შემოქმედებით ტურებზე რეგისტრაციის პორტალი

სარეგისტრაციო პორტალი დაიხურება ორშაბათს 5 ივნისს, 18 საათზე
მიმღები კომისია

პირადი ინფორმაცია
სახელი*
გვარი*
პირადი ნომერი*
დაბადების თარიღი (დღე-თვე-წელი)*
ტელეფონი*
ელ. ფოსტა*
ატვირთეთ ბიომეტრიული ფოტო 3,5X4,5 [მაქს. ზომა 3მბ]*
საბაკალავრო პროგრამა
საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება
პროგრამული კონცენტრაციები
დრამის ფაკულტეტი: მსახიობი (დრამისა და კინოს მსახიობი)
პრიორიტეტი: 1 2 3 4

ქართული ხალხური და საეკლესიო მუსიკის დირიჟორი
პრიორიტეტი: 1 2 3 4
კინო-ტელე ფაკულტეტი: ტელერეჟისორი
პრიორიტეტი: 1 2 3 4

ხმის რეჟისორი
პრიორიტეტი: 1 2 3 4


შემოქმედებით ტურში მონაწილეობის საფასური (60 ლარი).

თანხის შეტანა უნივერსიტეტის საბანკო ანგარიშზე: კოდი 203851028; ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა; ბანკის კოდი: TRESGE22 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (რეგისტრაცია): 7 0888 7519

გადახდის დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს აბიტურიენტის გვარი, სახელი, 11 ნიშნა პირადი ნომერი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა პირადი ნომრის არ არსებობის შემთხვევაში უნდა მიუთითონ პასპორტის ნომერი).

გადაუხდელობის შემთხვევაში აბიტურიენტი არ დარეგისტრირდება