტუარისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ და თამარ ქუთათელაძე - „მარიამ სტიუარტი“ და „გუშინდელნი???“. ასევე გაეცნობით ლელა წიფურიას შრომას -„ერთი პიესის განსხვავებული ინტერპრეტაციები“, რომელიც არტურ მილერის „მკაცრი განსაცდელის“, (“The Crucible”, 1953) / ჩვენში „სეილემის პროცესით“/ ცნობილ პიესას ეხება. 
რუბრიკაში კინომცოდნეობა თამთა თურმანიძე გვთავაზობს წერილს: „ალმოდოვარი და მომხმარებელთა საზოგადოების ფეტიშები“, ლელა ოჩიაური ამჯერად ქართველი ქალი რეჟისორის ნუცა ღოღობერიძის შემოქმედების თავისებურებების კვლევას უთმობს ყურადღებას, რომელსაც წერილში - „კულტურფილმი „ბუბა“ = საქართველოს ისტორიას + ქართული კინოს ისტორია + პიროვნების ბედი საბჭოთა ეპოქაში“ - გაეცნობით. 
კრებულში გთავაზობთ დოქტორანტთა: მაკა ვასაძე, ალეკო გელაშვილი, ნათია მეფარიშვილი სამეცნიერო შრომებს.
ამავე ნომერში იბეჭდება ასევე სტატიები, რომლებიც ავტორებმა: დოდო ჭუმბურიძემ და მაია ღვინჯილიამ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012 წელს ჩატარებული კონფერენციის - „სახელოვნებო პროცესები (1960-2000)“ - არათემატურ სექციაში წაიკითხეს.  

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი №1 (54), 2013

რუბრიკაში კინომცოდნეობა გაეცნობით ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის მაია ლევანიძის სტატიას „გარდატეხის პერიოდი ქართულ კინოში ანუ ქართული ნეორეალიზმი“.
სოლიკო ვირსალაძის „დიდი ხელმწიფის“ სცენოგრაფიას მიმოიხილავს ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ქეთევან სახვაძე.

ხელოვნებათმცოდნე თეო ჯალაღანია იკვლევს არქიტექტურისა და გარემოს ურთიერთკავშირის საკითხებს.

მუსიკათმცოდნე გვანცა ღვინჯილია გთავაზობთ ნაშრომს „შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის ესთეტიკურ-ფილოსოფიური და საეკლესიო მუსიკის ძირითადი ტენდენციები.
ამავე ნომერში გაეცნობით ქორეოლოგ ეკა გელიაშვილის სტატიას „პოზიტიური აღზრდის პრობლემები ქართული ქორეოლოგიაში“.

რუბრიკაში კულტურის მენეჯმენტი წაიკითხავთ ნინო სანადირაძის სტატიას „კულტურის მემკვიდრეობა და მუზეუმები გლობალიზაციის ეპოქაში“.
„სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებები“ ტრადიციისამებრ გთავაზობთ უნივერსიტეტის დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა სამეცნიერო სტატიებს.  

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი №4 (53), 2012

გამოვიდა სამეცნიერო შრომების კრებულის „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებები“ № 4 (53), 2012 მორგიგი ნომერი

კრებულში იბეჭდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2012 წლის სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი სექციის მასალები. 

სარედაქციო საბჭო:
ნატო გენგიური, სრული პროფესორი
ზვიად დოლიძე, სრული პროფესორი
გიორგი ცქიტიშვილი, სრული პროფესორი
მაია გოშაძე, ასოცირებული პროფესორი
ნანა დოლიძე, ასოცირებული პროფესორი
ნინო სანადირადზე, ასოც. პროფესორი 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი №3 (52), 2012

თეატრმცოდნეობით მიმართულებას წარმოადგენენ: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, თეატრმცოდნე თამარ ცაგარელი, ნაშრომით - „ლესინგი და „ჰამბურგის დრამატურგია“ და ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტი, თეატრმცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი, სამეცნიერო სტატიით - „ამერიკულ-ქართული სინამდვილე“ (ჯონ სტაინბეკისა და რეზო კლდიაშვილის პერსონაჟთა იდენტობის საკითხისათვის). 

