ENGLISH / /
საწყისი / შესვლა / კონტაქტი
საერთაშორისო ბაზები

 

Edward Elgar Publishing subscription (EIFL) Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University

Edwaronlain - შეერთებული შტატების წამყვანი ბიბლიოთეკაა. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა სამეცნიერო დარგების კვლევითი მონოგრაფიები, სამეცნიერო სახელმძღვანელოები, ლექსიკონები, ენციკლოპედიები და ჟურნალები.

 

Cambridge Journals Online

Cambridge Journals Online - ელექტრონული ბაზა მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 280 დასახელების ჟურნალს. წარმოდგენილია მეცნიერების სხვადასხვა დარგი, მათ შორის ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, დრამა და თეატრი, ასტრონომია, კომპიუტერული მეცნიერებები, ეკონომიკა, განათლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, ისტორია, ენათმეცნიერება, მართვა, მუსიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია და სხვა.

 

e-Duke Journals Scholarly Collection

e-Duke Journals Scholarly Collection – ელექტრონულ ბაზაში წარმოდგენილია ჟურალები შემდეგი მიმართულებით: ანთროფოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კინო და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, განათლება, კულტუროლოგია, ეთნოგრაფია, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ისტორია, ლიტერატურათმცოდნეობა, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური და სამეცნიერო კვლევები.

 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - ელექტრონულ ბაზაში განთავსებულია ედვარდ ელგარის გამომცემლობის (Edward Elgar Publishing) 200-ზე მეტი დასახელების ელექტრონული წიგნების სრული ვერსიები და ხუთი საერთაშორისო რეფერირებული ჟურნალის სრული ტექსტები, რომელიც ძირითადად მოიცავს შემდეგ სფეროებს: სამართალი, ეკონომიკა, მენეჯმენტი.

 

European Respiratory Journal

The European Respiratory Journal - კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის ყოველთვიური სამედიცინო ჟურნალი.

 

IMechE Journals

IMechE Journals - წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე არსებული ჟურნალები, რომელთა ძირითადი მიმართულება არის მექანიკური ინჟინერია.

 

Mathematical Sciences Publishers Journals

Mathematical Sciences Publishers Journals - წარმოდგენილია 17 რეფერირებადი ჟურნალი მათემატიკისა და მომიჯნავე დისციპლინებიდან, რომელთა ძირითადი სფეროებია: მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია.

 

Openedition Journals

Openedition Journals - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. პუბლიკაციების უმეტესობა ფრანგულ ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.

 

Royal Society Journals Collection

Royal Society Journals Collection - წარმოდგენილია კვლევები მეცნიერების შემდეგ დარგებში: ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია.

 

SAGE Premier

SAGE Premier - SAGE არის მსოფლიოში აღიარებული აკადემიური გამომცემლობა, რომელიც ყოველწლიურად აქვეყნებს 900-ზე მეტ მაღალხარისხიან ჟურნალსა და ცნობარს ისეთ წამყვან სფეროებში როგორიცაა ბიზნესი, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, ტექნოლოგიები და მედიცინა. გამომცემლობის მიზანია დააკმაყოფილოს წამყვანი ავტორების და რედაქტორების ინტერესები და ამავდროულად მსოფლიოს მასშტაბით ხელმისაწვდომი გახადოს მათი ნაშრომები.

 

The Company of Biologists' Journals

The Company of Biologists' Journals - წარმოდგენილია სამეცნიერო ჟურნალები, რომელიც მოიცავს განვითარების, უჯრედული მეცნიერების და ექსპერიმენტული ბიოლოგიის სფეროებს.

 

Elsevier-ი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სამეცნიერო გამომცემლობა, რომელიც ყოველწლიურად გამოსცემს სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების ერთ მეოთხედს.

Elsevier-ის ბაზებია: Scopus, ScienceDirect და FundingInstitutional.

წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა შესაძლებელია უნივერსიტეტის კორპორატიული ელ.ფოსტის მქონე მკითხველებისთვის.

 

Scopus - არის ციტირებადი სამეცნიერო ლიტერატურის აბსტრაქტებისა და ინდექსირების ბაზა, რომელიც მოიცავს მეცნიერების ყველა დარგს. აქ განთავსებულია 5 000-ზე მეტი გამომცემლობის 23 700 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალი, 70 მილიონზე მეტი ჩანაწერი.

Scopus ბაზებზე გზამკვლევი

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის მიზნით, მიყევით და დარეგისტრირდით ბმულზე: http://www.scopus.com

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად მიყევით ბმულს: https://www.elsevier.com/solutions/scopus

 

ScienceDirect - არის გამომცემლობა Elsevier-ის წიგნებისა და ჟურნალების სრული ტექსტების ბაზა, რომელიც მოიცავს მეცნიერების ყველა დარგის 3 800 ჟურნალს, 37 000 წიგნს და 16 მილიონ ჩანაწერს.

Science Direct ბაზებზე გზამკვლევი

Science Direct-ის რესურსებზე წვდომის მიზნით მიყევით და დარეგისტრირდით ბმულზე: https://www.sciencedirect.com/

Science Direct-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად მიყევით ბმულს: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support

 

Scival Funding (Funding Institutional) - ამ ელექტრონულ ბაზაში არის ინფორმაცია სხვადასხვა დარგის სამეცნიერო გრანტების და კონკურსების შესახებ.

Scival Funding (Funding Institutional) - ის რესურსებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად მიყევით ბმულს: https://www.fundinginstitutional.com

 


^ ზემოთ
საწყისი | შესვლა | კონტაქტი
ვიზიტორები:
2500903
ვებ გვერდის შექმნის თარიღია: 26-01-2006
ვებ გვერდის განახლების თარიღია: 2023-09-21
ვებ გვერდის მფლობელია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (c) ყველა უფლება დაცულია