სამეცნიერო შრომების კრებულის კინომცოდნეობით მიმართულბაში ხელოვნებათმცოდეობის დოქტორი მაია ლევანიძე თანამედროვე ქართული კინოს პრობლემატიკას იკვლევს ნაშრომში „ომში დაკარგული თაობა, ანუ გასეირნება ყარაბახში“. ხოლო ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მანანა ლეკბორაშვილი „კრიტიკისა და კრიტიკოსის რაობის შესახებ“ წერს. 

კულტურის მენეჯმენტის მიმართულება ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის ნინო სანადირაძის ნაშრომს - „კულტურის პოლიტიკის მნიშვნელობა და მოდელები“ ეთმობა. 

„სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებები“ ტრადიციისამებრ გთავაზობთ უნივერსიტეტის დოქტორანტთა სამეცნიერო სტატიებს. მაკა ვასაძე (ხელმძღვანელი პროფ. მიხეილ კალანდარიშვილი) „რიჩარდ III“-ით ხნის სამეცნიერო სტატიების ციკლს „რობერტ სტურუას ქართული შექსპირიანა“ (I ნაწილი). დოქტორანტი მარიკა მამაცაშვილი (ხელმძღვანელი პროფ. თამარ ბოკუჩავა) აქვეყნებს სამეცნიერო კვლევას „მითი და რიტუალი პიტერ ბრუკთან“. დრამის რეჟისურის მიმართულების დოქტორანტი მაია ლიპარტიანი (ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი მარგველაშვილი და პროფ. ვასილ კიკნაძე) ალან პიზის თეორიისა და მაქს ლუშერის ტესტის მიხედვით იკვლევს პრობლემას „სხეულის მოძრაობის ენისა და შესამოსელის ურთიერთგანპირობებულობა“ თანამედროვე სათეატრო ენაში. კრებულში აგრეთვე იბეჭდება ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორანტ თამარ სარჩიმელიძეს (ხელმძღვანელი ირინე პროფ. აბესაძე) სამეცნიერო შრომა „რითმის მნიშვნელობა სახვითი ხელოვნების კომპოზიციურ აგებაში“.

სარედაქციო საბჭო: ეკატერინე კიკნაძე, მაია კიკნაძე, მაია გაჩეჩილაძე. 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

"სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი" №2 (51), 2012

სამეცნიერო შრომების კრებულში ვაქვეყნებთ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში 2011 წელს ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალ სექციაზე წაკითხული მომხსენებლების: ნატალია დიღმელაშვილის, ნინო სანადირაძის, ვლადიმერ (ლადო) ტატიშვილის, ნაირა ღვედაშვილისა და მალხაზ ღვინჯილიას შრომებს. 

თეატრმცოდნეობის მიმართულება მიხეილ კალანდარიშვილის, მაია კიკნაძისა და თამარ ქუთათელაძის სტატიებს ეთმობა. 

კინომცოდნეობის რუბრიკაში დავით გუჯაბიძე “3d სტერეო“ ტექნოლოგიების პერსპექტივებს იკვლევს; ვაჟა ზუბაშვილი კი ამჯერად საქართველოს ტელევიზიაში გასულ რეკლამებზე ფოკუსირდება. 

ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულებით მაია გოშაძე ედვარდ მუნკის შემოქმედების ასპექტებს განიხილავს, მათ შორის სცენოგრაფიასთან მიმართებაში. 

ამავე ნომერში გთავაზობთ უნივერსიტეტის დოქტორანტთა - პაატა იაკაშვილის, მაია ლიპარტიანის და მაგისტრანტთა - ნატო მდინარაძის, ეველინა მენთეშაშვილის -სამეცნიერო სტატიებს. 

სარედაქციო საბჭო: გიორგი ცქიტიშვილი, თეო ხატიაშვილი, დავით ჯანელიძე. 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

"სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი" №1 (50), 2012

თეატრმცოდნეობის მიმართულებით გაეცნობით: მიხეილ კალანდარიშვილის და მაია გოშაძის სამეცნიერო სტატიებს. ამავე ნომერში კინომცოდნეობის რუბრიკაში დაიბეჭდა ინგა ხალვაშის წერილი.

მედიოლოგიის მიმართულებით სატელევიზიო სახის ესთეტიკას იკვლევს ელდარ იბერი.

ჩვენი უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში გთავაზობთ: მაია ლიპარტიანის, მაია შენგელიას, თამარ ბართაიას, პაატა იაკაშვილის და მზია მანჯავიძის სამეცნიერო კვლევებს.

რუბრიკაში მაგისტრანტთა სამეცნიერო სტატიები, გაეცნობით სერგი ბერძენიშვილის, ლევან უგრეხელიძის, ნენსი კიკვაძის, გივი კიტიას, ნიკოლოზ მჭედლიძის, ნინო გოდერძიშვილის, სალომე თორიას, გელა ხუმარაშვილის ნაშრომებს.

სარედაქციო საბჭო: ეკატერინე კიკნაძე, დავით გუჯაბიძე, თამარ ცაგარელი.

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

"სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი" #4 (49), 2011

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“ №4 (49), 2011

თეატრმცოდნეობის მიმართულებით გაეცნობით: მიხეილ კალანდარიშვილის, თეიმურაზ კეჟერაძის, მაია კიკნაძისა და მაია ხაჩიძის სამეცნიერო სტატიებს. ამავე კრებულის ნომერში იბეჭდება კინომცოდნეების: ლია კალანდარიშვილის, მაია ლევანიძისა და ლელა ოჩიაურის კვლევები, რომლებიც შესაბამის, კინომცოდნეობით, რუბრიკაშია თავმოყრილი. 

გასართობი ტელეპროგრამებისა და პოლიტიკური სოციალიზაციის საკითხებს მედიოლოგიის მიმართულებით ელდარ იბერი იკვლევს. 

ჩვენი უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში გთავაზობთ შემდეგ სასწავლო პროგრამებს: 
„დრამისა და რეჟისურის თეორია“ (ხელმძღვანელი მიხეილ კალანდარიშვილი). მიმართულებაში სამეცნიერო შრომებს აქვეყნებენ დოქტორანტები: მაკა ვასაძე, რომელიც სათეატრო ენის რაობას იკვლევს და თეა კახიანი, რომელიც მიმოიხილავს ნაციონალური თეატრის კონცეფციას 90-იანი წლების ქართულ რეჟისურაში. 

„ მსოფლიო თეატრის ისტორია და თეორია“, - პროგრამაში, რომელსაც თამარ ბოკუჩავა ხელმძღვანელობს, მარიკა მამაცაშვილის ნაშრომი იბეჭდება, სათაურით: „პიტერ ბრუკის მუშაობა მსახიობებთან“.

გიორგი მარგველაშვილისა და ვასილ კიკნაძის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა: „დრამის რეჟისურა“, ამჯერად, აქცენტს თბილისის წლევანდელ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე აკეთებს. გთავაზობთ თიკო ქოიავას წერილს, სათაურით „ 21-ე საუკუნის თეატრალური ხელოვნების არავერბალური სათეატრო ტენდენციები“.

თეატრალური უნივერსიტეტის კინორეჟისურის სადოქტორო მიმართულებას ლელა ოჩიაურისა და დავით ჯანელიძის ერთობლივი პროგრამა წარმოადგენს. დოქტორანტი გიორგი უღრელიძე თავის სტატიაში კინორეჟისურას იდეოლოგიურ-პოლიტიკურ კონტექსტში მიმოიხილავს.

სარედაქციო საბჭო: მაია გოშაძე, ნანა დოლიძე, გიორგი ჩართოლანი.

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

"სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი" #3 (48), 2011

ჟურნალის რუბრიკაში "თეატრმცოდნეობა" გაეცნობით უნივერსიტეტის სრული პროფესორების თამრ ბოკუჩავას და მიხეილ კალანდარიშვილის, რუბრიკაში, "კინომცოდნეობა" ასოცირებული პროფესორის მანანა ლეკბორაშვილის და მკვლევარის ლია კალანდარიშვილის,, რუბრიკაში "ანიმაცია" ასოცირებული პროფესორის ლადო სულაქველიძის სტატიებს. ჟურნალში ასევე წარმოდგენილია უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში გაკეთებული კვლევები დოქტორანტების: ნინო ლიპარტიანი ("დრამის რეჟისურა", ხელმძღ.: პროფ. გიორგი მარგველაშვილი და ვასილ კიკნაძე), ნათია მეფარიშვილი ("მსოფლიო კინოს ისტორია", ხელმძღ. ზვიად დოლიძე), მარიამ ჩუბინიძე ("სათეატრო ჟურნალისტიკის ისტორია", ხელმძღ. გიორგი ჩართოლანი) მიერ.

შარედაქციო საბჭო: ლელა ოჩიაური, მაია კიკნაძე, ნინო სანადირაძე.

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

“სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი” N2(47), 2011

სამეცნიერო შრომების კრებულის მორიგი ნომერი: “სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი” N2 (47), 2011. 

ჟურნალში გაეცნობით უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორების მაია გოშაძისა და ნინო სანადირაძის სტატიებს. ტრადიციისამებრ, მიმდინარე ნომერშიც წარმოდგენილია უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში გაკეთებული კვლევები მაგისტრანტების: გურამ კოკაია, თამარ კამლაძე, ნათია ცქვიტაია, (”თანამედროვე ევროპული თეატრი”, პროგრამის ხელმძღ.: პროფ. თამარ ბოკუჩვა) და დოქტორანტების: ლალი გელაშვილი (”სცენოგრაფიის ისტორია და თეორია”, პროგრამის ხლემძღ.: პროფ. ქეთევან კინწურაშვილი”), ნინო ლიპარტიანი, მაია შენგელია (”დრამის რეჟისურა”, პროგრამის ხემძღვანელები, პროფესორები: გიორგი მარგველაშვილი, ვასილ კიკნაძე ), მარიამ ჩუბინიძე (”სათეატრო ჟურნალისტიკის ისტორია”, პროგრამის ხელმძღ.: პროფ. გიორგი ჩართოლანი) მიერ. 

სარედაქციო საბჭო: მიხეილ კალანდარიშვილი, გიორგი შალუტაშვილი, ეკატერინე კიკნაძე. 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

“სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი” N1(46), 2011

გამოვიდა მორიგი ნომერი სამეცნიერო შრომების კრებულისა: “სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი” N1(46), 2011, სადაც გაეცნობით გიორგი ჩართოლანის, ქეთევან კინწურაშვილის, ვლადიმერ სულაქველიძის სტატიებს. 

ჟურნალში წარმოდგენილია ასევე უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, მათ შორის ”კინო-ტელე ოპერატორის” მიმართულების მაგისტრანტის - ივლიანე ჩიტაძის (ხელმძღ.: გიორგი ბერიძე) და ”ტელე- რეჟიურის” მიმართულების მაგისტრატურის სტუდენტების: გივი კიტიას, ნიკოლოზ მჭედლიძის, ლიზა ზუბაშვილის და თაკო ფაღავას შრომები (ხელმძღ.: ალექსანდრე ვახტანგოვი).

უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამას ”მსოფლიო თეატრის ისტორია და თეორია” მარიკა მამაცაშვილი პიტერ ბრუკის ”სარეჟისორო მრწამსის” კონტექსტში წარმოგვიდგენს (ხელმძღ.: თამარ ბოკუჩავა). წაიკითახავთ ასევე თამარ ცაგარელის შრომას (ხელმძღ.: მიხეილ კალანდარიშვილი) ” შუა საუკუნეების აღმოსავლეთის ქვეყნების სათეატრო აზრის ევოლუცია”, რომელიც უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის - ”დრამისა და თეატრის თეორიის” ფარგლებში ხორციელდება.

”სცენოგრაფიის ისტორიასა და თეორიას” (ხელმძღ.: ქეთევან კინწურაშვილი) - ლალი გელაშვილი კოსტიუმების მხატვრობის კვლევით წარმოაჩენს, კერძოდ კინო-ფილმ ”ქეთო და კოტეს” პერსონაჟის - ხანუმას ჩაცმულობის მაგალითზე. 

დაბოლოს, ”ვოკალის ხელოვნება” - შემოქმედებითი პედაგოგიკის სადოქტორო პროგრამის ჩარჩოში ლია ბარბაქაძე (ხელმძღ.: ჟანა თოიძე) პროფ. დავით და ნოდარ ანდღულაძეების ძირითადი მეთოდური საკითხების გარკვევაში დაგეხმარებათ. 

სარედაქციო საბჭო: ვასილ კიკნაძე, ირინე აბესაძე, ვაჟა ზუბაშვილი.

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

"სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი" N4 (45), 2010

ნომერში გაეცნობით ნინო სანადირაძის კვლევას კულტურის სფეროს მართვის პროცესის თავისებურებების შესახებ. 

უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში, ტრადიციისამებრ, ამ ნომერშიც ვაგრძელებთ სტუდენტთა შრომების გამოქვეყნებას, რომელთა ავტორებიც გახლავთ დოქტორანტები მაკა ვასაძე, თამარ ცაგარელი (უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა: ”დრამისა და თეატრის თეორია”, ხელმძღვანელი მიხეილ კალანდარიშვილი);
მაია შენგელია, ნინო ლიპარტიანი (სადოქტორო პროგრამა ”დრამის რეჟისურა”, ხელმძღვანელები: გიორგი მარგველაშვილი, ვასილ კიკნაძე).

უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამას - ”კინო-ტელე დრამატურიგია” (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) წარმოადგენენ მაგისტრანტები: მარიამ კუკულავა, ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, გოგა ქობალია (ხელმძღვანელები: კოტე ჯანდიერი, ნინო მხეიძე).

სარედაქციო საბჭო: მაია გოშაძე, ირა დემეტრაძე, ელისო ერისთავი..

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

"სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი" N3 (44), 2010

რუბრიკაში თეატრმცოდნეობა დაბეჭდილია მაკა ვასაძის წერილი; კინომცოდნეობის მიმართულებაში გაეცნობით ლია კალანდარიშვილისა და ირაკლი მახარაძის საინტერესო სტატიებს ამერიკულ ვესთერნზე. ნომერში წაიკითხავთ ასევე გიორგი ჩართოლანის (მედიოლოგია), ნატო გენგიურის (ხელოვნებათმცოდნეობა) და ნინო სანადირაძის (კულტურის მენეჯმენტი) ნაშრომებს. მუსიკისმცოდნეობის რუბრიკაში კი გვანცა ღვინჯილიასა და მამუკა სიხარულიძის სამეცნიერო სტატიებია წარმოდგენილი.

ტრადიციისამებრ, სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში, იბეჭდება უნივერსიტეტის დოქტორანტების კვლევები. ამჯერად შეგიძლიათ გაეცნოთ: თამარ ცაგარელის, დავით გუჯაბიძისა და მაკა დოლიძის სამეცნიერო შრომებს.

სარედაქციო საბჭო: გია ცქიტიშვილი, დათო ჯანელიძე, ეკა კიკნაძე.

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N2 (43) 2010

გამოქვეყნდა ჟურნალი “სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი” N2 (43) 2010. რუბრიკაში თეატრმცოდნეობა დაბეჭდილია _ მაია გოშაძის და მაკა ვასაძის წერილები; რუბრიკაში კინომცოდნეობა _ ზვიად დოლიძის, ირაკლი მახარაძის, დინარა მაღლაკელიძის და ეთერ ოკუჯავას ნაშრომებში, გაეცნობით თანამედროვე ქართულ, თუ უცხოურ კინოში მიმდინარე პროცესებს. ჟურნალის ამ ნომერში, უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში იბეჭდება, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კვლევები. სამაგისტრო პროგრამები _ კულტურის მენეჯმენტი, კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტი, ვოკალურ-ტექნიკურ-საშემსრულებლო კვლევითი ანალიზი; სადოქტორო პროგრამები _ კულტურის პოლიტიკა კულტურის მენეჯმენტი, სატელევიზიო ხელოვნება, სცენოგრაფიის ისტორია და თეორია. 

სარედაქციო საბჭო: ლელა ოჩიაური, ნინო სანადირაძე, მარინა ხარატიშვილი, მოწვეული კონსულტანტი მუსიკათმცოდნე გვანცა ღვინჯილია. 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N1 (42), 2010

მრეფერირებული სამეცნიერო შრომების კრებული “სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი” N1 (42) 2010წ. 

ჟურნალში დაიბეჭდა ნაშრომები თეტრმცოდნეობაში, კინომცოდნეობაში, ხელოვნებათმცოდნეობაში, მედიოლოგიაში, კულტურის მენეჯმენტსა და კულტურის პოლიტიკაში; 

აგრეთვე უნივერსიტეტის მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა შრომები. 7

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N4 (41), 2009

წინამდებარე კრებული სრულად ეფუძნება 2009 წლის 15-16 ივნისს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებულ  მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა პირველ სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N3 (40) 2009

კრებულში დაბეჭდილია თეატრისა და კინოს უნიევრსიტეტის პროფესორების და მასწავლებლების საინტერესო წერილები, თეაორიული ნაშრომები და ახალი გამოკვლევები კინომცოდნეობაში, მედიოლოგიაში და ხელოვნებათმცოდნეობაში. კრებული ასევე ბეჭდავს უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამას ტელემედიაში (ჯგუფის ხელმძღვანელი ნანა დოლიძე) და ელექტრონული მედიის გამოყენებითი საშუალებები ტელერეჟისურაში (ხელმძღვანელი სანდრო ვახტანგოვი). 

კრებულის სარედაქციო საბჭოს წარმოადგენენ, პროფესორები ნინო მხეიძე, დავით ჯანელიძე, ირინე აბესაძე.

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N2 (39) 2009

რეფერირებული სამეცნიერო შრომების კრებული “სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი” N2 (39) 2009წ.

ჟურნალში დაიბეჭდა ნაშრომები თეატრმცოდნეობაში, კინომცოდნეობაში, მედიოლოგიაში, მუსიკათმცოდნეობაში, კულტურის მენეჯმენტსა და კულტურის პოლიტიკაში;

უნივერსიტეტის მაგისტრანტთა შრომები.

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N1 (38) 2009

რუბრიკაში თეატრმცდონეობა გამოქვეყნებულია მ. გოშაძის, მ. ვასაძის, მ. კიკნაძის, მ. მამაცაშვილის, ლ. ღონღაძის, ლ. ჩხარტიშვილის, ლ. ხეთაგურის თეორიული წერილები ქართულ და უცხოურ თეატრზე. რუბრიკაში კინომცოდნეობა იბეჭდება ო. ჟღენტის წერილი რუსულ კინოვესტერნზე. მედიალოგიის სექციაში დაბეჭდილია თ. მჟავანაძის, თ. ჭაბუკიანის წერილები. ასევე ი. მღებრიშვილის წერილი კულტურის მენეჯენტში. ჟურნალის ამ ნომერში დაბეჭდილია ლამარა ღონღაძის სამაგისტრო კურსის «ძველი ქართული სათეატრო ხელოვნების ანთროპოლოგია» სტუდენტ-მაგისტრების და პროფესორ იური მღებრიშვილის სამაგისტრო პროგრამის «თანამედროვე მენეჯმენტი კულტურასა და ხელოვნებაში» სტუდენტ-მაგისტრანტთა სამეცნიერო შრომები. 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N4 (37), 2008

2008 ჟურნალის ამ ნომერში დაბეჭდილია თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროფესსორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, რომლებიც გაერთიანებულია შემდეგ რუბრიკებში: თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, კულტუროლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, მედიალოგია, ქორეოგრაფია, კულტურის პოლიტიკა. ნომერში დაბეჭდილია ოცდაჩვიდეტი ავტორის სამეცნმიერო შრომა, მათ შორის უცხოელი ავტორების, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორების ნელე ჰერტლინგის და სტივ ოსტენის წერილები კულტურის პოლიტიკასა და თანამედროვე ცეკვაზე. 

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი  

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N3 (36), 2008

რუბრიკაში თეატრმცოდნეობა დაბეჭდილია: მაკა ვასაძის და მარიკა მამაცაშვილის წერილები. კინომცოდნეობის რუბრიკაში დაბეჭდილია: ნანა დოლოძის წერილი. ნომერში გამოქვეყნებულია ზვიად კვიციანის ნაშრომი კულტუროლოგიის საკითხებზე. უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტთა ნამუშევრები თემაზე თანამედროვე კინოთეორიები და კრიტიციზმი (პროგრამის ხელმძღვანელი მანანა ლეკბორაშვილი). ასევე გაეცნობით ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალობის მაგისტრანტთა ნამუშევრებს XX საუკუნის ხელოვნების შესახებ (პროგრამის ხელმძღვანელი ირინა აბესაძე). ასევე, ფოლკლორისა და ქართული ტრადიციულიული ხელოვნების სპეციალობის მაგისტრანტთა შრომებს თემაზე «ქართული ქორეოგრაფიის მკვლევარი».

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N2 (35), 2008

რუბრიკაში თეატრმცოდნეობა დაბეჭდილია: მანანა ტურიაშვილის, თამარ ქუთათელაძის და ეკა ცხადაძის წერილები. კინომცოდნეობის რუბრიკაში დაბეჭდილია: ოლიკო ჟღენტის წერილი «ფესვების ძიებაში, ანუ მითო-არქეტიპული კინოსახეები სულიკო ჟღენტის დრამატურგიაში». ნომერში გამოქვეყნებულია თინათინ ჭაბუკიანის, ეთერ ბერიძის და ბადრი ცხადაძის წერილები მედიოლოგიის და კულტუროლოგიის საკითხებზე. უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტთა ნამუშევრები მსოფლიო კინომატოგრაფზე და ინდუსტრიაზე (პროგრამის ხელმძღვანელი ზვიად დოლიძე). ასევე გაეცნობით ტელერეჟისურის სპეციალობის მაგისტრანტთა ნამუშევრებს ელექტრონული მედიის გამოყენებითი საშუალებების შესახებ (პროგრამის ხელმძღვანელი).

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N1 (34), 2008

რეფერირებული სამეცნიერო შრომების კრებული “სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი” N1 (34) 2008წ.

ჟურნალში დაიბეჭდა ნაშრომები თეატრმცოდნეობაში, კინომცოდნეობაში, მედიოლოგიაში, ხელოვნებათმცოდეობაში, მედიოლოგიაში, კულტუროლოგიაში და ტრადიციულ ხელოვნებაში.

ჩამოტვირთეთ: pdf ფორმატი

 
^ ზემოთ
საწყისი | შესვლა | კონტაქტი
ვიზიტორები:
2014157
ვებ გვერდის შექმნის თარიღია: 26-01-2006
ვებ გვერდის განახლების თარიღია: 2021-10-19
ვებ გვერდის მფლობელია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (c) ყველა უფლება დაცულია